Starkare arbetsmarknad än någonsin i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är stark i Västernorrland där Örnsköldsvik och Ånge är platserna där arbetslösheten minskat mest. Sedan maj 2023 ligger även länet under riksgenomsnittet gällande arbetslöshet.

– Mycket är naturligtvis kopplat till bristen på kompetens hos företag som söker arbetskraft. Men arbetslösheten har gått ner hos alla våra prioriterade grupper, vilket är glädjande, berättar Erik Borg, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen Västernorrland.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Örnsköldsvik har en stark arbetsmarknad där kraftig tillväxt skapat kompetensbrist inom industrisektorn. Mats Lindström är vd på Industrigruppen och känner väl till utmaningarna.

Arbetsmarknaden i Örnsköldsvik är stark och med en låg arbetslöshet på 5,5 procent ligger staden under riksgenomsnittet. Även gällande arbetslösheten för unga ligger Örnsköldsvik under snittet med 6,2 procent, i jämförelse med rikssnittet på 7,9 procent.

I Örnsköldsvik har stora industriföretag haft kraftig tillväxt och efterföljande kompetensbrist, vilket satt fart på arbetsmarknaden. Bristerna i övrigt är yrkesutbildad personal där runt 80 procent av alla jobb som ligger ute hos Arbetsförmedlingen är på gymnasienivå. Det har inneburit ett stort fokus på utbildningsinsatser för öka sysselsättningen, eftersom många av de inskrivna arbetslösa har för låg utbildningsnivå.

– Vi satsar på både motiverande insatser och anvisningar till reguljära studier för att matcha mot lediga jobb. Förutom att vi satsar på våra egna arbetsmarknadsutbildningar har vi ett nära samarbete med vuxenutbildning för både grundläggande studier samt yrkesutbildningar. Vi vill givetvis få upp sysselsättningsgraden ännu mer, kommenterar Erik Borg.

Offentlig verksamhet och den privata tjänstesektorn har de största utmaningarna just nu om man ser till kompetensbrist. Gällande industriföretag är det inte enbart BAE och Domsjö Fabriker som söker personal, utan också mindre industriföretag som både står på egna ben men även agerar underleverantörer.

– Vi är absolut i en lågkonjunktur, men i Örnsköldsvik och norrut är det en god arbetsmarknad.

– Sverige befinner sig i en lågkonjunktur, men i Örnsköldsvik och norrut är det en god arbetsmarknad. Kompetensutveckling med att dels ha den arbetskraft som behövs, dels behålla kompetent personal är de mindre industriföretagens utmaningar. Goda avtal, bra arbetsmiljö och rätt förutsättningar för personalen är konkurrensfördelar gällande kompetens, berättar Mats Lindström, vd för Örnsköldsviks Industrigrupp, och avslutar:

– Jag vill lyfta Jobba & Lev där vi tillsammans lyfter arbetsmarknaden i Örnsköldsvik genom att närvara på mässor, visa upp karriärvägar och även locka medflyttande till bra jobb för en lösning för hela familjer att flytta hit. Det i kombination med att vi jobbar nära utbildningar och har bra samarbeten med vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning är våra långsiktiga satsningar på kompetensförsörjning.

Evolve symbol

Autonoma flygplatser – framtidens lösningar finns i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik Airport ligger i framkant av den teknologiska utvecklingen inom flygplatsdrift. Genom ett treårigt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet har flera betydande framsteg gjorts för att skapa framtidens flygplats, där autonoma och fjärrstyrda system spelar en central roll. – Vi är långt fram utvecklingsmässigt när det gäller framtida lösningar och utveckling av flygplatser i Sverige, säger Robert Gyllroth, vd för Örnsköldsvik Airport.

Stark tillväxt för cleantech-företag från Örnsköldsvik

Järven Ecotech och Tecomatic Entreprenad har gått samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic. Verksamheten stannar i Örnsköldsvik där företaget har rötter sedan drygt 50 år tillbaka. – Vi har en stark tilltro till regionen och god industrisamverkan i Örnsköldsvik, med mindre tillverkare på orten som sluter upp när vi behöver hjälp, berättar Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Ny pilothall klar – lockar forskare från hela världen

För fyra år sedan fick det statliga forskningsinstitutet RISE 350 miljoner kronor för att utveckla det centrum för bioekonomi som redan etablerats i Örnsköldsvik. Pengarna har använts till att bygga en ny pilothall på Domsjöområdet, där High Coast Innovation Park samlar företag och forskare som tar fram nya produkter och användningsområden för biomassa från skogsindustrin.

Naturkompaniet dubbla prisvinnare för hållbarhet

Naturkompaniets outlet i Örnsköldsvik har under flera år varit en av de största turistmagneterna för shopping i Höga Kusten. Som koncern fick Naturkompaniet nyligen ta emot priset ”Årets medvetna butik 2023” för sitt hållbarhetsarbete och är även fortsatt i topp i Sustainable Brand Index. – Naturligtvis är det jättekul att vi uppmärksammas, vi sätter stor stolthet i att jobba långsiktigt och hållbart, säger Naturkompaniets vd Henrik Hoffman