Hector Lopez Ortega - undersköterska

Hur länge har du jobbat som undersköterska?

– Jag har jobbat 17 år.

Varför har du valt att jobba med det du gör?

– Jag blev intresserad av att arbeta som undersköterska eftersom min utgångspunkt är att stödja och motivera andra människor. Jag vill att de ska få möjlighet att självständigt kunna klara så mycket som möjligt i sin egen vardag.

Jag tycker själv att det är ett jobb som är väldigt viktigt och intressant i vårt samhälle. Det är ett stimulerande arbete som innebär mycket lärande. Man är och blir ett mycket viktigt hjälpverktyg för de människor som behöver stöd.

Vad har du för utbildning?

– Undersköterskeutbildning.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?

– Du behöver ha gått undersköterskeutbildning. Sedan är det bra att ha kunskap inom vård och omsorg samt sjukvård

Vad tycker du är bra med ditt jobb?

– Det som är bra och positivt är att du alltid har en nära relation med varje hyresgäst på vård- och omsorgsboendet. Det ger dig som undersköterka en stor möjlighet att kunna påverka någons vardagliv till det bättre. Du ger mycket av dig själv i arbetet som undersköterska men du får minst lika mycket tillbaka.

Själv anser jag att ett bra bemötande är det viktigaste i mitt arbete, eftersom du alltid möter människor med olika bakgrund och hälsotillstånd.

Vad har du för utmaningar?

– Det finns olika utmaningar. För mig personligen kan det vara att arbetstiderna är oregelbundna.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Varje dag är unik på min arbetsplats och består av varierande arbetsuppgifter. Det kan vara motivationsarbete för våra hyresgäster. Det kan också handla om att pedagogiskt stötta och motivera hyresgäster till att inta mat och mediciner samt att motivera dem till att medverka i aktiviteter. Utöver motivationsarbete så har vi dagliga rapporter i personalteamet och även tillfällen där vi dokumenterar i systemet Lifecare med mera.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?

– Det finns möjligheter att vidareutbilda eller specialisera sig på specifika områden. Inom mitt yrke är möjligheterna många och man kan till exempel läsa till specialistundersköterska eller sjuksköterska.

Finns det något mer du vill berätta?

– Jo! Man ska vara glädjespridare, social, positiv, kreativ, empatisk, lyhörd och ha gott humör för att kunna göra ett bra jobb för våra hyresgäster. Samtidigt ska man bidra till ett gott samarbete i personalteamet.

 

Hector Lopez Ortega

Det finns möjligheter att vidareutbilda eller specialisera sig på specifika områden.

%%#6a762a%%accent-1%%