Clavister utvecklar cybersäkerhet
i stort EU-projekt

Efter årsskiftet startar ett treårigt projekt som ska främja försvarsindustrisamarbetet inom EU. Projektet involverar ett tjugotal europeiska försvarsbolag och har fokus på ny teknologi för obemannade fordon.

– Vi har hittat en stark nisch då många fokuserar på att skydda kommunikationen,
men när det gäller att skydda fordonen i sig och dess komponenter mot cyberattacker
ser vi inte samma konkurrenssituation”, säger Stefan Brodin, Head of Defence Solutions på Clavister.

Örnsköldsviksföretaget Clavister arbetar med cybersäkerhet och har utsetts till partner i EU-samarbetsprojektet för försvarsforskning och utveckling.

Örnsköldsviksföretaget Clavister kommer i projektet Commands, som ligger inom ramen för Europeiska Försvarsfonden, att utveckla cybersäkerhet för obemannade fordon. Företaget har beviljats 5,5 miljoner kronor i EU-finansiering för forskning och utveckling.

– Scenariot vi målat upp för att testa vår teknologi är en logistikkonvoj med fordon. Några fordon är möjligtvis bemannande medan andra följer efter och är obemannade, men designade för att kunna framrycka i terräng. Clavister kommer att stå för att skydda fordonen mot cyberattacker, berättar Brodin och fortsätter:

– Då fordonen är autonoma och uppkopplade är de också extra känsliga då signaler i teorin kan hackas. Men det är ändå mindre sannolikt då det kraftsamlats med säker kryptering under de senaste åren. En större hotbild är däremot underhåll eller diagnostik när exempelvis en laptop kopplas upp mot ett fordon och då kan innehålla skadlig kod.


Clavisters tekniska lösningar ska dels hindra att någon tar sig in i det aktiva fordonet och dels upptäcka om delsystem inte är säkra och där efter kunna agera i realtid. Enligt Brodin är den farligaste typen av hot så kallade supply chain attacks där en underleverantör av en delkomponent till ett fordon blir infiltrerade. En anställd kan exempelvis bygga in en skadlig programvara i en sensor, kamera eller annat som sedan ska levereras från fabriken till fordonstillverkaren som sedan monterar den infekterade produkten på ett nytt fordon.

Projektet skapar finansiering att bedriva forskning i en bra kontext tillsammans med andra företag. Än större vinning är att under tre års tid arbeta tätt tillsammans med stora företag inom europeisk försvarsindustri.

– Man kan tycka att det här låter osannolikt, men det händer redan i dag i den civila världen där det finns flera kända exempel. Nyligen med incidenten där en underleverantör till ett stort kassasystem fick in en skadlig kod i en uppdatering som sedan slog ut en hel affärskedjas betalsystem.

När projektet är klart kommer ny mjukvara att vara färdigutvecklad som tillägg till befintliga produkter Clavister redan utvecklat. Tack vare projektet ser Clavister möjlighet att både återanvända kunskapen och programvaran till andra segment och fordon, men även möjligheten att agera underleverantör för exempelvis leverantörer av obemannade fordon.

– Projektet skapar finansiering att bedriva forskning i en bra kontext tillsammans med andra företag. Än större vinning är att under tre års tid arbeta tätt tillsammans med stora företag inom europeisk försvarsindustri. Där är vår förhoppning att samarbeten i förlängningen även innebär fler projekt av den här typen. All teknik kan tillämpas även på bemannade fordon, men också på andra typer av plattformar som fartyg och flygplan. Tekniken är i sig generell, vilket gör att det här öppnar upp en stor marknad för oss.

Evolve symbol

Autonoma flygplatser – framtidens lösningar finns i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik Airport ligger i framkant av den teknologiska utvecklingen inom flygplatsdrift. Genom ett treårigt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet har flera betydande framsteg gjorts för att skapa framtidens flygplats, där autonoma och fjärrstyrda system spelar en central roll. – Vi är långt fram utvecklingsmässigt när det gäller framtida lösningar och utveckling av flygplatser i Sverige, säger Robert Gyllroth, vd för Örnsköldsvik Airport.

Stark tillväxt för cleantech-företag från Örnsköldsvik

Järven Ecotech och Tecomatic Entreprenad har gått samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic. Verksamheten stannar i Örnsköldsvik där företaget har rötter sedan drygt 50 år tillbaka. – Vi har en stark tilltro till regionen och god industrisamverkan i Örnsköldsvik, med mindre tillverkare på orten som sluter upp när vi behöver hjälp, berättar Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Starkare arbetsmarknad än någonsin i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är stark i Västernorrland där Örnsköldsvik och Ånge är platserna där arbetslösheten minskat mest. Sedan maj 2023 ligger även länet under riksgenomsnittet gällande arbetslöshet. – Mycket är naturligtvis kopplat till bristen på kompetens hos företag som söker arbetskraft. Men arbetslösheten har gått ner hos alla våra prioriterade grupper, vilket är glädjande, berättar Erik Borg, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen Västernorrland.

Ny pilothall klar – lockar forskare från hela världen

För fyra år sedan fick det statliga forskningsinstitutet RISE 350 miljoner kronor för att utveckla det centrum för bioekonomi som redan etablerats i Örnsköldsvik. Pengarna har använts till att bygga en ny pilothall på Domsjöområdet, där High Coast Innovation Park samlar företag och forskare som tar fram nya produkter och användningsområden för biomassa från skogsindustrin.