Ja

Sofie Holmgren, projektledare Bygdsam Nätradalen, ser många fördelar med delningsplattformen Umigo.

Nätradalen först ut med den unika delningsplattformen Umigo

I samarbete med Umeå Universitet testas just nu Umigo, en digital delningsplattform i Nätra. Plattformen jämförs med Facebook, Blocket och Airbnb och är en plats med stora möjligheter. Företag kan visa upp sina produkter, privatpersoner kan utbyta tjänster och lokaler kan bokas. I höst är det skarpt läge och förväntningarna är stora.

– En målsättning är att minska konsumtion och dela på saker och tjänster i större utsträckning, säger Sofie Holmgren, projektledare Bygdsam Nätradalen.

%%#6a762a%%accent-1%%

Örnsköldsviks kommun samarbetar sedan många år tillbaka med Umeå Universitet. Samarbetet sker på många olika sätt, men i detta fall handlar det om den innovativa delningsplattformen Umigo.

För drygt 2,5 år sedan startades samverkan kring projektet mellan universitet och kommunen, där man sökte ett testområde i landsbygd. Bygdsam Nätradadalen (en samverkansorganisation med företag, föreningar och kommunen) visade intresse och blev det utvalda området som fick möjlighet att testa och bidra till att utveckla plattformen.

Pengar söktes och beviljades och projektet rullade snart igång. Tillsammans med Umeå Universitet har man identifierat vilka tekniska funktioner som behövs samt vilka behov som finns, dels bland ortsborna, dels företagen.

– Plattformen ska bidra till att köpa/sälja grejer lokalt. En plats där man kan byta olika tjänster med varandra, boka lokaler och efterfråga samåkning på ett enkelt sätt. Har någon exempelvis en skruvdragare kan man låna den i stället för att köpa. Vi tänker mycket på hållbarhet och att vi kan hjälpa varandra, säger Sofie och fortsätter:

– Det är också en bra plattform för någon som funderar på att starta företag. Här kan man smyga igång verksamheten och testa utan höga trösklar.

Förhoppningen är att både privatpersoner och lokala företag använder sig av tjänsten.

– En stor fördel med landsbygd är att de flesta känner till varandra, det skapar trygghet. Det är enklare att låna eller byta tjänster med varandra i närområdet.

Umigo har smugit igång och i nuläget går det exempelvis att boka coworking space i Bjästa. I höst är det skarpt läge.

– Den stora utmaningen blir att få många att hitta till Umigo. Hur får man med en hel by? Jag hoppas verkligen många ansluter sig.

Vid årsskiftet är projektet slut men Sofie hoppas på ett fortsatt samarbete med Umeå Universitet och att tjänsten utvecklas ytterligare.

– Vi vill inte sluta, vi har ju precis börjat.

Kommunen är positiv till en fortsättning och ser stor potential.

– Från kommunens sida är vi helt klart intresserade av att jobba vidare med piloten. Den känns jättespännande, säger Linnea Egnor Byström, näringslivsutvecklare Örnsköldsviks kommun.I nuläget testas den på landsbygd, framöver kan den växa och bli större än så.

– Det är viktigt att stärka den lokala ekonomin och tjänsten skapar även ett utökat utbud av grejer att dela på ett hållbart sätt. Vår förhoppning är att den kan användas i fler områden, gärna även i bostadsområden för att lösa de behoven som finns där. Möjligheterna är många, avslutar Linnea.


Text: Sofia Göth
Foto: Privat