Ja

Företagsstöd och nätverk

Här hittar du samlad information om värdefulla tjänster för dig som startar eget, vill utveckla ditt företag.

Almi

Erbjuder rådgivning, lån och riskkapital. Erfarna rådgivare guidar dig rätt i uppstarten av ditt företag, oavsett om det gäller din affärsidé eller hur du ska finansiera din verksamhet.

Almi Länk till annan webbplats.

Bizmaker

Regional företagsinkubator i Västernorrland. Stöttar både startups och etablerade företag på resan - från affärsidé till lönsamt företag - med målet att kunna komma ut på större marknader.

Bizmaker Länk till annan webbplats.

Bron

Vägleder och hjälper dig i din digital omställning, hållbar affärsutveckling eller nya innovationer.

Bron Länk till annan webbplats.

Coompanion

Specialiserade på kooperativt företagande, social innovation och samhällsentreprenörskap. Erbjuder avgiftsfri rådgivning för att starta och driva företag, hjälp att söka finansiering eller hitta andra att samarbeta med.
Coompanion är experterna på företagsformen ekonomisk förening.

Starta företag - Coompanion Länk till annan webbplats.

IUC Västernorrland

Industriell samverkansplattform som ger hjälper till att genomföra behovsanalyser (TBN). Ett bollplank – hjälp att knyta ihop säcken och akademiskt utbyte.

IUC Västernorrland Länk till annan webbplats.

Nyföretagarcentrum Örnsköldsvik

Finns till för dig tre år innan du startar och tre år efter att du har startat. Du kan kontakta deras rådgivare så många gånger du vill och samtalen är alltid kostnadsfria och konfidentiella.

Nyföretagarcentrum Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket

Stödjer utveckling av företag och har insatser för företag inom bland annat affärsutveckling, kapitalförsörjning och enklare företagande.

Tillväxtverket Länk till annan webbplats.

Verksamt.se

Här hittar du som driver eller funderar på att starta företag olika typer av stöd. Allt från seminarier och utbildningar, till erbjudanden om finansiering. Dessutom finns kontaktuppgifter till både rådgivare och organisationer som kan hjälpa dig i ditt företagande.

verksamt.se Länk till annan webbplats.

Örnsköldsviks kommuns energi- och klimatrådgivare

Vill du komma i gång med energiarbetet i ditt företag? Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för ett besök så får du hjälp med ett mer energismart företag. Rådgivningen är kostnadsfri och oberoende.

Energi, uppvärmning och solceller

Arbetsförmedlingen

Har information om att starta och driva eget företag. De håller även i träffar och utbildningar.

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Coompanion

Specialiserade på kooperativt företagande, social innovation och samhällsentreprenörskap. Erbjuder avgiftsfri rådgivning för att starta och driva företag, hjälp att söka finansiering eller hitta andra att samarbeta med.

Coompanion är experterna på företagsformen ekonomisk förening.

Starta företag - Coompanion Länk till annan webbplats.

NyföretagarCentrum

Erbjuder kostnadsfri, personlig och konfidentiell rådgivning, är bollplank och är rika på erfarenheter. De är experter på företagande och med sin rådgivning ser de till att du är väl förberedd på livet som företagare.

NyföretagarCentrum arrangerar också Starta eget grundkurs, se information om datum och anmälan på deras hemsida.

Nyföretagarcentrum Länk till annan webbplats.

Skatteverket

Här registrerar du ditt företag. På deras webbplats hittar du e-tjänster, broschyrer om att starta eget, lokala informationsträffar m m. För personlig service kontakta skatteupplysningen eller besök det lokala servicekontoret.

Skatteverket Länk till annan webbplats.

Verksamt.se

Riktar sig till dig som funderar på att starta, ska starta, redan driver, vill utveckla eller ska avveckla ett företag. Det är ett samarbete mellan Bolagsveket, Skatteverket och Tillväxtverket. Information och e-tjänster.

verksamt.se Länk till annan webbplats.

Almis mentorprogram

Ett av de största och mest utvecklade mentorprogrammen i världen. Här får du hjälp att få ditt företag att växa och öka lönsamheten med hjälp av en mentor.

Almi Länk till annan webbplats.

Nyföretagarcentrum Örnsköldsvik

Nyföretagarcentrums mentorskapsprogram för dig som tänker starta företag eller har varit företagare i mindre än ett år. Programmet innebär att en nyföretagare kostnadsfritt får tillgång till en mentor som bidrar med sina erfarenheter och sitt nätverk på ideell basis under ett år.

Nyföretagarcentrum Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen

Tänker du söka Starta-eget-bidrag? Kontakta alltid Arbetsförmedlingen innan du registrerar företaget. Kundtjänst 0771-416 416.

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Almi invest

Sveriges mest aktiva investerare i startups. Almi Invest ägs av Almi Företagspartner och ytterst av svenska staten. Almi Invest är delfinansierat av EU, Almi Företagspartner och regionala organisationer.

Almi invest Länk till annan webbplats.

Bron

Kan hjälpa till med analyser kopplat till befintlig idé eller utveckling av nya idéer genom finansiering av microsprintar och innovationssprintar.

Våra tjänster — Bron Innovation Länk till annan webbplats.

Coompanion

Hjälper till med information, rådgivning och handledning till dig som vill starta företag tillsammans med andra i form av ett kooperativ. Företagsformen är ekonomisk förening.

Coompanion Länk till annan webbplats.

IUC Västernorrland

Industriell samverkansplattform som kan ge finansieringsmöjlighet för utvecklingsinsatser till SME-företag

IUC Västernorrland Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Västernorrland

Här kan exempelvis du som är jordbruksföretagare kan du söka olika stöd.

Länsstyrelsen Västernorrland Länk till annan webbplats.

Norrlandsfonden

Erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan de skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering.

Norrlandsfonden Länk till annan webbplats.

Nyföretagarcentrum

Har du haft rådgivning eller gått kurs hos Nyföretagarcentrum så kan du genom dem få hjälp med finansiering.

Erbjudanden - NyföretagarCentrum (nyforetagarcentrum.com) Länk till annan webbplats.

Region Västernorrland

Genom olika typer av företagsstöd vill Region Västernorrland bidra till en hållbar regional utveckling och tillväxt. Här kan du som driver företag söka stöd för investeringar för att utveckla din verksamhet och därmed skapa sysselsättning i Västernorrland.

Region Västernorrland Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket

Stödjer utveckling av företag och har insatser för företag inom bland annat affärsutveckling, kapitalförsörjning och enklare företagande.

Tillväxtverket Länk till annan webbplats.

Verksamt.se

Här hittar du som driver eller funderar på att starta företag olika typer av stöd. Allt från seminarier och utbildningar, till erbjudanden om finansiering. Dessutom finns kontaktuppgifter till både rådgivare och organisationer som kan hjälpa dig i ditt företagande. 

verksamt.se

BizMaker

Är en regional inkubator och science park i Västernorrland. Som länets motor för innovation främjar de företagsutveckling och förnyelse av näringsliv ochsamhälle. Med ett coachande förhållningssätt frigör de kraften hos entreprenörer och innovatörer så att goda idéer kan formas till nya affärer och hållbara lösningar.

Bizmaker Länk till annan webbplats.

Bron

Erbjuder lösningar och stöd till företagare som vill utveckla sin verksamhet, oavsett om det gäller en ny innovation eller digital omställning för att bli mer konkurrenskraftig.

Hjälper bland annat till med finansiering, rådgivning och ger möjlighet att delta i olika nätverk.

Våra tjänster — Bron Innovation Länk till annan webbplats.

Idéforum

Ideell förening med syfte är att främja möjligheter till en positiv innovationsutveckling för både medlemmarna och det lokala samhället.

Idéforum Länk till annan webbplats.

Innovationsbolaget

Utgår ifrån industrinära innovation, kultur- och samhällsinnovation, besöksnäringar och tjänstebaserad innovation. Inom dessa områden ska bolaget erbjuda tjänster som synliggör innovationssystemet i Örnsköldsvik, som attraherar innovationskapital och som skapar gränsöverskridande mötesplatser.

RISE Processum

Erbjuder möjlighet att komma i kontakt med specialister för att se om din idé kan bli verklighet och testa dina idéer i en testmiljö i högsta klass.

RISE Processum Länk till annan webbplats.

Verksamt.se

Här hittar du finansiering om du ska utveckla en vara, en tjänst eller en innovation.
verksamt.se Länk till annan webbplats.

Vinnova

Sveriges innovationsmyndighet med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga genom finansieringsmöjligheter.

Vinnova Länk till annan webbplats.

Almi rådgivning

Almi erbjuder rådgivning när du ska ta över ett befintligt företag.
Almi Länk till annan webbplats.

Coompanion

Erbjuder samlad information om ägarskifte för dig som funderar på att sälja eller köpa ett företag.

Så fungerar ett ägarskifte - Coompanion Länk till annan webbplats.

Verksamt.se

Vill du sälja ditt företag eller avsluta det på något annat sätt? Hur du gör när du avvecklar företaget beror på vilken företagsform du har.

verksamt.se Länk till annan webbplats.

Business Sweden

Guidar dig rätt när ditt företag behov av internationella kontakter.

Business Sweden Länk till annan webbplats.

EEN – Enterprise Europe Network

Finns i 67 länder och hjälper dig utveckla dina internationella affärer genom personlig kostnadsfri rådgivning, innovationscoachning och tillgång till våra internationella affärskontakter.

EEN-Enterprise Europe Network Länk till annan webbplats.

Handelskammaren

Arbetar med företagsrelaterade frågor som gäller t ex kommunikation, utbildning, styrelsearbete, energi, export, import, tullar, skatter, etc.

Handelskammaren Länk till annan webbplats.

Verksamt.se

På de här sidorna hittar du information om vad som är viktigt att tänka på om du ska importera, exportera eller göra affärer i andra länder. Här finns också kontaktuppgifter till organisationer som kan hjälpa dig att komma igång med din expansion.

verksamt.se Länk till annan webbplats.

%%#6a762a%%accent-1%%

Bygdsam

Står för Bygden i samverkan och är en samverkansplattform på landsbygden med syfte att kraftsamla och utveckla bygden genom samarbets- och samverkansformer som leder till effektivare och smartare lösningar och ökar trivsel och tillväxt i bygden. Det finns fyra Bygdsam i kommunen och vart och ett är en ekonomisk förening som står på tre ben: företagen, ideell sektor och kommunen.

Bygdsam Anundsjö Länk till annan webbplats.

Bygdsam Gideälvdal Länk till annan webbplats.

Bygdam Grundsunda Länk till annan webbplats.

Bygdsam Nätradalen Länk till annan webbplats.

Cesam

Ett samverkansprojekt mellan näringsidkare och fastighetsägare i centrala Örnsköldsvik samt Örnsköldsviks Kommun. Målet är att verka för en levande stadskärna både för kommuninvånare och besökare, samt stimulera till ökad handel och bosättning.

Cesam Länk till annan webbplats.

Företagarna Örnsköldsvik

Driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och undersökningar. Jobbar till exempel, med stöd av medlemmarna, för ett företagarklimat fritt från regelkrångel och höga avgifter.

Företagarna Länk till annan webbplats.

Handelskammaren Mittsverige

På uppdrag av sina medlemsföretag framför de en samlad röst gentemot politiker, myndighet och offentlig sektor och driver aktivt frågor inom infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning. Medlemmarna får tillgång till ett brett utbud av tjänster och ett stort nätverk.

Handelskammaren Mittsverige Länk till annan webbplats.

IUC Västernorrland

En nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Är i startgroparna för att börja driva olika behovsstyrda utvecklingsprojekt, nätverk och utbildningar med syfte att stärka och utveckla den lokala industrin inom ett brett spektrum av områden – från automatisering till hållbarhet och mångfald.

IUC Västernorrland Länk till annan webbplats.

Jobba och Lev

Här har du möjlighet att synas på en digital plattform för att visa upp ditt företag och hitta nya medarbetare. Ett flertal arbetsgivare, privata och offentliga verkar tillsammans för att attrahera kompetens genom att visa en bredare bild av vilka yrken, arbetsgivare och karriärmöjligheter som finns i kommunen.
Home - JOBBA&LEV (jobbaochlev.se) Länk till annan webbplats.

Processum Intresseförening

Förening med syfte att tillvarata och driva medlemsföretagens intressen i Processum och dess verksamhet för utveckling inom bioraffinaderiområdet.

Processum Intresseförening Länk till annan webbplats.

Styrelseakademien

Ideell och politiskt oberoende förening som jobbar för professionell utveckling av ägare, styrelseordföranden och styrelsearbetare. Erbjuder utbildning, certifiering, nätverkande, aktiviteter, tjänster och produkter för at höja kompetensnivån i svenska styrelser.

Styrelseakademin Länk till annan webbplats.

Svenskt Näringsliv

En nationell organisation som arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning.

Svenskt Näringsliv (svensktnaringsliv.se) Länk till annan webbplats.

Örnsköldsviks Industrigrupp

En samlande kraft av medlemsföretag för att skapa goda förutsättningar för företag inom tekniksektorn, inte minst kring kompetensförsörjning.

Agerar också näringslivets röst i den viktiga dialogen med kommun och andra aktörer inom offentlig sektor.

Örnsköldsviks Industrigrupp Länk till annan webbplats.