Ja

Vegakvarteren och Lungviksstrand blir först ut med smart ny teknik som ska göra stadsdelarna mer hållbara. Vanessa Nilsson Hedman och Hanna Hörnström på Örnsköldsviks kommun och Robert Selling på Övik Energi är engagerade i projektet.

Hållbar och cirkulär infrastruktur ska ta nya stadsdelarna in i framtiden

En resurseffektiv och klimatsmart stad är målet i projektet Thriving Northern Cities, där Örnsköldsvik tillsammans med fyra andra norrländska städer samarbetar för att skapa hållbar tillväxt. Först ut är planeringen av de nya stadsdelarna i centrala Örnsköldsvik och nya lösningar för att enkelt och miljövänligt ta sig runt i staden.

%%#6a762a%%accent-1%%

Thriving Northern Cities är ett projekt där fem av Norrland största städer – Örnsköldsvik, Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå – samarbetar för att kunna växa på ett hållbart sätt. Projektet började under 2023 med en gemensam strategi för hållbar stadsutveckling. Utifrån strategin har varje stad egna projekt, och för Örnsköldsviks del ligger fokus nu på de nya stadsdelarna Vegakvarteren och Lungviksstrand samt på hållbara resor och transporter.

I de nya stadsdelarna vill Örnsköldsviks kommun undersöka, testa och på sikt införa ny teknik, så kallade cirkulära tekniska system, som på smarta sätt kan göra stadsdelarna mer hållbara. Detta skiljer sig från traditionellt stadsbyggande genom att man i högre grad kopplar samman olika tekniska system så som el, vatten och värme, för att bättre ta tillvara på och återanvända värdefulla resurser.

– Projektet är ett strategiskt initiativ för att driva igång hållbart och cirkulärt byggande för att kunna möta klimatutmaningarna och skapa förutsättningar för en attraktiv stad. Det här är en självklar del när vi planerar för framtidens Örnsköldsvik, för att vi ska kunna nå övergripande hållbarhetsmål. Vi tittar på goda exempel från andra städer, och vill plocka in det som fungerar allra bäst och som passar vår kommun. Samarbetet med Övik energi, Miva och Övikshem är väldigt viktigt eftersom vi vill ha ett systemtänk från början. Min bild är att även byggföretagen är taggade och sugna på att testa nya lösningar, säger Vanessa Nilsson Hedman, planarkitekt på Örnsköldsviks kommun.

Med i projektet finns också Robert Selling, projektledare på Övik Energi.

– Det är inte så ofta vi har möjligheten att testa hur man kan göra saker på bästa sätt redan från början, som i de nya stadsdelarna. Exakt vilka lösningar som kommer att komma ur projektet vet vi inte, men det finns många spännande uppslag – att ta vara på överskottsvärme från industri, ett lågtempererat fjärrvärmenät, solceller kombinerat med energilager för att utjämna variationer och kapa effekttoppar kan vara några saker för att skapa ett hållbart och flexibelt system. Det finns också system för att separera avloppsströmmarna och återanvända till exempel duschvatten, ta vara på värmen i vattnet eller göra biogas av matavfallet i närliggande reningsverk, säger han.

Projektet handlar också om att bygga och designa på ett sätt som uppmuntrar smarta val hos de Örnsköldsviksbor som ska leva och bo i de nya stadsdelarna.

– Smart styrning av systemen tillsammans med feedback till användarna innebär att man exempelvis kan följa och minska el- och värmeförbrukning, vattenanvändning, avfallsmängd och mycket annat både i sitt hushåll och på stadsdelsnivå. Informationen måste vara anpassad för att fungera för alla, säger Robert Selling.

Den andra delen i Örnsköldsviks projekt inom ramarna för Thriving Northern Cities hadlar om mobilitet ­– möjligheterna att färdas mer hållbart inom staden. Här är målet dels att ta fram en tydlig trafikstrategi för kommunen, och dels att titta på nya, smarta lösning som kan behovet av att äga en bil i tätorten och göra alternativa resesätt mer attraktiva för resor som är under 4 kilometer långa.

– Det här är pengar som vi inte kan använda till asfaltering, utan här tittar vi på hur vi vill utveckla staden med hjälp av nya innovationer. Det gäller allt från att anpassa uppvärmning av gator som Storgatan med hjälp av smart styrning, till att underlätta och uppmuntra användningen av hyrcyklar. Vi hoppas kunna testa ny teknik för det i det nya mobilitetshuset. Varför inte ha lådcyklar för uthyrning, så att man kan ta cykeln till affären, säger Hanna Hörnström, trafikingenjör på trafik- och parkförvaltningen.

Projekten är delfinanserade av ERUF, Europeiska regionala utvecklingsfonden, och har cirka 3 miljoner kronor i budget vardera. Om ett år ska förstudierna vara klara och en riktning för fortsättningen pekas ut.

Text och foto: Albin Grahn