Ja

Markus Tjäder som driver Bjällsta gård i möte med Maria Lundkvist som är projektledare för Digibygd.

Digibygd skapar förutsättningar för hållbart företagande på landsbygden

Örnsköldsviks kommun har arbetat i många år utifrån mottot "Bygd och stad i balans". Pandemin har bidragit till en större önskan hos människor om att leva och verka i mer glesbebyggda områden. Därför tar kommunen nu ytterligare steg för att öka möjligheterna för företagen på landsbygden. I projektet Digibygd samarbetar kommunen tillsammans med Bron Innovation för att stärka landsbygdens förutsättningar till långsiktig hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter.

%%#6a762a%%accent-1%%

Projektet består av två delar, där den första delen handlar om att möta företag som verkar i bygderna, kartlägga deras behov och lotsa dem vidare till aktörer eller aktiviteter som passar det specifika företagets förutsättningar. Under hösten 2022 har projektledaren Maria Lundkvist, tillsammans med innovationsledare Sara Rudälv från Bron Innovation, besökt ett stort antal företag runt om i kommunen för att kartlägga vad det finns för behov.

– Det är så roligt att möta våra landsbygdsföretagare och att se deras driv och engagemang, som ofta är för hela bygden de bor och verkar i. De flesta jobbar redan nu mer eller mindre digitalt, men under samtalen märker vi att det finns områden där företagarna vill förfina och effektivisera sitt arbete ytterligare. Det är där vi vill hjälpa dem att ta nästa steg, säger Maria.

Ett av de företag som fått besök under hösten är Rovena Westberg på Toppform fysioterapi AB i Mellansel. Hon startade eget i Bredbyn efter många år som anställd på sjukhuset i Örnsköldsvik.

– Ska du lyckas någonstans är det i Bredbyn, sa en kollega till mig innan jag startade eget, säger Rovena som trivs bra med det geografiska läget för mottagningen och fortsätter:
– Det är långt till stan för många som bor och jobbar här, det underlättar betydligt om de kan få hjälp på plats.

Den andra delen i projektet Digibygd handlar om att utforska konceptet Smart Villages utifrån de förutsättningar som finns på Örnsköldsviks landsbygder och de företag som verkar där. Smart villages kan innebära att man jobbar fram utvecklingsprocesser och smarta lösningar som stärker och förenklar företagande på landsbygden.

Under hösten 2023 ska en förstudie tas fram som syftar till att ringa in utvecklingsområden och ämnen, identifiera lämpliga landsbygdsföretag/-aktörer för fortsatt samarbete, och bygga ett nätverk för utveckling och testning.

– Det vi vet från tidigare projekt kring digitalisering är att det personliga mötet gör skillnad. Att någon kommer och knackar på, lyssnar, ställer frågor och skapar broar mellan företagaren och aktörer som kan bidra till dess utveckling. Det ger en skjuts framåt både vad gäller insikt och beslutet att ta steget till handling. Brist på tid är en vardag för många, därför underlättar det med stöd som direkt utgår från det enskilda företagets behov, säger Maria Lundkvist.

Rovena Vestberg på Toppform fysioterapi AB

Rovena Westberg som driver Toppform fysioterapi i Bredbyn.