Ja

Teknikprogrammet

Är du en nyfiken och kreativ person som är intresserad av problemlösning och teknik? Vill du dessutom läsa en bred utbildning som förbereder dig för vidare studier på högskola eller universitet? Då är teknikprogrammet ett alternativ för dig.

 


Teknikprogrammet är ett av de gymnasieprogram som ger eleverna en mycket bred behörighet för fortsatta studier på högskole- och universitetsnivå. Under dina år på teknikprogrammet kommer du att utveckla dina tekniska kunskaper genom både individuella studier och arbete i team.

På teknikprogrammet arbetar vi ständigt för att du som elev ska bli så väl förberedda för framtiden som möjligt. Vi är stolta över att kunna erbjuda dig moderna tekniker under dina år på programmet såsom moderna datorprogram och 3D- skrivare. Som elev kommer du även få en bra inblick i branschen tack vare det ständiga samarbetet med näringslivet genom studiebesök och gästföreläsningar. Undervisningen är även anpassad efter hur branschen och högskolan arbetar för att göra dig som elev så förberedd som möjligt för framtiden.

För att fördjupa dina studier efter vad du är intresserad av och önskar att arbeta med inom det tekniska fältet, kommer du efter första året att välja inriktning för dina kommande två år. Inriktningarna du kan välja mellan är: Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik samt Samhällsbyggande och miljö.

Design och produktutveckling

Inriktningen Design och Produktutveckling passar dig som vill lära dig och utvecklas inom datastyrd design och konstruktion. Som elev kommer inriktningen ge dig kunskaper och färdigheter inom design och produktutveckling. Den behandlar designprocessen och designmetodik med skissteknik, fysiska modeller och prototyper.

Informations- och medieteknik

Denna inriktning har ett fokus på information-, kommunikations- och medieteknik. Som elev kommer du utveckla dina kunskaper inom datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik. Denna inriktning passar dig som redan är intresserad av eller dig som vill lära dig mer om programmering och i framtiden vill jobba med datorer.

Samhällsbyggande och miljö

Är du intresserad av samhällets utvecklig, miljö eller arkitektur? På denna inriktning kommer du att få kunskaper och färdigheter inom samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Inriktningen behandlar attraktiv stadsbyggnad, husbyggnad och miljöfrågor ut ett brett hållbarhetsperspektiv såväl tekniskt, ekologiskt, estetiskt, ekonomiskt och socialt. Som elev kommer du att använda CAD- verktyget ArchiCad när du utformar byggnader och stadsmiljöer.

Te4 – gymnasieingenjör

Efter dina tre år på teknikprogrammet har du möjlighet att söka in till ett fjärde år och bli gymnasieingenjör. Detta år bygger till stor del på engagemang från näringslivet, då mer än halva utbildningen sker ute på ett företag. Som elev får du mycket stora möjligheter till jobb direkt efter utbildningen. De elever som går gymnasieingenjör har även lättare att klara av kommande högskole- eller civilingenjörsutbildningar.

Teknikprogrammet går att kombinera med Nationell idrottsutbildning (NIU) och Lokal idrottssatsning (LIS).


Teknikprogrammet finns på Parkskolan och tillhör skolenhet Örnsköldsviks Gymnasium Sigma.

Du kan läsa mer om Teknikprogrammet på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100 p

Programgemensamma ämnen 400 poäng
Fysik 1 150 p
Kemi 1 100 p
Teknik 1 150 p

Inriktning
Design och produktutveckling 300 poäng
Bild och form 1a1 50 p
Cad 1 50 p
Design 1 100 p
Konstruktion 1 100 p

Programfördjupning 400 poäng
Industridesign
Designmodeller 100 p
Digitalt skapande 1 100 p
Valbara alt. (välj 1 block)
Alt 1*
Cad 2* 50 p
Historia 1a2* 50 p
Entreprenörskap* 100 p
Alt 2*
Fysik 2* 100 p
Matematik 4* 100 p

Inriktning
Informations- och medieteknik 300 poäng
Programmering 1 100 p
Webbutveckling 1 100 p
Dator- och nätverksteknik 100 p

Programfördjupning 400 poäng
Webbutveckling
Webbserverprogrammering 1 100 p
Programmering 2 100 p
Valbara alt. (välj 1 block)
Alt 1*
Cad 1* 50 p
Historia 1a2* 50 p
Entreprenörskap* 100 p
Alt 2*
Fysik 2* 100 p
Matematik 4* 100 p

Inriktning
Samhällsbyggande och miljö 300 poäng
Arkitektur – hus 100 p
Hållbart samhällsbyggande 100 p
Byggnadsverk 100 p

Programfördjupning 400 poäng
Bygg o arkitektur
Miljö- och energikunskap 100 p
Konstruktion 1 100 p
Valbara alt. (välj 1 block)
Alt. 1*
Cad 1* 50 p
Historia 1a2* 50 p
Entreprenörskap* 100 p
Alt. 2*
Fysik 2* 100 p
Matematik 4* 100 p

Individuellt val 200 poäng*
T.ex. Moderna språk 3 (Sp/Ty/Fr) 100 p
T.ex. Biologi 1 100 p
T.ex. Engelska 7 100 p

Gymnasiearbete 100 poäng

 

*) Gäller ej för NIU-elever

Kurser i utbildningen
Gymnasieingenjören i praktiken 200 p
Produktionsfilosofi 1 100 p
Industriell automationsteknik 1 100 p
CAD - specialisering 100 p
Industriella produktionsmetoder 1 100 p
Produktionsutveckling 1 100 p
Produktionsutveckling 2 100 p

Examensarbete 100 p