Det nya nätverket kommer att arbeta enligt det nationella initiativet Klimatdialogen som erbjuder en modell för att jobba med lokala klimat- och miljöfrågor.

Övik Energi vill bidra till en hållbar framtid genom dialog

Under 2021 startade Övik Energi tillsammans med andra företag ett nytt nätverk i klimatfrågor. Syftet är att stärka miljö- och klimatarbetet i Örnsköldsvik genom att utbyta erfarenheter, inspirera både varandra och andra samt samverka i att ta fram mål och genomföra konkreta lösningar.

%%#6a762a%%accent-1%%

Bakgrunden till initiativet från Övik Energis sida är att det finns en vision om samarbeten och att få bidra till en positiv utveckling för Örnsköldsvik. Deltagarna i nätverket har lyft vikten av att arbeta tillsammans för att nå effektivitet och hållbarhet i hela energisystemet.

Under de första träffarna i november och december 2021 berättade alla deltagare om sitt huvudfokus i
företagens miljöarbete och det var tydligt att det finns ett engagemang inom det här området. En slutsats från de inledande samtalen är att många bra saker är på gång närmsta åren, inte minst när det gäller elektrifieringen av transportsektorn.

Nätverket kommer att arbeta enligt det nationella initiativet Klimatdialogen som erbjuder en modell för att jobba med lokala klimat- och miljöfrågor. Klimatdialogen är framtagen i samverkan mellan Energiföretagen, Fastighetsägarna, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

I nätverket Klimatdialogen ingår förutom Övik Energi, Backmans Fastighetsutveckling, Eko Bostäder Norr, Högland Såg & Hyvleri, Lättelement, Nordek Fastighetsbolag, NP3 Fastigheter, Regionfastigheter i Västernorrland, Övikshem och Örnfrakt.Text och foto: Örnsköldsviks kommun