Företagsakuten

Företagsakuten erbjuder snabb, kostnadsfri rådgivning till dig som är aktiv företagare i Örnsköldsvik, för att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Den är ett samarbete mellan Örnsköldsviks kommun, Företagarna Örnsköldsvik, Örnsköldsviks Industrigrupp, Handelskammaren Mittsverige och CESAM.

Hos Företagsakuten kan du få upp till fem timmar kostnadsfri rådgivning. Du får handledning och goda råd som du sedan själv kan välja använda i ditt företag.

Rådgivningen får du av lokala företagsrådgivare som anslutit sig till Företagsakutens konsultbank. Konsultbanken administreras av Företagarna Örnsköldsvik.

Läs om kommunens insatser för att mildra effekterna av coronapandemin

Vilka frågor kan du få hjälp med?

Hos Företagsakuten kan du få vägledning exempelvis kring frågor om regelverk och ansökningar som gäller:

  • korttidspermitteringar
  • varsel och arbetsrätt
  • kompetensförsörjning
  • lotsning för att hitta rätt hjälp baserat på behov
  • likviditetsproblematik med mera

När du kontaktar Företagsakuten får du svar samma dag.
Tillsammans går vi igenom din situation och vad du önskar hjälp med. Vid behov slussas du vidare till en konsult med särskild kunskap.

Har du funderingar kring omställningsstöd och omsättningsstöd?

Omställningsstöd
Många företag har fått kraftigt minskad omsättning till följd av coronapandemin. På grund av det finns det ett omställningsstöd som företag kan söka hos Skatteverket.
Läs mer om omställningsstöd på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Omsättningsstöd
Enskilda näringsidkare kan ges omsättningsstöd om deras nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av pandemin.
Läs mer om omsättningstöd på Boverket webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om fler stöd som finns att söka här.

Kontakta Företagsakuten:
Wallid Sabarsson
Företagslots
Telefon: 0660-88386
E-post: foretagslotsen@ornskoldsvik.se

%%#6a762a%%accent-1%%