Ja

Introduktionsprogram

Örnsköldsviks gymnasium erbjuder fyra olika introduktionsprogram. Programmen ger dig som obehörig elev nya möjligheter för framtida studier eller yrken. Programinriktat val är det enda av programmen som du har möjlighet att söka till. Har du frågor kring antagning till Introduktionsprogrammen kontakta vår Studie- och yrkesvägledare.

Programinriktat val

Det programinriktade valet passar dig som vill gå ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program men saknar full behörighet. För att kunna ansöka om programmet måste du ha viss typ av behörighet. Du behöver ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matte eller engelska samt vara godkänd i minst fyra andra ämnen. Om du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matte och engelska samt tre ämnen till är du också behörighet för programmet. Du kan endast få plats på programinriktat val om platser finns. Är programmet redan fullt med behöriga sökande kommer du inte erbjudas en plats på programmet. På Örnsköldsviks Gymnasium erbjuds endast yrkesprogram på programinriktat val.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är till för dig som behöver få en ökad motivation att komma på eller hitta din väg till vidare utbildning, yrke eller behörighet för ett nationellt program inom gymnasieskolan. Programmet är även till för dig som behöver en individuell lösning, som kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiegemensamma ämnen, praktik eller gymnasieskolans yrkesämnen.

Språkintroduktion

Språkintroduktion passar sig till dig som nyligen anlänt till Sverige och vill, genom en utbildning i svenska, kunna studera vidare på gymnasieskolan, Komvux, folkhögskola, eller någon annan utbildning. Som nyanländ räknas man i fyra år men individuella anpassningar görs. Det finns även en yrkesinriktad utbildning som heter SIYRK inom Språkintroduktion där målet är anställningsbarhet.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är till för dig som vill komma in på arbetsmarknaden genom en yrkesinriktad utbildning. Yrkesintroduktion kombinerar praktiskt arbete med teoretiska studier. Utbildningen genomförs under lärlingsliknande former, du kommer att vara ute på ett företag minst halva tiden från och med år två. Programmet har speciellt anpassade utbildningsspår inom Industri för nyanlända.


Introduktionsprogrammet finns på Parkskolan och tillhör skolenhet Örnsköldsviks Gymnasium Alfa 1.


För mer information om de fyra introduktionsprogrammen, kontakta:

Judit Kajhager

Studie- och yrkesvägledare, Örnsköldsviks gymnasium

Telefon: 0660-889 55

E-post: judit.kajhager@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)