Ja

Elflyg ger möjligheter till en helt ny regional flygtrafik.

Elflyg ger möjligheter till en helt ny regional flygtrafik.

Fair kan ge Örnsköldsvik hållbara vingar

I och med klimatomställningen måste även flygtrafiken utvecklas mot fossilfria alternativ. Regionen har stora utmaningar med långa avstånd och svaga kommunikationer i öst-västlig riktning. Tekniken inom eldriven luftfart går snabbt framåt och Örnsköldsvik Airport deltar i projekt FAIR, som utreder möjligheterna till eldriven flygtrafik i närområdet.

%%#6a762a%%accent-1%%

– Syftet med projektet FAIR är att försöka förstå den nya tekniken och vad kan det innebära för regionen, och få klarhet i om det är till nytta för oss. Elflyg erbjuder ett snabbt resealternativ, framför allt där det inte finns andra resealternativ, vilket kan vara positivt för vårt område, säger Isak Brändström, projektledare för FAIR.

Eftersom elflyg inte producerar några utsläpp av växthusgaser, förväntas det bli ett av de mest klimateffektiva transportsätten i framtiden. Det minskar både klimatpåverkan och minskar restiderna. Eldriften ger minskade bränsle- och underhållskostnader, vilket i sin tur innebär att driftskostnaderna blir mycket konkurrenskraftiga och därmed ger möjligheter till en helt ny regional flygtrafik.

Utvecklingen av elfordon har gått snabbare på bilsidan, både för konsumenter och inom tunga transporter. Utmaningen inom flyget är att det kräver mycket energi, därför är en nyckel för energiförbrukningen att flygplanets vikt är så låg som möjligt. De flygplan som utvecklas på marknaden just nu kan ta som mest 19 passagerare och det finns även intressanta vertikalstartande flyg som tar ett par passagerare som kan liknas vid lufttaxi eller en flygande bil. Fördelen med dessa är att de behöver mindre utrymme för att starta och kan därmed lyftas från mer tätbebyggt område.

En utmaning är att det idag inte finns ett regionalflyg mellan länderna. Det gör det svårt att veta efterfrågan. Trots att det finns ett antal pendlare som reser mellan bostad och jobb i Sverige och Finland i Kvarkenområdet, är flygtrafiken idag uppbyggd nästan uteslutande från mindre städer till huvudstäderna. Många av flygplatserna i området ligger även långt ifrån städerna och inte uppbyggda för kortare resor. Det gör att transfertiden till flygplatsen blir en alltför stor del av resan.

I projektgruppen ingår bland andra även Universiteten i regionen och forskningsinstitutet RISE. RISE har inom projektet tagit fram två protyper som kan bli viktiga för en framtida implementering av elflyg i regionen. Dels en bokningsapp för regionalflyg, där man som passagerare kan lägga in önskemål om ett tidsspann när man vill resa, som sedan matchas med andra resenärers önskemål. På så sätt styrs resorna av efterfrågan och avgår när flest personer vill resa. Det i sin tur minskar risken för flygbolagen att flyga med för få passagerare och att de kan justera priserna utifrån om det är en person eller flera som reser tillsammans.

Det är en ljudupplevelse att resa med elflyg från Lycksele i Sverige till Vasa i Finland. I ett vanligt flygplan låter motorn mer än propellrarna och i ett elflyg är det tvärtom. Något som kam upplevas som ovant. Därför ses även på möjligheterna och värdet av en ljudupplevelse för passagerarna innan resan.

– Det som utmärker vårt projekt är att andra projekt har tittat mycket på den tekniska delen av elflyg, medan vi tittat mer på vad det kan ge för utveckling av regionen och ekonomisk hållbarhet, samt vad som behövs göras politiskt, säger Isak Brändström. Han fortsätter:

–Vi hoppas att projektet ska resultera i att regionen är bättre rustad för det teknikskifte som sker inom flyget. Vi vill att det ska kunna lyfta kunskapsnivån hos aktörer i regionen, och det ser vi att det redan nu har gjort. Vi är långt fram inom regionen inom elflyg. Det har på ett vis många likheter med regionaltåg, det ger oss snabbare restider än tåget och kan faktiskt integreras i övrig kollektivtrafik.

Projektet FAIR ägs av Kvarkenrådet EGTS och är ett partnerskap mellan landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland, Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun i Sverige, samt Nordlands fylke i Norge.

Text: Örnsköldsviks kommun
Bild: Heart Aerospace