Ja

Artikel

Företagslotsen - enklare att göra rätt från start

Företagslotsen är en kostnadsfri service riktad till företagare i Örnsköldsvik. – Vi är en lots in till kommunens olika verksamheter. Målet är att hela tiden göra saker enklare, snabbare och med högre service för att hjälpa våra företag att utvecklas, berättar näringslivsutvecklare Camilla Rodin.

%%#6a762a%%accent-1%%

Företagslotsen arbetar för att förenkla och underlätta kommunikationen mellan företagare och kommun. De vanligaste frågorna gäller regler och tillstånd men det är även mycket vanligt med mark- och lokalförfrågningar, när företag vill växa eller starta nya verksamheter. Företagslotsen fungerar som en startpunkt för kontakt med kommunens verksamheter och hjälper med frågor om etablering, bygglov, miljö och mycket annat.

– Vi har möten var fjortonde dag i den så kallade lotsgruppen. Vid dessa möten lyfter vi frågor och ärenden som inkommit till oss. Där kan vi också erbjuda företagen möjlighet att träffa alla, eller delar av, de kommunala verksamheter som är involverade i företagsärendet. Vi vill både förenkla och snabba upp processen och vill därför i ett så tidigt skede som möjligt ge företagen en samlad hjälp. Det leder till tidsbesparingar för att snabbt komma framåt, men även till att fler företag kan göra rätt direkt från start, berättar Camilla Rodin och fortsätter:

– Vi hoppas och tror att fler pratar om oss så att vårt budskap når ut med att företag alltid är välkomna till lotsgruppen för att lyfta sina utmaningar, frågor eller vilja att utvecklas. Vi är endast ett mail eller ett telefonsamtal bort och finns till för att att lyckas, både att starta verksamhet eller för att ta nästa steg.

Nära kontakt med företagen är av största vikt
Ett led i arbetet hos Företagslotsen är att knyta tätare band till företagarna i Örnsköldsvik genom besök ute i verksamheterna. Pandemin har nu påverkat det arbetssättet, där det normala är över hundra möten med företag varje år.

– Efter inledningen av 2020 blev det tyvärr uteslutet med besök och istället fick vi fokusera på assistans gällande stöd och även erbjuda konsulttimmar till de som behövde fördjupad hjälp med juridik, ekonomi eller annat. Vi har haft telefonkontakt med över 250 företag med fokus på vilka sätt de påverkats av pandemin, berättar Camilla Rodin och avslutar:

– Alla företag har dock inte blivit drabbade på ett negativt sätt. Vi kan konstatera att över hälften uttryckt att de påverkats negativt, runt 60 företag tycker endast det är mindre anpassningar som krävts, medan drygt 30 företag i stället upplevt att de haft en positiv utveckling under 2020.

Text: Frank Eriksson
Foto: Per-Olof Sedin