Clavister utvecklar cybersäkerhet
i stort EU-projekt

Efter årsskiftet startar ett treårigt projekt som ska främja försvarsindustrisamarbetet inom EU. Projektet involverar ett tjugotal europeiska försvarsbolag och har fokus på ny teknologi för obemannade fordon.

– Vi har hittat en stark nisch då många fokuserar på att skydda kommunikationen,
men när det gäller att skydda fordonen i sig och dess komponenter mot cyberattacker
ser vi inte samma konkurrenssituation”, säger Stefan Brodin, Head of Defence Solutions på Clavister.

Örnsköldsviksföretaget Clavister arbetar med cybersäkerhet och har utsetts till partner i EU-samarbetsprojektet för försvarsforskning och utveckling.

Örnsköldsviksföretaget Clavister kommer i projektet Commands, som ligger inom ramen för Europeiska Försvarsfonden, att utveckla cybersäkerhet för obemannade fordon. Företaget har beviljats 5,5 miljoner kronor i EU-finansiering för forskning och utveckling.

– Scenariot vi målat upp för att testa vår teknologi är en logistikkonvoj med fordon. Några fordon är möjligtvis bemannande medan andra följer efter och är obemannade, men designade för att kunna framrycka i terräng. Clavister kommer att stå för att skydda fordonen mot cyberattacker, berättar Brodin och fortsätter:

– Då fordonen är autonoma och uppkopplade är de också extra känsliga då signaler i teorin kan hackas. Men det är ändå mindre sannolikt då det kraftsamlats med säker kryptering under de senaste åren. En större hotbild är däremot underhåll eller diagnostik när exempelvis en laptop kopplas upp mot ett fordon och då kan innehålla skadlig kod.


Clavisters tekniska lösningar ska dels hindra att någon tar sig in i det aktiva fordonet och dels upptäcka om delsystem inte är säkra och där efter kunna agera i realtid. Enligt Brodin är den farligaste typen av hot så kallade supply chain attacks där en underleverantör av en delkomponent till ett fordon blir infiltrerade. En anställd kan exempelvis bygga in en skadlig programvara i en sensor, kamera eller annat som sedan ska levereras från fabriken till fordonstillverkaren som sedan monterar den infekterade produkten på ett nytt fordon.

Projektet skapar finansiering att bedriva forskning i en bra kontext tillsammans med andra företag. Än större vinning är att under tre års tid arbeta tätt tillsammans med stora företag inom europeisk försvarsindustri.

– Man kan tycka att det här låter osannolikt, men det händer redan i dag i den civila världen där det finns flera kända exempel. Nyligen med incidenten där en underleverantör till ett stort kassasystem fick in en skadlig kod i en uppdatering som sedan slog ut en hel affärskedjas betalsystem.

När projektet är klart kommer ny mjukvara att vara färdigutvecklad som tillägg till befintliga produkter Clavister redan utvecklat. Tack vare projektet ser Clavister möjlighet att både återanvända kunskapen och programvaran till andra segment och fordon, men även möjligheten att agera underleverantör för exempelvis leverantörer av obemannade fordon.

– Projektet skapar finansiering att bedriva forskning i en bra kontext tillsammans med andra företag. Än större vinning är att under tre års tid arbeta tätt tillsammans med stora företag inom europeisk försvarsindustri. Där är vår förhoppning att samarbeten i förlängningen även innebär fler projekt av den här typen. All teknik kan tillämpas även på bemannade fordon, men också på andra typer av plattformar som fartyg och flygplan. Tekniken är i sig generell, vilket gör att det här öppnar upp en stor marknad för oss.

Evolve symbol

Maker Town – en hyllning till innovationskraften i Örnsköldsvik

Öviksmässan har blivit ett återkommande och uppskattat inslag under Kristi himmelfärdshelgen i Örnsköldsvik. I år får mässan gott sällskap av en festival med fokus på innovation och kreativitet. I maj vankas nämligen premiär av Maker Town, en festival som arrangeras av Innovationsbolaget Örnsköldsvik i samarbete med ett stort antal lokala aktörer.

3D-printing ger ingenjörsbyrån ytterligare en dimension

Ovinge Ingenjörsbyrå är ett företag som levererar tjänster och resurser inom mekanik, el-mekanik och mjukvara. Med 39 anställda, där många är resurser ute hos kunder, har en del av verksamheten nu tagit en större plats den senaste tiden tack vare en unik investering i 3D-skrivaren Massivit 3D 5000.

En värld av smaker att upptäcka i Örnsköldsvik

De senaste åren har det fullständigt exploderat av restauranger och matställen i Örnsköldsvik. Här finns numera något för alla smaker. – Gemenskapen är väldigt fin mellan restaurangerna, vi uppmuntrar varandra, säger Malin Gulliksson som driver Malins Bistro.

Nytt företag vill utveckla rese- och upplevelsebranschen

Företaget Your Brand Travels målsättning är att öka kundernas lojalitet till företag. Det kan göras på olika sätt, men företagets affärsidé är genom resor och upplevelser. - Vi vill hjälpa varumärken att växa, behålla och attrahera nya kunder, säger Tamer Khairy, företagets vd.