Eva-Karin Öhman, Företagarna och Johanna Forsberg samt Maria Persson, High Coast Creative.

Lokal design skapar nya möjligheter

En framgångshistoria utan slut. Så kan man kalla projektet eXpression Design vars deltagande företag inom den kreativa näringen tagit sin produktidé från skiss till verklighet med lokal tillverkning. Design som omnämnts i såväl dagspress som inredningsmagasin - och som nu kommer visas på inredningsmäsan Formex i Stockholm.

%%#6a762a%%accent-1%%

Under de tre år som projektet pågått har 54 företag från Västernorrland och Västerbotten deltagit och designat produkter. Av dessa företag kom 43 stycken från Örnsköldsvik och de har satt staden på designkartan, samt visat att här finns talang, vilja och kreativitet.

– Vi har visat att här kan vi samarbeta och är bra på design med hög kvalitet, säger Johanna Forsberg, anställd i projektet.

eXpression Design är en normbrytande satsning som synliggör att man kan jobba med design, var man än bor. Man behöver inte bo i en storstad för att lyckas nationellt och internationellt. Får en kreatör rätt stöd och uppmuntran, går det att bo var som helst, menar de anställda i projektet.

– Platsen bestämmer inte, utan allt funkar om man har passion och glöd. Det vill vi uppmuntra, säger Maria Persson.

Projektet har varit ett sammarbete mellan lokala kreatörer och lokala tillverkare. I de tre programmen som genomförts har deltagarna fått besöka lokala tillverkare och deltagit i föreläsningar om bland annat hållbara produktionsmodeller och materiallära, utöver att jobba med utvecklingen av sin egna produkt. På designkartan finns nu 41 unika produkter, varav majoriteten har tillverkats av en lokal leverantör. Ett tämligen unikt samarbete som bidragit till många nya lärdomar och spännande utmaningar.

– Vi har verkligen utmanat våra gränser och lärt oss många nya saker. Utvecklande för alla vill jag påstå, säger Eva-Karin Öhman från Företagarna som engagerat lokala leverantörer i projektet.

Målsättningen var att arrangera fysiska lanseringar av produkterna, men pandemin försvårade det. Produkterna lanserades istället digitalt på ett kreativt sätt med live-sändningar och möjligheter att möta kreatörerna digitalt. Den digitala sändningen vid lanseringen visade sig vara ett framgångsrecept för projektet och produkterna. Vid lanseringen blev uppmärksamheten för produkterna över förväntan - i bloggar, sociala plattformar och kända inredningsmagasin hyllades produkterna.

– Kreatörerna och leverantörerna har visat stort engagemang och idérikedom. Det är guld värt, menar Johanna.

Resan har bara börjat för kreatörerna, efter varje deltagande år påbörjas införsäljning, både inom och utanför landets gränser. I augusti 2022 anordnas den stora inredningsmässan Formex i Stockholm efter ett långt uppehåll under pandemin. Sex stycken kreatörer från programmen kommer att ställa ut sina produkter. Till mässan kommer båda nationella och internationella inköpare, grossister och media från hela inredningsbranschen, mässan innbär därför en stor möjlighet att få visa upp sina produkter, skapa nya kontakter och förhoppningsvis göra affärer.

Genom projektet eXpression Design har man bevisat många saker, att samarbete är en nyckel till framgång är en och bilden av en företagare är en annan.

– Företag kan se olika ut, det behöver inte vara att man har ett antal anställda, en samverkansgrupp är en annan form av företagande, säger Eva-Karin.

eXpression Design är en länsöverskridande satsning tillsammans med High Coast Creative, Världsklass Örnsköldsvik, Företagarna, Umeå Universitet, Umeå Kommun och delfinansieras via EU-strukturfonder. Läs mer om projektet och produkterna hos High Coast Creative. Länk till annan webbplats.


Intervju och foto: Sofia Göth
Text: Örnsköldsviks kommun