Ja

Vård- och omsorgsprogrammet

Har du stort hjärta? Är du en god lyssnare, alert, snabbtänkt och tålmodig på samma gång? Har du respekt för andra och vill arbeta med människor? Då kanske vård- och omsorgsprogrammet är något för dig.

 


På vård- och omsorgsprogrammet lär du dig att tolka människor och under dina tre år på utbildningen kommer du få en stor människokännedom, vilket är en av grunderna för att arbeta med människor inom vård- och omsorgsyrken. Du kommer få kunskap om hur du ger hjälp och stöd utifrån människors olika resurser och behov. Du kommer bland annat lära dig om sjukvård, psykiatri och olika funktionsvariationer. Utöver detta kommer du också få kunskaper kring din egen hälsa och ditt eget välmående.

När du är klar med din utbildning på vård- och omsorgsprogrammet kommer du ha en examen som underskötare. Det gör det möjligt för dig att söka arbeta inom sjukvården till exempel på ett sjukhus, inom hemtjänst eller som personlig assistent. Utbildningen ger dig en bred framtid, speciellt om du väljer att läsa kurser som gör att du kan studera vidare på högskola eller universitet. Tidigare elever har exempelvis valt att studera vidare inom det vetenskapliga och medicinska fältet, exempelvis till sjukskötare, psykolog eller andra yrken som har ett fokus på människan och den mänskliga interaktionen.

Utbildningen varvar teoretiska kurser med ett stort fokus på praktiska moment, genom avlönad arbetsplatsförlagt lärande, APL, på sammanlagt 15 veckor. Under din APL kommer du att vara ute på en arbetsplats och möte verkligheten. Mycket av skolarbetet är praktiskt och du kommer även få göra studiebesök inom olika verksamheter.


Vård- och omsorgsprogrammet finns på Parkskolan och tillhör skolenhet Örnsköldsviks Gymnasium Epsilon.

Du kan läsa mer om Vård- och omsorgsprogrammet på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p

Programgemensamma ämnen 1400 poäng
Anatomi och fysiologi 1 50 p
Anatomi och fysiologi 2 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 p
Gerontologi och Geriatrik 100 p
Hälso- och sjukvård 1 100 p
Hälso- och sjukvård 2 100 p
Omvårdnad 1 100 p
Omvårdnad 2 100 p
Psykiatri 1 100 p
Psykiatri 2 100 p
Psykologi 1 50 p
Samhällskunskap 1a2 50 p
Social omsorg 1 100 p
Social omsorg 2 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 p

Programfördjupning 200 poäng
Uppdatering enl nya programstrukturen pågår.

Individuellt val 200 poäng*
Här kan du välja att läsa kurser för att få allmän behörighet för vidare studier eller
andra kurser som finns i utbudet.

Gymnasiearbete 100 poäng


*) Gäller ej för NIU-elever