Ja

Barn- och fritidsprogrammet

Är du en social person som gillar utmaningar? Är du intresserad av att jobba praktiskt och motivera andra att göra sitt bästa? Vill du dessutom kombinera studier med praktiskt arbete? Då passar barn- och fritidsprogrammet dig, med sina två olika inriktningar: Pedagogiskt och socialt arbete samt Fritid och hälsa.

 


På Barn- och fritidsprogrammet kommer du få en god yrkeskompetens. Du kommer lära dig viktiga steg i praktiskt arbete inom din valda inriktning. Bland annat kommer du få goda kunskaper att planera, genomföra och dokumentera aktiviteter och uppgifter. Studierna kommer även öka dina kunskaper att arbeta självständigt, ta ansvar och ta initiativ. Under dina år på programmet kommer du att arbeta med människor, lära dig hur du kommunicerar, leder och motiverar.

Under 16 veckor kommer du göra praktik på en arbetsplats, s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under din APL kommer du få möjlighet att koppla dina teoretiska kunskaper genom praktiskt arbete och lära dig mer om yrket. Veckorna ute på APL är uppdelade över tre år. År ett är du ute fyra veckor, år två åtta veckor och år tre fyra veckor.

Inriktningar

Fritid och hälsa

Denna inriktning passar om du är intresserad av träning och idrott. Du kommer på denna inriktning öka dina kunskaper inom idrott, fritid och friskvård. Du kommer lära dig hur du kan förbättra människors livskvalité med hjälp av friskvårdsaktiviteter.

Följande yrkesutgångar kan du välja för denna inriktning:

Träningsinstruktör

När du väljer träningsinstruktör som yrkesutgång kommer du studera träningslära. Du kommer få kunskaper inom både personlig träning och gruppträning samt dess ledarskap. När du gått denna yrkesutgång kommer du fått kunskaper inom gymverksamhet samt kunnat koppla dina teoretiska kunskaper till praktiskt lärande genom din APL på ett gym.

Badpersonal

På yrkesutgången badpersonal kommer du få kunskaper om hur en badanläggning drivs och genomföra vanligt förekommande arbetsuppgifter. Din APL kommer du göra på Paradiset Bad, Spa och Wellness.

Idrottsplatspersonal

På denna yrkesutgång kommer du få lära dig hur idrottsanläggningar drivs och lära dig vanligt förekommande arbetsuppgifter. Din APL kommer du att göra inom vaktmästeri på en idrottsanläggning.

Pedagogiskt och socialt arbete

Om du väljer inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete kommer du att få lära dig praktiskt och omsorgsfullt ledarskap för människor i olika åldrar. Eftersom fina år på denna inriktning kommer du få fyra arbetsutgångar och kan arbeta som:

Barnskötare

I yrkesutgången barnskötare kommer du få kunskaper om människan utveckling och lärande. DU kommer at få lära dig vanligt förekommande arbetsuppgifter som till exempel att leda en barngrupp i olika aktiviteter. Din APL kommer du göra på en förskola.

Elevassistent

I yrkesutgången elevassistent lär du dig hur du anpassar tillvaron för varje enskilt barn utifrån barnets egna behov. Du kommer studera olika specialpedagogiska arbetssätt och lära dig vanligt förekommande arbetsuppgifter som exempelvis att stötta elever i skolan. Din APL kommer du göra i en skolklass.

Personlig assistens och Stödpersonal

I yrkesgången personlig assisten och stödassistens kan du arbeta med personer i behov av stöd såväl i hemmet som på ett LSS-boende, boende med särskild service för vuxna, samt dagliga verksamheter. Du kommer lära dig vanligt förekommande arbetsuppgifter som exempelvis att hjälpa personer i vardagen. Din APL kommer du att göra på LSS-boenden och dagliga verksamheter.

Programmet går att kombinera med Nationell idrottsutbildning (NIU) och lokalidrottssatsning (LIS). Barn- och fritidsprogrammet går att få som grundläggande högskolebehörighet.


Barn- och fritidsprogrammet finns på Nolaskolan och tillhör skolenhet Örnsköldsviks Gymnasium Delta.

Du kan läsa mer om Barn- och fritidsprogrammet på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100 p

Programgemensamma ämnen 700 poäng
Hälsopedagogik 100 p
Naturkunskap 1a2 50 p
Kommunikation 100 p
Lärande och utveckling 100 p
Människors miljöer 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Samhällskunskap 1a2 50 p
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100 p

Inriktning
Fritid och hälsa 300 poäng
Fritids- och friskvårdsverksamheter 200 p
Fritids- och idrottskunskap 100 p

Programfördjupning 600 poäng
Träningsinstruktör
Idrott och hälsa 2 100 p
Aktivitetsledarskap - Personlig träning 100 p
Aktivitetsledarskap - Gruppträning 100 p
Träningslära 1* 100 p
Träningslära 2/Mental träning 100 p
Naturguidning* 100 p

Badpersonal
Idrott och hälsa 2* 100 p
Aktivitetsledarskap -
Fritidsaktiviteter 100 p
Aktivitetsledarskap – Badpersonal 100 p
Bad- och friskvårdsanläggningar 100 p
Drift o underhåll av fritidsanläggningar 100 p
Naturguidning* 100 p

Fritidsgårdspersonal
Idrott och hälsa 2* 100 p
Aktivitetsledarskap - Fritidsaktiviteter 100 p
Aktivitetsledarskap -
Idrotts- o friskvårdsaktiviteter 100 p
Drift o underhåll av fritidsanläggningar 100 p
Fritidsmiljöer och arenor 100 p
Naturguidning* 100 p

Idrottsplatspersonal
Idrott och hälsa 2* 100 p
Aktivitetsledarskap - Fritidsaktiviteter 100 p
Aktivitetsledarskap - Idrotts- och
friskvårdsaktiviteter 100 p
Drift o underhåll av fritidsanläggningar 100 p
Fritidsmiljöer och arenor 100 p
Naturguidning* 100 p

Inriktning
Pedagogiskt och socialt arbete 300 poäng
Pedagogiskt arbete 200 p
Socialt arbete 100 p

Programfördjupning 600 poäng
Barnskötare /elevassistent/ personlig
assistent/stödassistent
Skapande verksamhet 100 p
Specialpedagogik 1 100 p
Naturguidning* 100 p
Specialpedagogik 2 100 p
Grundläggande vård och omsorg 100 p
Barns lärande och växande* 100 p

Individuellt val 200 poäng*
Här kan du välja att läsa kurser för att få
grundläggande behörighet för vidare studier
eller andra kurser som finns i utbudet.

Gymnasiearbete 100 poäng

 

*) Gäller ej för NIU-elever