Film

%%#6a762a%%accent-1%%

Nya utegym runt Höglandssjön

För några år sedan lämnade Daniel Hector in ett medborgarförslag om att placera utegym på flera olika platser runt om Höglandssjön. Några år gick och Daniel hade i det närmaste glömt bort sitt medborgarförslag, tills han i höstas såg en grävmaskin längs ”Hälsans stig”, som slingan runt sjön kallas.

För några år sedan lämnade Daniel Hector in ett medborgarförslag om att placera utegym på flera olika platser runt om Höglandssjön. Tiden gick och Daniel hade i det närmaste glömt bort sitt medborgarförslag, tills han i höstas såg en grävmaskin längs ”Hälsans stig”, som slingan runt sjön kallas.

– Jag blev jätteglad, det känns roligt att kommunen lyssnade på det jag föreslog och faktiskt gjorde något av det, säger Daniel Hector.

Syftet med att sprida ut på träningsstationerna är att locka till spontanträning.

– Många nybörjare kanske inte vågar gå till ett gym eller utegym när det är mycket folk där, utan man får känslan av att vara uttittad. Därför tänkte jag att det kunde vara bra att sprida ut på dem på det här sättet, säger Daniel Hector.

Totalt har Örnsköldsviks kommun byggt fem stationer för olika sorters övningar runt den större halvan av Höglandssjön.


Film och text: Ludwig Arnlund