Våra företagsbesök

Det är viktigt att möts för att skapa personliga kontakter med företagare, få mer kunskap om deras verksamheter och föra en dialog. På så sätt får vi förutsättningar att vara ett bättre stöd för dem i deras utveckling. De möten vi arrangerar och bjuder in till är under pandemin digitala. Efter pandemin besöker vi och träffar företagen på plats.

101 företagsbesök

Näringslivsenheten fortsätter att årligen besöka 101 företag för ökad kunskap och dialog. Även om dessa möten tillsvidare är digitala under pandemin.

Syftet med mötena/besöken är att lära känna ditt företag och dig som företagare och få reda på vad du tycker att kommunen gör bra och vad som kan göras bättre. Vi ställer ett antal frågor utifrån en gemensam mall och noterar svar och synpunkter. Vi ber också företagen betygsätta företagsklimatet i Örnsköldsvik.


Vill du att vi kontaktar ditt företag?
Kontakta Näringslivschef Fredrik Holmgren
fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

%%#6a762a%%accent-1%%

Politiker och tjänstepersoner möter företag

Varje år arrangerar näringslivsenheten möten då politiker och tjänstepersoner är med. besöker företag i kommunen. Även dessa möten är tillsvidare digitala under pandemin.

Syftet med besöken är att politiker och tjänstepersoner ska få lära känna företagen bättre och få en inblick i deras vardag. Det är också ett tillfälle då företagare får möjlighet att diskutera angelägna frågor.

Vårt mål inom kommunen är att fortsätta utveckla företagsklimatet som ska bidra till att Örnsköldsvik och företagen växer. Inspelen från dessa möten väger vi in i vårt arbete och tar med i de planer och aktiviteter som vi arbetar med, exempelvis Företagens framgång – Örnsköldsviks framtid.

I februari 2021 bjöd vi in alla företag i Örnsköldsvik till en dialog via digitala möten. Fokus låg på företagsklimatet och hur vi tillsammans kan förbättra det. Samtalen hölls kring fyra huvudfrågor. Alla företag som ville ha ett möte bokades in, totalt 26 möten.