Bygglov tar ett stort kliv framåt i servicemätningen Insikt

Naturskön bild med sol och träd, samt en man som ler mot kameran.

Camilla Gimbergsson, chef på byggenheten samt Fredrik Holmgren, chef på näringslivsenheten ser positivt på resultatet hittills i SKRs servicemätning Öppna jämförelse Insikt.

I SKRs löpande undersökning Öppna jämförelser Insikts visar Örnsköldsviks kommun, hittills i år, åter igen ett mycket bra resultat över rikssnittet och där bygglov gjort den största förbättringen.

Undersökningen mäter företagens nöjd kund-index, NKI, och besvaras av företagare som har haft kontakt med kommunen i samband med bland annat olika tillväxt- och tillsynsärenden. Bygglovsområdets resultat hittills i årets mätning har stigit från förra årets resultat på 48 NKI till 74 NKI. Betygsskalan i mätningen går från 1-100 och ett värde på 70 eller mer räknas som högt.

— Jättekul att vi har fått en sådan fin respons på de förbättringar vi hittills har genomfört. Vi arbetar kontinuerligt med att försöka underlätta och förenkla bygglovsprocessen för våra företagare och har bland annat rekryterat personal för att öka vår service, vi ser även över vår e-tjänst för bygglovsansökan och håller på att implementera ett nytt bokningssystem för att våra företagare lättare ska kunna ta kontakt med oss, säger Camilla Gimbergsson, chef på byggenheten, Örnsköldsviks kommun.

De myndighetsområden som mäts i undersökningen är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd samt livsmedelskontroll. Kommunens verksamheter visar en positiv utveckling av snittet från år till år, där Örnsköldsvik i år totalt sett ligger högre än rikssnittet med sitt index på 79, jämfört med rikssnittet på 74.

— Servicemätningen ger oss en indikation på vad vi gör bra och även vad vi kan göra bättre. Resultatet hittills är självklart väldigt glädjande och vi ska se till att fortsätta förenkla och förbättra vår service gentemot våra företagare för att det ska bli än bättre, säger Fredrik Holmgren, näringslivschef, Örnsköldsviks kommun.