Ja

Det här är Bygdsam

Bygdsam är namnet på Örnsköldsviks kommuns nya arbetsmodell på landsbygden. Bygdsam är en samverkansplattform som står på tre ben; företag, ideell sektor och kommunen. Det finns sedan våren 2017 fyra Bygdsam i kommunen, knuten till respektives serviceort med omland (Nätradalen, Anundsjö, Gideälvdal och Grundsunda).

%%#6a762a%%accent-1%%