Bjästa och Köpmanholmen förbereds för fortsatt tillväxt

Bjästa och Köpmanholmen har de senaste åren vuxit vad gäller etableringar, då mark i området blivit mer och mer attraktiv för företag. Örnsköldsviks Kommun vill nu ha en beredskap även för framtida utvecklingar och arbetar därför proaktivt i området.

Vi har anskaffat mer mark från privatpersoner för att nya etableringar ska kunna ske, men även för att de befintliga företagen på platsen ska ha möjlighet till expansion, berättar näringslivsutvecklare Sebastian Arnehed.

I Köpmanholmen och Bjästa växer etableringar och det finns plats för fler!

I Köpmanholmen och Bjästa växer etableringar och det finns plats för fler!

Tack vare närheten till E4, och även hamnen i Köpmanholmen, har mark strax söder om Örnsköldsvik blivit mer och mer populär över tid för att etablera eller utöka verksamheten för företag. I området finns sedan tidigare företag som Wijo, Cinis Fertilizer, Kinab och Agardh Bygg och de företagen kommer med största sannolikhet att få sällskap i närområdet.

– Det  har under lång tid funnit tillgänglig mark i Bjästa och Köpmanholmen, men att det är först under de senaste åren som intresset verkligen accelererat för etableringar såväl lokalt som från företag utifrån. Det är en plats med goda kommunikationer i form av E4 och hamn, ett stråk med redan etablerade industrier och redan nu möjlighet till kompetensförsörjning tack vare boenden i närområdet, berättar Arnehed.

– Det blir en positiv spiral när nu företag visat att platsen fungerar utmärkt och att de som är beroende av god logistik för sina verksamheter är nöjda. Givetvis hjälper det till när det kommer till efterfrågan på mark.

Vi tror på platsen och som kommun investerar vi för att ha en beredskap för fortsatt tillväxt.

Företagen som etablerat sig under de senaste åren verkar både inom tillverkningsindustrin eller som underleverantörer. Det finns även större byggnader i form av centrallager för distribution. Intresset är fortsatt stort för mark i området, vilket är glädjande på flera sätt.

– Vi tror på platsen och som kommun investerar vi för att ha en beredskap för fortsatt tillväxt. Vi vill framtidssäkra att det vid efterfrågan ska finnas möjlighet för etablering och platsen är, precis som andra orter i vårt närområde med närhet till E4, ett tydligt nav som har stor potential, berättar Arnehed och avslutar:

– Ser vi ur ett bredare samhällsperspektiv är det viktigt med en levande landsbygd och en förutsättning för det är att arbetstillfällen finns. Det ger då ringar på vattnet för övig tillväxt, en mer attraktiv bostadsmarknad men även potentialen för att andra näringsidkare ska få upp ögonen för platsen.

Evolve symbol

Autonoma flygplatser – framtidens lösningar finns i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik Airport ligger i framkant av den teknologiska utvecklingen inom flygplatsdrift. Genom ett treårigt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet har flera betydande framsteg gjorts för att skapa framtidens flygplats, där autonoma och fjärrstyrda system spelar en central roll. – Vi är långt fram utvecklingsmässigt när det gäller framtida lösningar och utveckling av flygplatser i Sverige, säger Robert Gyllroth, vd för Örnsköldsvik Airport.

Stark tillväxt för cleantech-företag från Örnsköldsvik

Järven Ecotech och Tecomatic Entreprenad har gått samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic. Verksamheten stannar i Örnsköldsvik där företaget har rötter sedan drygt 50 år tillbaka. – Vi har en stark tilltro till regionen och god industrisamverkan i Örnsköldsvik, med mindre tillverkare på orten som sluter upp när vi behöver hjälp, berättar Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Starkare arbetsmarknad än någonsin i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är stark i Västernorrland där Örnsköldsvik och Ånge är platserna där arbetslösheten minskat mest. Sedan maj 2023 ligger även länet under riksgenomsnittet gällande arbetslöshet. – Mycket är naturligtvis kopplat till bristen på kompetens hos företag som söker arbetskraft. Men arbetslösheten har gått ner hos alla våra prioriterade grupper, vilket är glädjande, berättar Erik Borg, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen Västernorrland.

Ny pilothall klar – lockar forskare från hela världen

För fyra år sedan fick det statliga forskningsinstitutet RISE 350 miljoner kronor för att utveckla det centrum för bioekonomi som redan etablerats i Örnsköldsvik. Pengarna har använts till att bygga en ny pilothall på Domsjöområdet, där High Coast Innovation Park samlar företag och forskare som tar fram nya produkter och användningsområden för biomassa från skogsindustrin.