Ja

Landsbygdsutveckling

Kommunen vill stärka landsbygdens förutsättningar till långsiktig hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter. Utvecklingsprojekten Digibygd och Framtidens smarta servicepunkter har båda som mål att stärka landsbygdens förutsättningar till att fortsätta vara en plats att både leva och verka på. Som ett första steg genomförs därför en mängd företagsbesök för att se vilka behov kommunens företagare har för att kunna utvecklas och växa.

Projektet Digibygd

Projektet riktar särskilt in sig på att stärka bygdernas förutsättningar till långsiktig hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter. Det gäller både för det enskilda företaget men också för bygden i stort.

Projektet sträcker sig till januari 2024 består av två delar:

  • Den första delen handlar om att möta företag som verkar i bygderna, kartlägga deras behov och lotsa dem vidare till aktörer eller aktiviteter som passar det specifika företagets förutsättningar.
  • Del två handlar om att utforska konceptet Smart Villages utifrån de förutsättningar som gäller för Örnsköldsviks landsbygder och de företag som verkar där.

Vill du som företagare komma i kontakt med Digibygd? Eller har du förslag på områden du tycker att projektet ska utforska? Hör gärna av dig!

Här kan du läsa mer om projekt Digibygd

 

Projektet sträcker sig till januari 2024 och finansieras med medel från Tillväxtverket via landsbygdsprogrammet och Europeiska jordbruksfondens landsbygdsutveckling.

Maria Lundkvist, projektledare Digibygd.

Vill du som företagare komma i kontakt med Digibygd? Eller har du förslag på områden du tycker att projektet ska utforska? Hör gärna av dig!

Maria Lundkvist
Projektledare Digibygd
Telefon: 076 - 106 88 98
E-post: maria.lundkvist@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00
helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

%%#6a762a%%accent-1%%

Projektet Framtidens smarta servicepunkter

Projektet ska ta fram en tydlig plan för hur servicepunkterna i samverkan med kommunen ska fortsätta utvecklas. Det ska både bidra till nya utvecklingsspår och till uppdateringar i befintliga avtal för kommunens servicepunkter. Det kan handla om att se över möjligheterna för att installera laddstolpar, digitala lösningar för pakethämtningar eller undersöka om behov finns för fler servicepunkter. Projektet genomförs tillsammans med servicepunkterna och använder metodiken tjänstedesign som utgår från slutanvändarens behov.

Läs mer här om Framtidens smarta servicepunkter.

 

Projektet sträcker sig till mars 2024 och finansieras med medel från Tillväxtverket via landsbygdsprogrammet och Europeiska jordbruksfondens landsbygdsutveckling.

Camilla Asplund, projektledare Framtidens smarta Servicepunkter.

Kontakta mig!

Camilla Asplund
Projektledare Framtidens smarta Servicepunkter
Telefon: 076 - 139 33 76
E-post: camilla.asplund@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00
helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)