Ja

Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av samhället, vill arbeta med människor eller lära dig mer om människans beteende? Vill du veta mer om ledarskap och politik samt gillar utmaningar och är engagerad? Då kanske samhällsprogrammet är något för dig.Samhällsprogrammet erbjuder dig som elev en bred utbildning med fokus på att förbereda dig inför fortsatta studier på högskola eller universitet. Programmet är en bra grund för dig som vill läsa vidare mot en rad olika samhällsviktiga yrken som exempelvis polis, lärare, jurist, socionom, psykolog eller journalist. På programmet får du möjlighet att utveckla dina kunskaper om samhällets olika strukturer utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Efter ett första basår kommer du välja mellan inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap.

Inriktningar

Beteendevetenskap har studier av människan i fokus. Den passar dig som är intresserad av grupprocesser, konflikthantering och samspelet mellan människor. Inriktningen ger dig en förståelse för människors agerande som individer samt det sociala samspelet mellan människor. Den beteendevetenskapliga inriktningen har programfördjupningen Ledarskap och hälsa, SALED.

Programfördjupningen Ledarskap och hälsa, SALED kommer ge dig som elev färdigheter och kunskaper att planera, genomföra och utvärdera olika projekt. Du kommer tillsammans med andra elever att praktiskt öva på ledarskap och därigenom få kunskap om ledarskapets olika dimensioner. Du får även en fördjupad förståelse om människors beteende och hur människan fungerar tillsammans i olika gruppkonstellationer. Programfördjupningen erbjuder dig kurser som psykologi, filosofi, sociologi, kommunikation och ledarskap.

Samhällsvetenskap kommer ge dig kunskaper hur samhället fungerar och förändras på både en lokal och global nivå. Du kommer utveckla din förmåga att se samband, analysera och finna lösningar på samhällsproblem. När du läser inriktningen Samhällsvetenskap kan du välja mellan programfördjupningarna: Samhälls globala GLOBALA eller Samhällsvetenskap, SAMVET.

Programfördjupningen Samhälls globala GLOBALA passar dig som är intresserad av samhället i ett större perspektiv. Du kommer få en breddad och fördjupas kunskap om samhällstruckturer och människors livsvillkor genom att studera frågor som hållbar utveckling, rättvisa och globalisering. När du går programfördjupningen Globala är det viktigt att du möter andra människor för att ta del av deras kunskaper och erfarenheter. Du kommer därför få möjlighet att göra en internationell fältstudierresa under årskurs tre. Denna resa genomförs i samband med gymnasiearbetet. Under alla dina tre år övar du dig i kritiskt tänkande och analys av samhällsfrågor. Du kommer även reflektera över din egen roll i världen.

Programfördjupningen Samhällsvetenskap, SAMVETblandar samhällsvetenskap med beteendevetenskap. Utbildningen passar dig som är intresserad av människors beteende enskilt, i grupp och på en samhällsnivå. Utbildningen erbjuder dig kurser som fokuserar på det mänskliga beteendet genom tiderna, där du som elev får studera allt från normer inom populärkultur, läsa litteratur om den mänskliga sociala utvecklingen genomföra studier om dåtidens och nutidens samhälle.

Samhällsvetenskapsprogrammet går att kombinera Nationell idrottsutbildning (NIU) och Lokal idrottssatsning (LIS).


Samhällsvetenskapsprogrammet finns på Nolaskolan och tillhör skolenhet Örnsköldsviks Gymnasium Omega.

Du kan läsa mer om Samhällsvetenskapsprogrammet på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100 p

Programgemensamma ämnen 300 poäng
Filosofi 1 50 p
Moderna språk 200 p
Psykologi 1 50 p

Inriktning
Beteendevetenskap 450 poäng
Ledarskap och organisation 100 p
Kommunikation 100 p
Psykologi 2a 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Sociologi 100 p

Programfördjupning 300 poäng
Ledarskap och hälsa
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 1* 100 p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 2* 100 p
Naturkunskap 2* 100 p

Inriktning
Samhällsvetenskap 450 poäng
Geografi 100 p
Historia 2a 100 p
Religionskunskap 2 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Samhällskunskap 3 100 p

Programfördjupning 300 poäng Globala
Humanistisk Samhällsvetenskaplig specialisering – Hållbar utveckling 100 p
Psykologi 2a *
Psykologi 2b*

Samhällsvetenskap
Psykologi 2a* 50 p
Psykologi 2b* 50 p
Sociologi 100 p
Samhällsvetenskaplig specialisering - SAPIENS – Dåtid Nutid Framtid* 100 p

Individuellt val 200 poäng*

Gymnasiearbete 100 poäng


*) Gäller ej för NIU-elever