Vågar satsa på vind

En framtidens energilösning har den kallats, e-metanolen. Etableringen av Liquid Winds fabrik för tillverkning av det koldioxidneutrala bränslet går framåt. När den står klar är det Nordens största fullskaliga tillverkning av produkten. I början av sommaren hoppas initiativtagarna Liquid Wind att de nödvändiga besluten är på plats för att starta bygget.

Illustration av FlagshipONE, en anläggning för produktion av grönt elektrobränsle, e-metanol, som planeras i Örnsköldsvik.

Örnsköldsvik befäster sin plats som ledande när det gäller framtida teknik, med fokus på bioekonomi. Projektet med syfte att etablera fabriken som ska tillverka e-metanol är alltjämt pågående. Investerarna som tar över fabriken när etableringen är klar avslöjades tidigare i vår. Danska Ørsted blir de som äger och driver fabriken, FlagshipONE, när den är redo för produktion.

– Det är en hektisk och spännande tid i projektet just nu. Förhandlingar pågår för att få alla avtal på plats i tid för när miljötillstånd och investeringsbeslut är klara, berättar Claes Fredriksson, vd och grundare Liquid Wind.

E-metanol produceras av biogen koldioxid, som i det här fallet tas ur rökgaserna från Övik Energis kraftvärmeverk Hörneborgsverket, och grön vätgas som framställs från förnybar el från ny vindkraft.
Framför allt sjöfartsindustrin har visat stort intresse för bränslet då det skulle vara ett bra alternativ till dagens fossila bränslen.

Att valet för den första etableringen föll på Örnsköldsvik handlade dels om bemötandet från Örnsköldsviks kommun och Övik Energi, och dels om den redan befintliga infrastrukturen. Det handlar om att det finns biogen koldioxid från kraftvärmeverket, tillräckliga elanslutningar, utrymme och dessutom möjlighet till lagring och utskeppning av den färdiga e-metanolen.

– Min bedömning är att det kommer att ha betydelse för Örnsköldsvik som plats också. Vi ser redan nu ett stort intresse kring projektet och har haft grupper på besök för att berätta mer om vad som sker. Det intresset kommer att växa, även internationellt, säger Claes.

För att ta stora steg i omställningen till ett mer hållbart samhälle måste man våga satsa.

Övik Energi är en samarbetspartner i projektet. Anläggningen kommer att ha ett stort behov av både processånga och kylvatten. Dessutom behövs stora elvolymer på en mycket hög effektnivå, vilket Övik Energi distribuerar. Restprodukter från FlagshipONE kommer i sin tur göra nytta i Övik Energis produktion, bland annat genom att det minskar koldioxidutsläppen.

– Vi tror att Liquid Winds tänkta investering har en stor marknadspotential och gör bedömningen att den i sig har en relativt låg teknisk och kommersiell risk. För att ta stora steg i omställningen till ett mer hållbart samhälle måste man våga satsa. För oss handlar det i nuläget om att färdigställa de kommersiella avtalen oss emellan och andra praktiska förberedelser inför besluten som Liquid Wind hoppas kommer under sommaren, säger Håkan Vedberg, chef strategisk affärs- och bolagsutveckling på Övik Energi.

Om allt går enligt planerna förväntas Ørsted och Liquid Wind driftsätta FlagshipONE under 2024.

Evolve symbol

Relationer är nyckeln till framgång

Jonsson och Söner har utvecklats från en småskalig verksamhet till en internationell aktör inom mobila stenkrossverk. Bakom framgången ligger år av hårt arbete, driv och fokus på utveckling. Men framför allt av goda relationer till kunder, medarbetare och leverantörer. Nu läggs nästa växel in. – Vi ska växa, säger Per-Olof Nilsson, företagets vd.

Starkare arbetsmarknadsregion ska få Örnsköldsvik att växa

Örnsköldsviks kommun vill och ska växa. I Grundsundabygden finns stark potential för att nå det målet. Nu pågår ett strategiskt arbete för att stärka den regionen, och där är Umeå universitet en viktig spelare. – Vill man utveckla en hel kommun behöver man se utanför tätorten. Och vi behöver dra lärdomar av andra, liknande platser, säger Dieter Müller, professor i kulturgeografi och vice rektor vid Umeå universitet.

Bjästa och Köpmanholmen förbereds för fortsatt tillväxt

Bjästa och Köpmanholmen har de senaste åren vuxit vad gäller etableringar, då mark i området blivit mer och mer attraktiv för företag. Örnsköldsviks Kommun vill nu ha en beredskap även för framtida utvecklingar och arbetar därför proaktivt i området. – Vi har anskaffat mer mark fr å n privatpersoner för att nya etableringar ska kunna ske, men även för att de befintliga företagen på platsen ska ha möjlighet till expan sion, berättar näringslivsutvecklare Sebastian Arnehed.

Skyttis fylls med ännu fler möjligheter

Utvecklingen av Skyttis friluftsområde pågår med såväl underhåll som nysatsningar. Efter positivt beslut från Arvsfonden om medel för byggandet av skidskytteanläggning är utvecklingen stark för vinteridrotterna. Nya konstgräsmattor är även på plats och hela anläggningen är under utredning och översyn. – Anslaget är brett där mycket utgår från idrottsföreningar, spontanaktiviteter och friluftsliv, men det vore jätteroligt om Skyttis i framtiden skulle betyda mycket för ett levande närområde att känna stolthet kring, berättar Sune Westberg, chef för kultur- och fritidsavdelningen på Örnsköldsviks kommun.