Ja

Företagslotsen hjälpte oss med att driva ärendet framåt, säger Magnus Öberg och Douglas de Santana som driver den nya padelhallen i Svedjeholmen.

Företagslotsen var kontakten in för en ny padelhall

När idén föddes om att starta en hall för sporten padel i Svedjeholmen kontaktade Magnus Öberg Företagslotsen hos näringslivsenheten vid Örnsköldsviks kommun. – Vi behövde ingångar och jag blev därför rekommenderad av en kompis att kontakta Företagslotsen. Det har varit till stor hjälp för oss med en kontaktperson att vända sig till och som återkommit med svaren.

%%#6a762a%%accent-1%%

Är du företagare eller på väg att bli företagare finns hjälp att få i mötet med Örnsköldsviks kommun. Frågor gällande utveckling av näringslivet i staden spänner ofta över flera verksamheter. Då är det till stor fördel med endast en kontakt som kan hjälpa och vägleda i flera frågor.

– Vi har både företagslotsar och etableringsansvarig på näringslivsenheten, men vi är alla näringslivsutvecklare. Företagslotsen hjälper med guidning i regler och tillstånd, frågor kring lokaler, mark eller en affärsidé som behöver hjälp för att kunna ta nästa steg, berättar näringslivsutvecklare Camilla Rodin.

Magnus Öberg och Douglas de Santana ville se över möjligheten att etablera en hall för den omåttligt populära racketsporten padel. En vän till Magnus som jobbar på Örnsköldsviks kommun kom då med tipset att Företagslotsen var rätt ingång för en snabbare start av projektet.

– Vi hade bland annat frågor om mark, bygglov och lantmäteri som vi behövde hjälp med i ett första skede. Företagslotsen har inte specialistkompetensen, men däremot har de hjälpt oss att hänvisa respektive fråga till rätt person och även att hela tiden driva ärendet framåt, berättar Magnus Öberg och fortsätter:

– Det underlättade främst att veta vilka personer vi skulle prata med i de olika frågorna och när de dessutom var förberedda på att vi skulle kontakta dem gick mötena snabbt och smidigt. Som exploatör i kommunen blir det betydligt lättare när en tjänst som Företagslotsen finns tillgänglig.

Framtiden för padelhallen i Svedjeholmen är fortsatt under diskussion både gällande byggnaden som behöver uppföras och dispens för strandskydd. Näringslivsenhetens Camilla Rodin tycker att viljan att utveckla näringslivet från företag och den framåtandan är en av de roligaste sakerna med jobbet.

– Det känns alltid bra när vi får chansen att verkligen hjälpa företag att tidigt träffa rätt personer för att få bra förutsättningar att lyckas. Som företagare i Örnsköldsviks kommun ska det vara enkelt att få hjälp och vårt mål är att känslan av enkelhet och service är det företaget bär med sig från en kontakt med oss.

känslan av enkelhet och service är det företaget bär med sig från en kontakt med oss.

Text: Frank Eriksson
Foto: Magnus Öberg