Minoritetsflaggor

Minoritetsarbetet en viktig del i socialt hållbart samhälle

Örnsköldsviks kommun ska verka för ett öppet, inkluderande och jämlikt samhälle för alla. Människor ska kunna leva ett gott liv i Örnsköldsvik, utan skillnader och begränsningar. I den policy som kommunen arbetar kring för social hållbarhet, är den femte paragrafen särskilt viktig i minoritetsarbetet – möjligheten till egenmakt, inflytande och delaktighet.

%%#6a762a%%accent-1%%

De allmänna bestämmelserna i minoritetslagen reglerar att Sveriges nationella minoriteter ges möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som berör dem. De ska kunna vara delaktiga i samhällsutvecklingen och i arbetslivet, samt kunna ta del av välfärdsamhällets utbud. Kring detta ska en dialog ske så långt det är möjligt, i syfte att kunna beakta synpunkter och behov i kommunens beslutsfattande.

För att öka minoriteternas lagstadgade rätt till inflytande arbetar kommunen med öppna samråd på verksamhetsnivå. I dagsläget finns ett fungerade samråd som är ett samarbete mellan biblioteken, Museet och Kultur- och fritidsavdelningen. Målsättningen är att alla förvaltningar på verksamhetsnivå ska ha öppna samråd, tex bildning och äldrevården för att säkerställa minoriteternas möjlighet till inflytande över till exempel sin egen vård.

– För att få social hållbarhet är synliggörande är extremt viktigt, säger Harriet Kuoppa, som är Örnsköldsviks kommuns minoritetssamordnare. Övriga medborgare måste veta minoriteters rättigheter för att kunna förstå. Kompentens finns inte på alla enheter, och det behövs drivande mellanchefer som tar tag i frågan och talar om att vi måste ta frågan på allvar.

Kommunen ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar. För barn och unga finns det öppna forumet MinUng som riktar sig till unga mellan 13 och 25 år. MinUng fungerar så att kommunen bjuder in till öppet forum för barn och ungdomar från samtliga nationella minoriteter. Där kan de träffa andra barn och unga och berätta vad du vill att kommunen gör och vad som är viktigt för att de ska kunna utveckla och stärka sin identitet, kultur och minoritetsspråk.

– Vi har tyvärr inte riktigt nått den gruppen, men jobbar på inför hösten med nya aktiviteter. Vi ska inte hitta på, utan fråga dem själva vad de vill göra för aktiviteter. Det är viktigt att det är öppet forum utan regelverk, så att de unga vill komma utan krav, säger Harriet Kuoppa.

Läs mer om Örnsköldsviks kommuns policy för folkhälsa och social hållbarhet.

 

Text och foto: Örnsköldsviks kommun