Ja

Fordons- och transportprogrammet

Är du en person som gillar fordon, att meka samt vill vara en viktig del av samhället? Då kanske Fordon- och transportprogrammet är något för dig.

 


Fordons- och transportprogrammet kommer ge dig en omväxlande, rolig och bred fordonsteknisk utbildning. Utbildningen har tre inriktningar, lastbil och mobila maskiner, personbil och transport. Under dina år på utbildningen kommer du arbeta med datorer, maskiner och människor. Vi erbjuder också arbete med modern teknik. Efter du gått Fordons- och transportprogrammet har du möjlighet till arbete utomlands samt vidareutbildning.

Nationella inriktningar

Lastbil och mobila maskiner

Denna inriktning kommer ge dig grundläggande kunskaper och kompetenser inom felsökning och reparation. Du kommer även att lära dig reparationer inom service- och underhållsarbete. Inriktningen har två grenar där du antingen fokuserar på felsökning och reparation för lastbil eller för maskiner så som traktorer, skogsmaskiner eller truckar. F

Personbil

På inriktningen för personbil riktar sig mot personbilsbranschen och som elev kommer du att f grundläggande kunskaper inom felsökning och reparation. Du kommer även att få kunskaper inom service- och underhållsarbete på personbil. När du är färdig med utbildningen kommer du vara kvalificera att jobba mot personbilsverkstad.

Transport

Efter dina år på inriktningen för transport kommer du vara utbildad yrkeschaufför. Förutom att du har möjlighet att ta B och C körkort under utbildningen kommer du få kunskaper att lasta, lossa och lastberäkna. Du kommer även lära dig transportera farligt gods och färdplanerna. Du kommer lära dig hur du hanterar gods med både truck och hjullastare. När du är färdig med utbildningen kommer du ha ett varierat jobb med goda framtidsutsikter.


Alla inriktningarna kommer förbereda dig som elev för arbetslivet och ge dig, efter tagen examen, goda möjligheter att börja jobba. Du kommer redan under dina år på programmet bekanta dig med arbetslivet genom bland annat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du kommer under ditt sista år vara ute på APL under minst 15 veckor och där prova på yrket samt applicera dina teoretiska kunskaper på verkligheten.

Inom ramen för det individuella valet och fördjupningskurs kan du på samtliga inriktningar få den grundläggande behörigheten för att fortsätta studera på högskola eller universitet.


Fordons- och transportprogrammet finns på Parkskolan och tillhör skolenhet Örnsköldsviks Gymnasium Gamma.

Du kan läsa mer om Fordons- och tranportprogrammet på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng
Engelska 5 100 p
Engelska 6** 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2**100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 3** 100 p

Programgemensamma ämnen 400 poäng
Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden 200 p
Fordonsteknik - introduktion 200 p

Inriktning
Lastbil och mobila maskiner 400 poäng
Lastbilar och mobila maskiner -
Basteknik 100 p
Lastbilar och mobila maskiner -
verkstad och elteknik 100 p
Lastbilar och mobila maskiner -
service och underhåll 1 100 p
Lastbilar och mobila maskiner -
service och underhåll 2 100 p

Programfördjupning 800 poäng
Lastbilsmekaniker
Lastbilar och mobila maskiner -
förbränningsmotorer 200 p
Lastbilar – chassi och bromsar 200 p
Lastbilar – system och diagnos-
teknik 1 100 p
Lastbilar – kraftöverföring 100 p
El och hybridfordon 1 100 p
Service och bemötande 100 p

Maskinmekaniker
Lastbilar och mobila maskiner -
Förbränningsmotorer 200 p
Mobila maskiner - hydraulsystem 200 p
Mobila maskiner – system och
diagnosteknik 1 100 p
Mobila maskiner – kraftöverföring 100 p
El och hybridfordon 1 100 p
Service och bemötande 100 p

Inriktning
Personbil 400 poäng
Personbilar - basteknik 100 p
Personbilar - verkstad och elteknik 100 p
Personbilar – service och underhåll 1 100 p
Personbilar – service och underhåll 2 100 p

Programfördjupning 800 poäng
Personbilar - kraftöverföring 100 p
Personbilar – chassi och bromsar 100 p
Personbilar – system och
diagnosteknik 1 200 p
El- och hybridfordon 1 100 p
El- och hybridfordon 2 100 p
Personbilar – system och
diagnosteknik 2 100 p
Service och bemötande 100 p

Inriktning
Transport 500 poäng
Yrkestrafik 1a 200 p
Yrkestrafik 1b 300 p

Programfördjupning 700 poäng
Godstrafik 200 p
Godstransporter – specialisering 100 p
Maskinell godshantering 200 p
Fordonskombinationer -
Godstransporter 200 p

Individuellt val 200 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng