Yrkesroller som vi har extra behov av

Nu och i framtiden har vi stora behov av att rekrytera nya medarbetare inom välfärd och utbildning. Det gäller främst sjuksköterskor, undersköterskor, lärare, pedagoger , förskollärare, ingenjörer och deltidsbrandmän. Men även andra yrkesgrupper, som chefer inom olika verksamhetsområden, socialsekreterare och ingenjörer.

%%#f29538%%accent-6-80%%

Yrkesgrupper vi har ett extra behov av:

Kort om yrket och jobbet

Vårt erbjudande till dig (specifik)

Introduktionen (specifik)

Personlig utveckling (specifik)

Läs om XX erfarenheter av jobba som sjuksköterska

Intresseanmälan sjuksköterska

Fyll i intresseanmälan

Kort om yrket och jobbet

Vårt erbjudande till dig (specifik)

Introduktionen (specifik)

Personlig utveckling (specifik)

Läs om Hector Lopez erfarenheter av jobba som undersköterska


Intresseanmälan undersköterska

Fyll i intresseanmälan

Kort om yrket och jobbet

Vårt erbjudande till dig (specifik)

Introduktionen (specifik)

Personlig utveckling (specifik)
Läs om Cecilia Brandehavs erfarenheter av jobba som lärare


Intresseanmälan lärare och pedagog

Fyll i intresseanmälan

Kort om yrket och jobbet

Vårt erbjudande till dig (specifik)

Introduktionen (specifik)

Personlig utveckling (specifik)
Läs om Björn Nordins erfarenheter av jobba som förskollärare


Intresseanmälan förskollärare

Fyll i intresseanmälan

Kort om yrket och jobbet

Vårt erbjudande till dig (specifik)

Introduktionen (specifik)

Personlig utveckling (specifik)
Läs om XX erfarenheter av jobba som lärare


Intresseanmälan socialsekreterare

Fyll i intresseanmälan

Kort om yrket och jobbet

Vårt erbjudande till dig (specifik)

Introduktionen (specifik)

Personlig utveckling (specifik)
Läs om Martina Hanells erfarenheter av jobba som trafikhandläggare


Intresseanmälan ingenjör

Fyll i intresseanmälan

Att vara brandman på en deltidsstation innebär att du anställs hos Räddningstjänsten i Örnsköldsviks kommun. Räddningstjänsten betalar för den tid som du deltar i utryckningar, övningar och utbildningar. Du får dessutom beredskapsersättning. Ersättningsbiten är något som regleras centralt och är i grunden lika över hela Sverige. Vissa lokala avtal kan också förekomma.

Arbetet är spännande och varierande. Det består av räddningsarbete vid sjukdomsfall, bränder, trafikolyckor och andra olyckor. Du och din grupp möter människor i utsatta situationer. Det är därför viktigt att du tycker om att samarbeta och hjälpa andra. Framförallt bidrar du med en mycket viktig samhällsfunktion där liv, egendom och miljö är det prioriterade.
Du arbetar i grupp och blir därför väldigt sammansvetsade, vilket bidrar till ett skickligt och bra omhändertagande för den hjälpsökande. Du behöver aldrig känna dig ensam då de flesta arbetsuppgifter sker i grupp. Varje styrka som åker ut på uppdrag består av allt från 2 till 5 stycken brandmän beroende på vilken station man tillhör.


Beredskap

Hur din beredskapstid är upplagd varierar. Om du bor på orten men jobbar någon annanstans, kanske du bara kan ha beredskap på kvällar och nätter. Om du däremot bor någon annanstans, men jobbar på orten, kanske det passar bra att ha beredskap på dagtid i kombination av att du har beredskap på din hemort när du inte arbetar. På så sätt får man två staionstillhörigheter. Det finns alla varianter men grunden är ändå att du som oftast är schemalagd var tredje vecka och får ihop 168 timmar på en 3 veckors period. En bedömning görs från fall till fall vilken typ av beredskap man har möjlighet att ha. Om det skulle vara så att något kommer emellan beredskapen, finns det allt som oftast möjlighet till ett byte med någon annan brandman om det verkligen krisar.


Övning

Vi övar vanligtvis 2 - 3 timmar varannan/-tredje vecka på vardagskvällar alternativt heldagsövning/utbildning en vardag eller helg någon eller några gånger per år. Sammanlagt övar respektive brandman mellan 40 – 60 timmar/år. Övningarna sker utefter en övningsplan som utges två gånger/år och innehållet varierar utifrån vilken förmåga respektive station besitter.


Kvalifikationer

För att klara uppdraget krävs att du är frisk och har normal kondition. När vi har gjort en första godkännande bedömning av din ansökan är det dags för intervju, fysiska tester, och utbildning. Viktigt gällande rekryteringsprocess är att vi gör en helhetsbedömning av personen. kanske är du inte störst och starkast, utan besitter andra egenskaper och kunskap som är minst lika viktiga. Så det är helheten man allt som oftast kikar på vid anställningsförfarandet.

Regelbundna läkarundersökningar och konditionstest görs en gång per år.

I punktform innebär det att dessa kriterier skall uppfyllas:

Har fyllt 18 år
God hälsa och kondition
Simkunnig
Ej klaustrofobi och kunna hantera trånga utrymmen
Gilla lagarbete
Stresstålig
Körkort lägst B. Arbetsgivaren gör bedömning från fall till fall om lastbilskort sk tas efter anställning.
Bostad och arbetsplats med möjlighet att ta sig till brandstationen inom 5-7 minuter
Godkännande från huvudarbetsgivare


Anställningstester

Vi vill veta om du klarar av det arbete som en brandman förväntas utföra. Om du blir kallad till anställningstest och intervju, så ser vår "arbetsrelaterade" testdag enligt nedan.En helhetsbedömning görs utifrån prestation och intervju.

Rullbandstest
Gångbandstest med full rökdykarutrustning (24 kg). Sker enligt grundkravet i AFS 2007:7 ”Rök och kemdykning” (4,5km/h och 2,5° lutning i 1min, 4,5km/h och 4° lutning i 1min sedan 4,5km/h och 8° lutning i 6min) Total gångtid ca 8 minuter.


Klaustrofobitest
Lätt sökövning med andningsskyddsutrustning och täckt mask.

Arbetsrelaterad bana
Farmers walk, Gå 180 meter med slangkorgar.

Stegresning
Resa utskjutsstege mot vägg.

Höjdtest från höjdfordon
Klättra upp ca. 15 meter i ett höjdfordon för att sedan utföra ett enklare arbete på hög höjd.

Släptest
Släpa 90 kilos docka ca 60 meter.


Utbildning

Innan du kan börja som brandman på en deltidsstation behöver du genomgå en utbildning. Den genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och i samarbete med Räddningstjänsten Örnsköldsvik. En utbildning som du som person kommer kunna dra mycket nytta av i ditt ordinarie arbete men också givetvis privat genom att du får ett stort säkerhetskunnande.


Utbildningen för att bli brandman vid en deltidsstation pågår sammanlagt 7 veckor och består av två kurser. Den första kursen är på 2 + 2 veckor och den andra kursen är 3 veckor, den första och andra kursen är inte sammanhängande.


Den första kursen, Kommunal räddningstjänst, består i sin tur av två delar där den första delen är på två veckor och genomförs hos Räddningstjänsten Örnsköldsvik och andra delen på två veckor genomförs på skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de 8 andra regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder. Den andra kursen, Räddningsinsatsen, är på tre veckor och genomförs på någon av MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö eller på någon av de 8 andra regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder. Efter fyra veckors genomförande av utbildning ges behörigheten att ingå i en beredskapsstyrka och därmed åka utryckning.


Du som blir anställd som brandman vid en deltidsstation får utbildningen betald av räddningstjänsten. Räddningstjänsten ersätter även, i de fall det är aktuellt, förlorad arbetsinkomst från ordinarie arbetsgivare under utbildningen.


Avsnittet "Till dig som är arbetsgivare" (läggs på Örnkom)


Läs om XX erfarenheter av jobba som deltidsbrandman

Intresseanmälan brandman deltidsstation

Fyll i intresseanmälan