Vågar satsa på vind

En framtidens energilösning har den kallats, e-metanolen. Etableringen av Liquid Winds fabrik för tillverkning av det koldioxidneutrala bränslet går framåt. När den står klar är det Nordens största fullskaliga tillverkning av produkten. I början av sommaren hoppas initiativtagarna Liquid Wind att de nödvändiga besluten är på plats för att starta bygget.

Illustration av FlagshipONE, en anläggning för produktion av grönt elektrobränsle, e-metanol, som planeras i Örnsköldsvik.

Örnsköldsvik befäster sin plats som ledande när det gäller framtida teknik, med fokus på bioekonomi. Projektet med syfte att etablera fabriken som ska tillverka e-metanol är alltjämt pågående. Investerarna som tar över fabriken när etableringen är klar avslöjades tidigare i vår. Danska Ørsted blir de som äger och driver fabriken, FlagshipONE, när den är redo för produktion.

– Det är en hektisk och spännande tid i projektet just nu. Förhandlingar pågår för att få alla avtal på plats i tid för när miljötillstånd och investeringsbeslut är klara, berättar Claes Fredriksson, vd och grundare Liquid Wind.

E-metanol produceras av biogen koldioxid, som i det här fallet tas ur rökgaserna från Övik Energis kraftvärmeverk Hörneborgsverket, och grön vätgas som framställs från förnybar el från ny vindkraft.
Framför allt sjöfartsindustrin har visat stort intresse för bränslet då det skulle vara ett bra alternativ till dagens fossila bränslen.

Att valet för den första etableringen föll på Örnsköldsvik handlade dels om bemötandet från Örnsköldsviks kommun och Övik Energi, och dels om den redan befintliga infrastrukturen. Det handlar om att det finns biogen koldioxid från kraftvärmeverket, tillräckliga elanslutningar, utrymme och dessutom möjlighet till lagring och utskeppning av den färdiga e-metanolen.

– Min bedömning är att det kommer att ha betydelse för Örnsköldsvik som plats också. Vi ser redan nu ett stort intresse kring projektet och har haft grupper på besök för att berätta mer om vad som sker. Det intresset kommer att växa, även internationellt, säger Claes.

För att ta stora steg i omställningen till ett mer hållbart samhälle måste man våga satsa.

Övik Energi är en samarbetspartner i projektet. Anläggningen kommer att ha ett stort behov av både processånga och kylvatten. Dessutom behövs stora elvolymer på en mycket hög effektnivå, vilket Övik Energi distribuerar. Restprodukter från FlagshipONE kommer i sin tur göra nytta i Övik Energis produktion, bland annat genom att det minskar koldioxidutsläppen.

– Vi tror att Liquid Winds tänkta investering har en stor marknadspotential och gör bedömningen att den i sig har en relativt låg teknisk och kommersiell risk. För att ta stora steg i omställningen till ett mer hållbart samhälle måste man våga satsa. För oss handlar det i nuläget om att färdigställa de kommersiella avtalen oss emellan och andra praktiska förberedelser inför besluten som Liquid Wind hoppas kommer under sommaren, säger Håkan Vedberg, chef strategisk affärs- och bolagsutveckling på Övik Energi.

Om allt går enligt planerna förväntas Ørsted och Liquid Wind driftsätta FlagshipONE under 2024.

Evolve symbol

Autonoma flygplatser – framtidens lösningar finns i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik Airport ligger i framkant av den teknologiska utvecklingen inom flygplatsdrift. Genom ett treårigt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet har flera betydande framsteg gjorts för att skapa framtidens flygplats, där autonoma och fjärrstyrda system spelar en central roll. – Vi är långt fram utvecklingsmässigt när det gäller framtida lösningar och utveckling av flygplatser i Sverige, säger Robert Gyllroth, vd för Örnsköldsvik Airport.

Stark tillväxt för cleantech-företag från Örnsköldsvik

Järven Ecotech och Tecomatic Entreprenad har gått samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic. Verksamheten stannar i Örnsköldsvik där företaget har rötter sedan drygt 50 år tillbaka. – Vi har en stark tilltro till regionen och god industrisamverkan i Örnsköldsvik, med mindre tillverkare på orten som sluter upp när vi behöver hjälp, berättar Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Starkare arbetsmarknad än någonsin i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är stark i Västernorrland där Örnsköldsvik och Ånge är platserna där arbetslösheten minskat mest. Sedan maj 2023 ligger även länet under riksgenomsnittet gällande arbetslöshet. – Mycket är naturligtvis kopplat till bristen på kompetens hos företag som söker arbetskraft. Men arbetslösheten har gått ner hos alla våra prioriterade grupper, vilket är glädjande, berättar Erik Borg, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen Västernorrland.

Ny pilothall klar – lockar forskare från hela världen

För fyra år sedan fick det statliga forskningsinstitutet RISE 350 miljoner kronor för att utveckla det centrum för bioekonomi som redan etablerats i Örnsköldsvik. Pengarna har använts till att bygga en ny pilothall på Domsjöområdet, där High Coast Innovation Park samlar företag och forskare som tar fram nya produkter och användningsområden för biomassa från skogsindustrin.