Stor mängd stadsnära snabbladdare
nu i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik är åter på kartan för elbilister och det med besked. Nära hoppbacken i rondellen vid E4 har nu tjugo snabbladdare etablerats och fler är påväg. Totalt i området runt södra infarten finns nu trettio snabbladdare med en unik position som gynnar stadskärnan.

Cityladda med unikt läge nära stadskärnan i Örnsköldsvik.

Cityladda med unikt läge nära stadskärnan i Örnsköldsvik.

– De flesta snabbladdare i andra städer ligger nära stora trafikleder, men då inte nära stadskärnor. I Örnsköldsvik där det nu går att ”cityladda” handlar det även om ett stort antal laddare där bilisterna kan vara säkra på att det finns plats för att sedan kunna handla eller äta. Resenärer på genomresa kan även göra korta och spontana besök för service, mat och aktiviteter, berättar näringslivsutvecklare Linnéa Egnor Byström.

Örnsköldsviks kommun har via sin strategi för publik laddinfrastruktur identifierat var etablering av laddstolpar bör ske. Platserna finns på olika orter och är spridda över hela kommunen. När det gäller placering av snabbladdning ser man gärna att det ska vara närhet till service och att platsen ska kännas trygg och säker. Den nya etableringen vid hoppbacken fyller samtliga kriterier.

– Vi arbetar givetvis geografiskt över hela kommunen och har glädjande fått etablering av snabbladdare i Bredbyn. Sett över hela kommunen bör det i framtiden vara ett maxavstånd på sex mil mellan snabbladdare, berättar Linnea.

Det strategiska arbetet är ett viktigt verktyg för oss. Längs ett stråk som E4 finns ett stort intresse för etableringar men utanför det stråket är det ett mer uppsökande arbete.

När förfrågningar för etablering av laddare kommer från olika leverantörer gäller det inte enbart snabbladdare utan även destinationsladdare, som exempelvis finns i parkeringshuset vid Paradiset. Det är platser där du parkerar under några timmar och vid besöksmål där bilisterna ändå har sina bilar parkerade under besöket. Det tillkommer även utlysningar från Trafikverket, där det finns stödmedel för utbyggnad av laddstolpar att söka. Även där kan kommunen hjälpa till genom att rekommendera placeringar.

– Det strategiska arbetet är ett viktigt verktyg för oss. Längs ett stråk som E4 finns ett stort intresse för etableringar men utanför det stråket är det ett mer uppsökande arbete. Där har vi hört av oss till leverantörer med förfrågningar om specifika platser, säger Linnea.

Den geografiska täckningen är i fokus i det här skedet av utbyggnaden av laddstolpar, inte minst när hela näringslivet ställer om i sin fordonsflotta. Exempelvis kommer samtliga taxibilar att på sikt byta till enbart elbilar, vilket markant ökar behovet av laddstolpar även på platser där etableringar ännu inte skett på kommersiella grunder.

– I vår strategi för publik laddinfrastruktur är det serviceorterna vi nu främst fokuserar på, att hitta lämpliga plaster att sedan rekommendera och matcha till företag som vill etablera. Vi tittar på både snabb- och destinationsladdare, men även laddare på kommunala fastigheter och vilka behov som kommer för hemtjänst och andra laddare som inte är publika, säger Linnea.

Evolve symbol

Maker Town – en hyllning till innovationskraften i Örnsköldsvik

Öviksmässan har blivit ett återkommande och uppskattat inslag under Kristi himmelfärdshelgen i Örnsköldsvik. I år får mässan gott sällskap av en festival med fokus på innovation och kreativitet. I maj vankas nämligen premiär av Maker Town, en festival som arrangeras av Innovationsbolaget Örnsköldsvik i samarbete med ett stort antal lokala aktörer.

3D-printing ger ingenjörsbyrån ytterligare en dimension

Ovinge Ingenjörsbyrå är ett företag som levererar tjänster och resurser inom mekanik, el-mekanik och mjukvara. Med 39 anställda, där många är resurser ute hos kunder, har en del av verksamheten nu tagit en större plats den senaste tiden tack vare en unik investering i 3D-skrivaren Massivit 3D 5000.

En värld av smaker att upptäcka i Örnsköldsvik

De senaste åren har det fullständigt exploderat av restauranger och matställen i Örnsköldsvik. Här finns numera något för alla smaker. – Gemenskapen är väldigt fin mellan restaurangerna, vi uppmuntrar varandra, säger Malin Gulliksson som driver Malins Bistro.

Nytt företag vill utveckla rese- och upplevelsebranschen

Företaget Your Brand Travels målsättning är att öka kundernas lojalitet till företag. Det kan göras på olika sätt, men företagets affärsidé är genom resor och upplevelser. - Vi vill hjälpa varumärken att växa, behålla och attrahera nya kunder, säger Tamer Khairy, företagets vd.