Företag och näringsliv
Örnsköldsvik

Välkommen till Örnsköldsviks kommun!

Tillsammans med våra samarbetspartners från olika näringslivsorganisationer vill vi göra det enkelt för dig som vill starta eget, utveckla din verksamhet eller etablera eller investera i Örnsköldsvik. Likaså om du är extern aktör som vill lägga ett evenemang i Örnsköldsvik. Vi arbetar också med utveckling av besöksnäring, stads- och landsbygdsfrågor samt kompetensförsörjning.

Örnsköldsvik är en företagstät kommun med cirka 2 500 företag inom olika branscher med såväl små och mellanstora lokalägda företag som stora internationellt verksamma exportföretag.

Vårt näringsliv andas framtidstro och skaparkraft. Här finns en utpräglad entreprenörsanda, innovationsförmåga, vilja att utvecklas och att göra det tillsammans med andra. Något som vi som möjliggörare vill ta vara på och bevara.

Några av fördelarna med att etablera och investera i Örnsköldsvik:

I Örnsköldsvik finns en långvarig industrikultur och stark tradition av småföretagande.

Ett starkt näringsliv
Örnsköldsviks näringsliv har starka rötter i en långvarig industrikultur och en genuin tradition av småföretagande och karaktäriseras av en stor företagsanda och handlingskraft, innovation och utveckling. Arbetsmarknaden är bred och det finns spetskompetens som håller en hög internationell klass inom flera områden. Inte bara hos de världsledande företagen inom export- och industrin som står för 3% av Sveriges totala nettoexport, utan även inom tjänstesektorn och enskilda branscher, som IT-, bygg- och miljöteknik och kreativa näringar som design och musik. Besöksnäringen har vuxit sig allt starkare och Höga Kusten är numera på topplistan över stora svenska besöksmål. Örnsköldsvik är en attraktiv plats att verka på och här bor vi i det vackra Höga Kusten och kombinerar yrkeslivet med en värdefull och aktiv fritid, där starka aktörer inom näringsliv och föreningsliv med stor framtidstro ser till att positiva saker händer i staden och på landsbygden.
Läs mer om näringslivet, jobben och hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik


Tillväxt och företagens utveckling i fokus
Företagen är absoluta nyckeln till Örnsköldsviks tillväxt. Därför arbetar kommunen hårt för att skapa förutsättningar för företagen att utvecklas och ge en så bra näringslivsservice som möjligt. Däribland genom företagslotsar, etableringsteam och att bidra genom att vara en motor i olika samverkansprojekt, skapa mötesplatser och olika aktiviteter för företagare som inspirerar och utvecklar deras företagande. Genom satsningen ”Företagens framgång – Örnsköldsviks framtid”, ska kommunen fungera som möjliggörare och skapa förutsättningar för företagande.

Satsningar för att säkra en god kompetensförsörjning
Med tillgång till rätt kompetens och arbetskraft kan våra lokala företag behålla sin konkurrenskraft på såväl den nationella som internationella marknaden. Örnsköldsviks kommun samarbetar med privata och offentliga aktörer genom en rad olika aktiviteter och projekt, för att på kort och lång sikt för skapa försättningarna för en hållbar kompetensförsörjning. Det handlar bland annat om att bygga broar för starkare lokala och regionala nätverk, matchning av arbetskraft, skapa möjligheter till studier och livslångt lärande, skapa möjligheter för att unga och invandrare etableras på arbetsmarknaden.

Ser möjligheterna i att samverka
Här har människor sedan länge förstått värdet av att samarbeta, som lett till välutvecklade nätverk mellan företag, kommun, organisationer och universitet som tillsammans bidragit till satsningar på näringslivsservice, en attraktiv stadskärna, tillgänglig skärgård, attraktiva boenden och kommunikationsmöjligheter. En motor i det gemensamma utvecklingsarbetet är Världsklass Örnsköldsvik som genom årliga omvärldsanalyser identifierar våra utmaningar och sätter upp hur vi strategiskt ska kunna möta upp dem.

Strategiskt läge i Sverige med en god infrastruktur
Örnsköldsvik har ett attraktivt läge i Norrland – mitt emellan Umeå och Sundsvall. Infrastrukturen är välutbyggd med tillgång till Botniabanans tåg, lokal flygplats, välutbyggt buss- och vägnät, samt sju kommunala hamnar. En dryg timmes resväg från Örnsköldsvik finns dessutom flygplatserna i Umeå och Kramfors.

%%#6a762a%%accent-1%%