CoreIT expanderar – blir fler och flyttar in i ny serverhall

Örnsköldsviksbolaget CoreIT AB har blivit 20 procent fler på två år. Nu expanderar de lokalt och tar inom kort nya lokaler på Hägglundsområdet i anspråk.

– Det var inte självklart att expandera just här, men för mig är det viktigt att sätta ner flaggan och visa att Örnsköldsvik finns med i matchen. Då är också de lokala samarbetena väldigt viktiga framåt, säger Åke Holmberg, vd på IT-bolaget.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Feugiat tortor lorem gravida aliquet ornare nullam purus eu amet.

Under 2022 gick Örnsköldsviksbaserade CoreIT ihop med sju andra IT-företag och bildade koncernen Aderian Group. I dag har koncernen vuxit till 15 bolag, varav CoreIT är störst. Strategin har fallit väl ut och fört med sig nya samarbeten och affärer. För CoreIT:s verksamhet i Örnsköldsvik har expansionen inneburit 20 procent fler anställda på två år – från ungefär 80 till dagens 95 anställda.

– Det är väldigt positivt. Vi har rikstäckande kunder med huvudkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Att finnas på flera platser och samarbeta nationellt är ett sätt att trygga vår verksamhet och våra jobb här i Örnsköldsvik, för konkurrensen är knivskarp i branschen, säger Åke Holmberg.

Den huvudsakliga verksamheten har CoreIT på Domsjöområdet där merparten av de anställda sitter. Just nu förbereder bolaget sig för att dessutom flytta in i nya lokaler på Hägglundsområdet, där en av BAE:s gamla serverhallar fanns tillgänglig tillsammans med ett antal kontorsplatser vägg i vägg.

Vi försöker att inte kannibalisera på andra bolag lokalt, utan framför allt försöka hitta duktiga människor som kan tänka sig att flytta hit

CoreIT erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, men det som framför allt stuckit ut under de senaste åren, och som påverkar beslutet att expandera med en ny serverhall i Örnsköldsvik, är segmentet IT-säkerhet.

– Det har varit en period där många företag lagt upp all sin data, även affärskritiska saker, i molnet. Alla vill ha säkra system och nu väljer många en hybridlösning. Vi har en väl utbyggd infrastruktur med fysiska serverhallar där vi kan placera allt viktigt och affärskritiskt, säger Åke Holmberg.

Expansionen gör också att CoreIT söker nya medarbetare inom allt från kundservice, webbdesign och drift, till systemutveckling och förstås säkerhet. Här har bolaget till stor del samma utmaningar som andra stora företag i regionen.

– Vi försöker att inte kannibalisera på andra bolag lokalt, utan framför allt försöka hitta duktiga människor som kan tänka sig att flytta hit.

En viktig faktor till att lyckas med rekryteringar, tror Åke Holmberg, finns i stor utsträckning i allt runt omkring. Att infrastrukturen med tåg, flyg och vägar fungerar, och att vård och skola bidrar till en attraktiv livsmiljö.

– Det är relativt billigt att köpa boende här. Det gäller att satsa på rätt saker runt omkring, så att människor vill ta steget hit och bilda familj, avslutar han.

Evolve symbol

Autonoma flygplatser – framtidens lösningar finns i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik Airport ligger i framkant av den teknologiska utvecklingen inom flygplatsdrift. Genom ett treårigt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet har flera betydande framsteg gjorts för att skapa framtidens flygplats, där autonoma och fjärrstyrda system spelar en central roll. – Vi är långt fram utvecklingsmässigt när det gäller framtida lösningar och utveckling av flygplatser i Sverige, säger Robert Gyllroth, vd för Örnsköldsvik Airport.

Stark tillväxt för cleantech-företag från Örnsköldsvik

Järven Ecotech och Tecomatic Entreprenad har gått samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic. Verksamheten stannar i Örnsköldsvik där företaget har rötter sedan drygt 50 år tillbaka. – Vi har en stark tilltro till regionen och god industrisamverkan i Örnsköldsvik, med mindre tillverkare på orten som sluter upp när vi behöver hjälp, berättar Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Starkare arbetsmarknad än någonsin i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är stark i Västernorrland där Örnsköldsvik och Ånge är platserna där arbetslösheten minskat mest. Sedan maj 2023 ligger även länet under riksgenomsnittet gällande arbetslöshet. – Mycket är naturligtvis kopplat till bristen på kompetens hos företag som söker arbetskraft. Men arbetslösheten har gått ner hos alla våra prioriterade grupper, vilket är glädjande, berättar Erik Borg, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen Västernorrland.

Ny pilothall klar – lockar forskare från hela världen

För fyra år sedan fick det statliga forskningsinstitutet RISE 350 miljoner kronor för att utveckla det centrum för bioekonomi som redan etablerats i Örnsköldsvik. Pengarna har använts till att bygga en ny pilothall på Domsjöområdet, där High Coast Innovation Park samlar företag och forskare som tar fram nya produkter och användningsområden för biomassa från skogsindustrin.