Ja

Lär känna några i Lotsgruppen

Andreas Ödling, markingenjör på Mark- och exploateringsenheten

Andreas arbetar med kommunens markinnehav, det vill säga att köpa, sälja och förvalta mark. I Lotsgruppen svarar Andreas på frågor om kommunens mark. Hör Andreas berätta vad som är viktigt att veta för den som vill göra fastighetsaffärer med kommunen.

Nicklas Karlson, byggnadsinspektör på Bygglovsenheten

Niklas svarar på bygglovsfrågor och hjälper till att tolka detaljplaner. Han kan berätta vad som krävs för att få bygga på en viss plats, till exempel bygglov eller strandskyddsdispens. Niklas har ett bra tips till dig som har planer på att bygga.

Jörgen Söderlund, företagssäljare på Övik Energi

Övik Energi jobbar med fjärrvärme, fjärrkyla, processånga, fiber, laddstationer och 100% förnybar el. Jörgen vet hur alla slangar, kablar och kulvertar ligger i marken. Det gör att han kan göra en snabb första bedömning av ett ärende utifrån hur infrastrukturen ligger i anslutning till eller på en fastighet.