Vågar satsa på vind

En framtidens energilösning har den kallats, e-metanolen. Etableringen av Liquid Winds fabrik för tillverkning av det koldioxidneutrala bränslet går framåt. När den står klar är det Nordens största fullskaliga tillverkning av produkten. I början av sommaren hoppas initiativtagarna Liquid Wind att de nödvändiga besluten är på plats för att starta bygget.

Illustration av FlagshipONE, en anläggning för produktion av grönt elektrobränsle, e-metanol, som planeras i Örnsköldsvik.

Örnsköldsvik befäster sin plats som ledande när det gäller framtida teknik, med fokus på bioekonomi. Projektet med syfte att etablera fabriken som ska tillverka e-metanol är alltjämt pågående. Investerarna som tar över fabriken när etableringen är klar avslöjades tidigare i vår. Danska Ørsted blir de som äger och driver fabriken, FlagshipONE, när den är redo för produktion.

– Det är en hektisk och spännande tid i projektet just nu. Förhandlingar pågår för att få alla avtal på plats i tid för när miljötillstånd och investeringsbeslut är klara, berättar Claes Fredriksson, vd och grundare Liquid Wind.

E-metanol produceras av biogen koldioxid, som i det här fallet tas ur rökgaserna från Övik Energis kraftvärmeverk Hörneborgsverket, och grön vätgas som framställs från förnybar el från ny vindkraft.
Framför allt sjöfartsindustrin har visat stort intresse för bränslet då det skulle vara ett bra alternativ till dagens fossila bränslen.

Att valet för den första etableringen föll på Örnsköldsvik handlade dels om bemötandet från Örnsköldsviks kommun och Övik Energi, och dels om den redan befintliga infrastrukturen. Det handlar om att det finns biogen koldioxid från kraftvärmeverket, tillräckliga elanslutningar, utrymme och dessutom möjlighet till lagring och utskeppning av den färdiga e-metanolen.

– Min bedömning är att det kommer att ha betydelse för Örnsköldsvik som plats också. Vi ser redan nu ett stort intresse kring projektet och har haft grupper på besök för att berätta mer om vad som sker. Det intresset kommer att växa, även internationellt, säger Claes.

För att ta stora steg i omställningen till ett mer hållbart samhälle måste man våga satsa.

Övik Energi är en samarbetspartner i projektet. Anläggningen kommer att ha ett stort behov av både processånga och kylvatten. Dessutom behövs stora elvolymer på en mycket hög effektnivå, vilket Övik Energi distribuerar. Restprodukter från FlagshipONE kommer i sin tur göra nytta i Övik Energis produktion, bland annat genom att det minskar koldioxidutsläppen.

– Vi tror att Liquid Winds tänkta investering har en stor marknadspotential och gör bedömningen att den i sig har en relativt låg teknisk och kommersiell risk. För att ta stora steg i omställningen till ett mer hållbart samhälle måste man våga satsa. För oss handlar det i nuläget om att färdigställa de kommersiella avtalen oss emellan och andra praktiska förberedelser inför besluten som Liquid Wind hoppas kommer under sommaren, säger Håkan Vedberg, chef strategisk affärs- och bolagsutveckling på Övik Energi.

Om allt går enligt planerna förväntas Ørsted och Liquid Wind driftsätta FlagshipONE under 2024.

Evolve symbol

Maker Town – en hyllning till innovationskraften i Örnsköldsvik

Öviksmässan har blivit ett återkommande och uppskattat inslag under Kristi himmelfärdshelgen i Örnsköldsvik. I år får mässan gott sällskap av en festival med fokus på innovation och kreativitet. I maj vankas nämligen premiär av Maker Town, en festival som arrangeras av Innovationsbolaget Örnsköldsvik i samarbete med ett stort antal lokala aktörer.

3D-printing ger ingenjörsbyrån ytterligare en dimension

Ovinge Ingenjörsbyrå är ett företag som levererar tjänster och resurser inom mekanik, el-mekanik och mjukvara. Med 39 anställda, där många är resurser ute hos kunder, har en del av verksamheten nu tagit en större plats den senaste tiden tack vare en unik investering i 3D-skrivaren Massivit 3D 5000.

En värld av smaker att upptäcka i Örnsköldsvik

De senaste åren har det fullständigt exploderat av restauranger och matställen i Örnsköldsvik. Här finns numera något för alla smaker. – Gemenskapen är väldigt fin mellan restaurangerna, vi uppmuntrar varandra, säger Malin Gulliksson som driver Malins Bistro.

Nytt företag vill utveckla rese- och upplevelsebranschen

Företaget Your Brand Travels målsättning är att öka kundernas lojalitet till företag. Det kan göras på olika sätt, men företagets affärsidé är genom resor och upplevelser. - Vi vill hjälpa varumärken att växa, behålla och attrahera nya kunder, säger Tamer Khairy, företagets vd.