Nyproduktion skapar rörelse på bostadsmarknaden

För drygt ett år sedan inleddes markarbetet för de två fastigheterna på Andra Långgatan. Nu står båda huskropparna nästan färdiga och senare i år är det dags för inflyttning i de 38 lägenheterna.

– Vill vi bli fler i kommunen är det viktigt med nybyggnation, säger Anna Edman, fastighetschef Nybergs Fastigheter.

Nybergs Fastigheter bygger nytt i Örnsköldsvik.

Den centrala tomten, med utsikt över fjärden, har Nybergs ägt sedan början av 2000-talet. För något år sedan köpte bolaget ytterligare en bit angränsande mark från kommunen, och kort därefter påbörjades byggandet.

– Vi ville komma i gång snabbt och valde ett förfabricerat byggsystem som kunde korta ner byggtiden.

Tack vare en befintlig detaljplan gick det snabbt från beslut till att byggnationen kunde påbörjas.

Till en början övervägde Nybergs Fastigheter olika typer av boendeformer, men valet föll till slut på bostadsrätter.

– Vi sålde våra hyresfastigheter för några år sedan. Nu är vi lite intresserade av att förvalta något i Örnsköldsvik men den här enheten är lite för liten för det.

De två fastigheterna består av totalt 38 bostäder med mellan ett och fyra rum och kök. På suterrängplan får lägenheterna en egen grön markyta, medan bostäderna på entréplan och våning två får inglasade balkonger med utsikt över havet.

– Den största utmaningen har varit utformningen av bostäderna. Hur de ska se ut, hur stora och små de ska vara? Vi har klurat mycket. Själva byggprocessen har varit enklare då den följer en mall.

Lägenheterna har överträffat våra förväntningar och vi är väldigt nöjda, särskilt med läget. Vi slås av utsikten varje gång vi kommer hit.

I slutet av april kommer två lägenheter att vara redo för visning, och inflyttningen planeras från augusti och framåt.

– Vi har inte riktat in oss på någon speciell målgrupp. Vi tror att Blåklockan kommer att attrahera många kundgrupper.

Snart är Blåklockan i mål, och Nybergs planerar redan för nya projekt i Örnsköldsvik.

– Det är inget vi kan berätta om då dessa projekt ligger några år framåt i tiden.

Flera byggprojekt är på gång i Örnsköldsvik. Medan vissa företag väljer att avvakta på grund av rådande världsläge har Nybergs valt att fortsätta bygga.

– Det är klart att vi också har funderat över situationen, men vi kände att vi ville bygga på ett effektivt sätt och i mindre skala.

– För Örnsköldsvik betyder nybyggnation jättemycket, det krävs för fortsatt utveckling och ökad inflyttning. Med en positiv arbetsmarknad och många framgångsrika industrier behövs det fler bostäder för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Fler lägenheter betyder också en ökad aktivitet på bostadsmarknaden, vilket är positivt och viktigt, avslutar Anna Edman.

Evolve symbol

Autonoma flygplatser – framtidens lösningar finns i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik Airport ligger i framkant av den teknologiska utvecklingen inom flygplatsdrift. Genom ett treårigt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet har flera betydande framsteg gjorts för att skapa framtidens flygplats, där autonoma och fjärrstyrda system spelar en central roll. – Vi är långt fram utvecklingsmässigt när det gäller framtida lösningar och utveckling av flygplatser i Sverige, säger Robert Gyllroth, vd för Örnsköldsvik Airport.

Stark tillväxt för cleantech-företag från Örnsköldsvik

Järven Ecotech och Tecomatic Entreprenad har gått samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic. Verksamheten stannar i Örnsköldsvik där företaget har rötter sedan drygt 50 år tillbaka. – Vi har en stark tilltro till regionen och god industrisamverkan i Örnsköldsvik, med mindre tillverkare på orten som sluter upp när vi behöver hjälp, berättar Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Starkare arbetsmarknad än någonsin i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är stark i Västernorrland där Örnsköldsvik och Ånge är platserna där arbetslösheten minskat mest. Sedan maj 2023 ligger även länet under riksgenomsnittet gällande arbetslöshet. – Mycket är naturligtvis kopplat till bristen på kompetens hos företag som söker arbetskraft. Men arbetslösheten har gått ner hos alla våra prioriterade grupper, vilket är glädjande, berättar Erik Borg, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen Västernorrland.

Ny pilothall klar – lockar forskare från hela världen

För fyra år sedan fick det statliga forskningsinstitutet RISE 350 miljoner kronor för att utveckla det centrum för bioekonomi som redan etablerats i Örnsköldsvik. Pengarna har använts till att bygga en ny pilothall på Domsjöområdet, där High Coast Innovation Park samlar företag och forskare som tar fram nya produkter och användningsområden för biomassa från skogsindustrin.