Marie Norberg har efter ett helt yrkesliv i Örnsköldsvik nu börjat att trappa ner på antalet uppdrag som HR-konsult. Men än finns glöden och intresset kvar att hjälpa företag i personalfrågor.

Marie byggde sin karriär i Örnsköldsvik

Marie Norberg är en profil inom näringslivet i Örnsköldsvik. Från längre anställningar på Hägglunds och Akzo Nobel har hon de senaste tio åren arbetat som konsult i HR-frågor och har aldrig ångrat valet att starta eget. Inte heller att återigen flytta hem till Örnsköldsvik.

– En ny värld öppnades och det uppenbarade sig en mängd mindre och spännande företag jag inte känt till sedan tidigare.

%%#6a762a%%accent-1%%

Marie Norberg avslutade sina studier på Umeå universitet innan yrkeskarriären startade på Hägglunds under den första halvan av 80-talet. Efter en kortare tid i Sundsvall gick sedan flyttlasset tillbaka till Örnsköldsvik.

– Då vi fick barn var det naturligt att flytta tillbaka igen. Det sociala nätverket med både släkt och vänner gjorde att det inte var ett svårt steg och samtidigt hade jag ett eget nätverk för att åter börja jobba i Örnsköldsvik. Från när vi kom tillbaka hade jag ett jättebra och utvecklande arbete på Akzo Nobel fram till en omorganisation där jag valde att gå vidare i karriären. Efter en kortare tid på Folkets Park var det sedan dags att testa på något nytt.

Marie Norberg Personalsupport AB startade 2009 där Marie som konsult erbjöd sin egen kompetens i HR-frågor. Det skulle visa sig finnas en marknad i Örnsköldsvik, inte minst bland mindre företag som inte har egen HR-avdelning. Såväl mängden mindre företag som stadens storlek var två framgångsfaktorer och Marie fick relativt snabbt fullt upp.

– Jag tror att många vet att det finns mindre företag som startats tack vare de stora företagen i stan. De märks kanske inte utanför sina respektive branscher, men det har varit väldigt roligt att få inblick i deras vardag, berättar Marie Norberg och fortsätter med Örnsköldsviks styrka som stad sett ur ett företagsperspektiv:

– Storleken på staden. Alla kan känna till varandra och träffas över företagsgränserna, till exempel när det gäller kompetensförsörjning där HR-personer har kontakt med varandra över. Staden är inte heller för liten för att locka till sig personal då tjänsten inte behöver vara ”sista stället”, utan det finns fler spännande företag att byta till karriärmässigt utan att behöva flytta. Det finns även ett behov av flera yrkeskategorier där flera i en familj kan få anställning. Ordet ”lagom” är i det här fallet någonting väldigt bra, sett till stadens storlek.

Marie Norberg närmar sig nu pension och har därför börjat att trappa ner sin verksamhet. I “en lyxig tillvaro” kan hon nu välja förfrågningar som mer baseras på lång erfarenhet av yrket framför att ständigt vara uppdaterad i exempelvis arbetsrätt.

– Jag hade tänkt att bryta vid årsskiftet, men när förfrågningar kommer från kända uppdragsgivare och jag kan bedöma tidsåtgång vill jag fortsätta ett tag till då jag verkligen tycker att det är roligt och givande. Sen vet jag inte om det kommer fler förfrågningar nu efter sommaren, men det hoppas jag, berättar Marie ödmjukt innan hon avslutar med sin syn på framtiden för Örnsköldsvik sett till företagandet:

– Service till företag är en het potatis just nu och givetvis en viktig fråga för framtiden där förbättring positivt kan påverka att fler företag väljer att flytta hit eller starta upp verksamhet här. Den pågående marknadsföringen av Örnsköldsvik som plats att bo och verka på utanför storstadsregionerna är också en viktig del. Här finns naturen nära och sättet att leva på med hög livskvalité i kombination med spännande jobb är attraktivt för många.

Text: Frank Eriksson
Bild: Marie Norberg