Clavister utvecklar cybersäkerhet
i stort EU-projekt

Efter årsskiftet startar ett treårigt projekt som ska främja försvarsindustrisamarbetet inom EU. Projektet involverar ett tjugotal europeiska försvarsbolag och har fokus på ny teknologi för obemannade fordon.

– Vi har hittat en stark nisch då många fokuserar på att skydda kommunikationen,
men när det gäller att skydda fordonen i sig och dess komponenter mot cyberattacker
ser vi inte samma konkurrenssituation”, säger Stefan Brodin, Head of Defence Solutions på Clavister.

Örnsköldsviksföretaget Clavister arbetar med cybersäkerhet och har utsetts till partner i EU-samarbetsprojektet för försvarsforskning och utveckling.

Örnsköldsviksföretaget Clavister kommer i projektet Commands, som ligger inom ramen för Europeiska Försvarsfonden, att utveckla cybersäkerhet för obemannade fordon. Företaget har beviljats 5,5 miljoner kronor i EU-finansiering för forskning och utveckling.

– Scenariot vi målat upp för att testa vår teknologi är en logistikkonvoj med fordon. Några fordon är möjligtvis bemannande medan andra följer efter och är obemannade, men designade för att kunna framrycka i terräng. Clavister kommer att stå för att skydda fordonen mot cyberattacker, berättar Brodin och fortsätter:

– Då fordonen är autonoma och uppkopplade är de också extra känsliga då signaler i teorin kan hackas. Men det är ändå mindre sannolikt då det kraftsamlats med säker kryptering under de senaste åren. En större hotbild är däremot underhåll eller diagnostik när exempelvis en laptop kopplas upp mot ett fordon och då kan innehålla skadlig kod.


Clavisters tekniska lösningar ska dels hindra att någon tar sig in i det aktiva fordonet och dels upptäcka om delsystem inte är säkra och där efter kunna agera i realtid. Enligt Brodin är den farligaste typen av hot så kallade supply chain attacks där en underleverantör av en delkomponent till ett fordon blir infiltrerade. En anställd kan exempelvis bygga in en skadlig programvara i en sensor, kamera eller annat som sedan ska levereras från fabriken till fordonstillverkaren som sedan monterar den infekterade produkten på ett nytt fordon.

Projektet skapar finansiering att bedriva forskning i en bra kontext tillsammans med andra företag. Än större vinning är att under tre års tid arbeta tätt tillsammans med stora företag inom europeisk försvarsindustri.

– Man kan tycka att det här låter osannolikt, men det händer redan i dag i den civila världen där det finns flera kända exempel. Nyligen med incidenten där en underleverantör till ett stort kassasystem fick in en skadlig kod i en uppdatering som sedan slog ut en hel affärskedjas betalsystem.

När projektet är klart kommer ny mjukvara att vara färdigutvecklad som tillägg till befintliga produkter Clavister redan utvecklat. Tack vare projektet ser Clavister möjlighet att både återanvända kunskapen och programvaran till andra segment och fordon, men även möjligheten att agera underleverantör för exempelvis leverantörer av obemannade fordon.

– Projektet skapar finansiering att bedriva forskning i en bra kontext tillsammans med andra företag. Än större vinning är att under tre års tid arbeta tätt tillsammans med stora företag inom europeisk försvarsindustri. Där är vår förhoppning att samarbeten i förlängningen även innebär fler projekt av den här typen. All teknik kan tillämpas även på bemannade fordon, men också på andra typer av plattformar som fartyg och flygplan. Tekniken är i sig generell, vilket gör att det här öppnar upp en stor marknad för oss.

Evolve symbol

Relationer är nyckeln till framgång

Jonsson och Söner har utvecklats från en småskalig verksamhet till en internationell aktör inom mobila stenkrossverk. Bakom framgången ligger år av hårt arbete, driv och fokus på utveckling. Men framför allt av goda relationer till kunder, medarbetare och leverantörer. Nu läggs nästa växel in. – Vi ska växa, säger Per-Olof Nilsson, företagets vd.

Starkare arbetsmarknadsregion ska få Örnsköldsvik att växa

Örnsköldsviks kommun vill och ska växa. I Grundsundabygden finns stark potential för att nå det målet. Nu pågår ett strategiskt arbete för att stärka den regionen, och där är Umeå universitet en viktig spelare. – Vill man utveckla en hel kommun behöver man se utanför tätorten. Och vi behöver dra lärdomar av andra, liknande platser, säger Dieter Müller, professor i kulturgeografi och vice rektor vid Umeå universitet.

Bjästa och Köpmanholmen förbereds för fortsatt tillväxt

Bjästa och Köpmanholmen har de senaste åren vuxit vad gäller etableringar, då mark i området blivit mer och mer attraktiv för företag. Örnsköldsviks Kommun vill nu ha en beredskap även för framtida utvecklingar och arbetar därför proaktivt i området. – Vi har anskaffat mer mark fr å n privatpersoner för att nya etableringar ska kunna ske, men även för att de befintliga företagen på platsen ska ha möjlighet till expan sion, berättar näringslivsutvecklare Sebastian Arnehed.

Skyttis fylls med ännu fler möjligheter

Utvecklingen av Skyttis friluftsområde pågår med såväl underhåll som nysatsningar. Efter positivt beslut från Arvsfonden om medel för byggandet av skidskytteanläggning är utvecklingen stark för vinteridrotterna. Nya konstgräsmattor är även på plats och hela anläggningen är under utredning och översyn. – Anslaget är brett där mycket utgår från idrottsföreningar, spontanaktiviteter och friluftsliv, men det vore jätteroligt om Skyttis i framtiden skulle betyda mycket för ett levande närområde att känna stolthet kring, berättar Sune Westberg, chef för kultur- och fritidsavdelningen på Örnsköldsviks kommun.