Ja

Lantmäteriet förbättrar för företagen

Tid för komplettering vid byggärenden minskar

Sedan våren 2022 mäter byggenheten den kompletta tiden från att ett ärende kommer in till att ett startbesked skickas ut. Vilket gör att det går att se hur många dagar ett ärende tar och vilka delar i processen som tar längst respektive kortast tid. Trenden för 2022 visar att den totala handläggningstiden för byggärenden minskar.

– Vi har helt enkelt försökt sätta oss in i hur processen upplevs från den som söker bygglov. Fördelen med det är att vi blir bättre på att skapa rätt förutsättningar för den sökande. Det i sin tur ökar sannolikheten för att ansökan är komplett från början. Vi kan också ge tydligare förväntningar på hur lång tid det kommer ta innan bygget får påbörja, säger Martin Mory, kvalitetsutvecklare, Örnsköldsviks kommun.

Statistik visar att i mars 2021 tog ett bygglovsärende i snitt cirka 210 dagar från inkommen ansökan till startbesked, i jämförelse med maj 2022 där siffrorna visar ett resultat på cirka 100 dagar. Vilket är mer än en halvering av den totala tiden för ett bygglovsärende. Sökandes komplettering utgjorde huvuddelen av tiden vilken nu minskats avsevärt. En stor anledning till de positiva siffrorna är att byggenheten numer oftast tar kontakt med den sökande direkt efter att ett ärende är granskat och en begäran om komplettering skickas ut.

För att i framtiden minska ärenden som behöver kompletteras arbetar byggenheten just nu med att se över, förenkla och förtydliga sina e-tjänster för anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd samt ansökan om bygglov och även informationen på ornskoldsvik.se.

– Vi genomför ständigt förbättringar som ska göra det enkelt för våra kunder, både privatpersoner samt företagare, att utföra sina ärenden hos oss. Vår vision är att vi ska få in en komplett ansökan direkt, för att kunna handlägga ärendet så snabbt som möjligt. Vi ser även fram emot att implementera ett nytt handläggningssystem i början på nästa år. Det kommer göra det smidigare för oss att arbeta med ärenden och i slutändan även ge förbättringar för våra kunder, säger Sofia Westerlund, byggnadsinspektör, Örnsköldsviks kommun.