Genom att arbeta med siktlinjer när det byggs, värnar man om den mysiga stadskärnan, men använder även den vackra miljön med fjärden och bergen.

Vända staden mot vattnet
- en ny vision för Örnsköldsvik

Örnsköldsvik ska växa och nu skapas en visionsskiss över en ny central stadsdel som sträcker sig från centrala delar av staden och ut efter havsfjärden. Ambitionen är att bygga ut staden mot vattnet, att vända utsikterna från husen mot vattnet är attraktivt för nya bostäder.

En visionsskiss ska bygga på en visualisering för hur ett område kan se ut och ska ligga till grund för kommande byggnationer. Till exempel hur gatorna ska se ut, vilka grönområden som ska finnas och vad som kan byggas.

Medarbetare från olika verksamheter i kommunen har deltagit i framtagandet av visionskissen tillsammans med konsultfirman Urban Minds, som kan landa i en skiss eller en virtuell 3D modell för området. Målsättningen är att denna ska kunna presenteras innan årsskiftet.

– Vi har ett otroligt fint läge mellan tre stadsberg, i en dal vid havet. Vi ska såklart värna om vår mysiga stadskärna, men även använda den vackra miljön med fjärden och bergen. Därför arbetar vi mycket med siktlinjer när vi bygger. Det innebär att man ska kunna få en skymt av både vattnet och bergen från sin bostad eller när man går på gågatan. Ställer man ett hus lite snett eller flyttar det några meter kan det bli en helt annan vy. Det är så lätt att man täpper till siktlinjerna om man placerar fel, och det jobbar vi mycket med att inte göra, säger Patrik Jansson som är stadsarkitekt i Örnsköldsvik.

I visionsskissen är det många delar som ska jobbas fram, till exempel hur området ska kopplas ihop med övriga staden. När det blir fler människor i området måste det kartläggas hur de kommer röra sig och vilka genvägar de kommer ta. Det finns ganska mycket grönt i området och det ska det fortsätta få finnas, som till exempel gårdar till bostäderna och takterasser.

Även hållbarhetsaspekten är viktig, så att det kanske finns odlingsbara ytor i anslutning till bostäder och hållbarhet i fokus i byggandet av bostäder. Grönska behövs eftersom det kommer bli ett tätbebyggt område. Vanliga funktioner måste planeras in, till exempel om det kommer finnas behov av en förskola och olika näringar som tillhör en stadsdel som frisör eller närbutik. Det måste finnas sådan service som hör ett bostadsområde till.

– Örnsköldsvik är en sådan bygg-glad kommun! Vi vågar ta ut svängarna på ett annat sätt än våra större grannstäder, säger Patrik Jansson. Det ställer såklart högre krav på de hus som faktiskt får lov att byggas, det är inte alla byggen som blir av. Men bara man kan visa sin ambition med huset, då uppmuntrar vi alla som är modiga och vågar tänka annorlunda.


Text och foto: Örnsköldsviks kommun

%%#6a762a%%accent-1%%