Stark tillväxt för cleantech-företag från Örnsköldsvik

Järven Ecotech och Tecomatic Entreprenad har gått samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic. Verksamheten stannar i Örnsköldsvik där företaget har rötter sedan drygt 50 år tillbaka.

Vi har en stark tilltro till regionen och god industrisamverkan i Örnsköldsvik, med mindre tillverkare på orten som sluter upp när vi behöver hjälp, berättar Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Tecomatic utvecklar system för rening av dagvatten, lakvatten och processvatten från industrier/ Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Det ställs högre och högre krav på rening av vatten innan det åter ska nå vattendrag, sjöar och hav. Den processen har varit Järven Ecotechs affärsområde sedan starten 2009, med rening av dagvatten, lakvatten och processvatten från industri på ett miljövänligt sätt.

– Vi ska vara stolta då Sverige ligger ganska långt fram, med krav som hela tiden ökar. Samtliga vill att vattenrening ska bli bättre och mer effektiv. Rörelsen på marknaden är positiv och vi ser varje år en ökning, eftersom medvetenheten i frågan om vattenrening blir större och större, berättar Emil Eriksson.

Järven Ecotech är sprungen ur bolaget Järven Plast & Smide som grundades 1976 i Örnsköldsvik. Sedan 2009 är Järven Ecotech ett eget bolag som 2021 genomgick ägarförändringar och även förvärvade bolaget Tecomatic Entreprenad.

– Vi är inne på en jättebra resa där Tecomatic blev ett naturligt tillägg då vi behöver skydda och ställa om svensk infrastruktur för att klara högre strömningshastigheter i vattendrag, till följd av klimatförändringar. Där har Tecomatic väldigt smarta lösningar med sydda marina textilier för erosionsskydd vilket är ett jättebra komplement till vattenrening.

Örnsköldsviksföretaget har även erfarenhet inom krisberedskap i form av bland annat leveranser till MSB i Sverige och rening av avloppsvatten för tillfälliga bosättningar i Kina. Den delen är dock ingenting som Emil Eriksson ser att företaget rent affärsmässigt satsar på att utveckla.

– Vi tror och hoppas på stabilitet i både vår region och i världen och har därför ingen satsning på krisberedskap, men samtidigt har vi lösningarna för det och har referenser på den typen av jobb.

Cleantech är på frammarsch och norrlandskusten är rätt plats att utveckla affärer på. För Tecomatic spelar det mindre roll om det är en batterifabrik som byggs från grunden eller en pappersmassafabrik som bygger ut sin verksamhet – kraven på vattenrening följer alltid med.

– Vi anställer nu operatörer i såväl Örnsköldsvik som Kalmar. Örnsköldsvik är vår hubb mot norr, där vi ser ökad efterfrågan tack vare industrisatsningarna längs norrlandskusten.

Vi har vårt ursprung här, det är ett väldigt bra klimat att bedriva verksamhet i och vi tänker fortsätta ha kontor i Örnsköldsvik också över tid, avslutar Emil Eriksson.

Evolve symbol

Starkare arbetsmarknad än någonsin i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är stark i Västernorrland d är Ö rnsk öldsvik och Ånge är platserna där arbetslösheten minskat mest. Sedan maj 2023 ligger även länet under riksgenomsnittet gällande arbetslöshet. – Mycket är naturligtvis kopplat till bristen på kompetens hos företag som söker arbetskraft. Men arbetslösheten har g å tt ner hos alla v å ra prioriterade grupper, vilket är glädjande, berättar Erik Borg, företagsr å dgivare på Arbetsförmedlingen Västernorrland.

Ny pilothall klar – lockar forskare från hela världen

För fyra år sedan fick det statliga forskningsinstitutet RISE 350 miljoner kronor för att utveckla det centrum för bioekonomi som redan etablerats i Örnsköldsvik. Pengarna har använts till att bygga en ny pilothall på Domsjöområdet, där High Coast Innovation Park samlar företag och forskare som tar fram nya produkter och användningsområden för biomassa från skogsindustrin.

Naturkompaniet dubbla prisvinnare för hållbarhet

Naturkompaniets outlet i Ö rnsk öldsvik har under flera å r varit en av de största turistmagneterna för shopping i Höga Kusten. Som koncern fick Naturkompaniet nyligen ta emot priset ”Å rets medvetna butik 2023” för sitt h å llbarhetsarbete och är även fortsatt i topp i Sustainable Brand Index. – Naturligtvis är det jättekul att vi uppmärksammas, vi sätter stor stolthet i att jobba långsiktigt och hållbart, säger Naturkompaniets vd Henrik Hoffman

Personligt fokus för lokala handeln

De lokala butikernas styrka i Örnsköldsvik kan sammanfattas med orden kundkännedom och personlig service. Mini & Planeten, Nordlanders Skor och Niklas Klädshop bedriver alla handel i centrala stan. – Vill vi ha besökare till Örnsköldsvik måste vi satsa på det unika och det lokala men även det hållbara för att kunna fortsätta vara en stad i framtiden, berättar Anna Söderström som äger second hand-butiken Mini & Planeten.