Hör våra elevers berättelser

Hur är det egentligen att gå vid Örnsköldsviks gymnasium? Hör några av våra elever på Nolaskolan och Parkskolan berätta varför de valde den just kommunala skolan, samt hur de upplever att skolmiljön, lärarna och utbildning är.

%%#f29538%%accent-6-80%%

Björn Nordin - program

Martina Hanell - program

Maria Salvador Bonilla - program

Björn Nordin - program

Martina Hanell - program

Maria Salvador Bonilla - program