Ja

Naturvetenskapsprogrammet

Är du en person som är nyfiken, målinriktad och har ett intresse för problemlösning, matematik och samhället? Då är naturvetenskapsprogrammet rätt för dig.  

 


Naturvetenskapsprogrammet är den bredaste högskoleförberedande utbildningen du kan gå. Det ger dig stor valmöjlighet när du ska bestämma dig för ett yrke i framtiden. Förutom kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena utvecklar du dessutom färdigheter inom problemlösning, planering, kommunikation och samarbete. Under dina år på utbildningen varvar vi teoretiskt lärande med praktiska arbete så som laborationer och studiebesök.

Inför årskurs 2 och 3 väljer du inriktning på programmet, antingen Naturvetenskap eller Naturvetenskap och samhälle.

Nationella inriktningar

Naturvetenskap

Inriktningen Naturvetenskap passar dig som har ett intresse av naturvetenskap och matematik. Om du väljer inriktningen kommer du få fördjupande kunskaper inom ämnena biologi, fysik, kemi och matematik. Denna inriktning ger dig även den bästa förutsättningen för vidare studier inom naturvetenskap på universitet.

Naturvetenskap och samhälle

Inom denna inriktning kommer du kombinera studier inom naturvetenskap med samhällstudier. Du kommer läsa kurser som utvecklar dina kunskaper inom biologi, fysik eller kemi samtidigt som du studerar geografi och samhällskunskap.

Under utbildningen kan du välja fördjupande kurser i matematik, naturvetenskaplig specialisering, språk. Life Science erbjuder en kurs där du kan kombinera gentekniska laborationer med teoretiska studier. Astrofysik har ett fokus på rymden och inkluderar aktuell forskning inom fältet med egna undersökningar. Utöver dessa kurser kan du välja vidare kurser inom matematik, miljö- och energikunskap eller kultur- och idéhistoria.

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bra grund för framtida högskole- eller universitetsstudier. Under utbildningen får du även en insyn i det kommande arbetslivet via regelbundna studiebesök och företagspresentationer.


Naturvetenskapsprogrammet finns på Nolaskolan och tillhör skolenhet Örnsköldsviks Gymnasium Delta.

Du kan läsa mer om Naturvetenskapsprogrammet på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100 p

Programgemensamma ämnen 450 poäng
Biologi 1 100 p
Fysik 1 150 p
Kemi 1 100 p
Moderna språk 100 p

Inriktning
Naturvetenskap 400 poäng
Biologi 2 100 p
Fysik 2 100 p
Kemi 2 100 p
Matematik 4 100 p

Inriktning
Naturvetenskap och samhälle 300 poäng
Geografi 1 100 p
Samhällskunskap 2 100 p
Biologi 2/ Fysik 2/ Kemi 2 100 p

En av följande kurser/kurspaket 100 poäng
Filosofi 1 50 p och Filosofi 2 50 p 100 p
Moderna språk 100 p
Politik och hållbar utveckling 100 p
Matematik 4 100 p

Programfördjupning 200 poäng*
Fysik 3 100 p
Kultur och idéhistoria 100 p
Litteraturvetenskap 100 p
Matematik 4 100 p
Matematik 5 100 p
Miljö- och energikunskap 100 p
Matematik specialisering 100 p
Naturvetenskaplig specialisering
Life science 100 p
Naturvetenskaplig specialisering
Astrofysik 100 p

Av ovanstående kurser startar de som har
tillräckligt många sökande.

Individuellt val 200 poäng*

Gymnasiearbete 100 poäng

 

*) Gäller ej för NIU-elever