Stor mängd stadsnära snabbladdare
nu i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik är åter på kartan för elbilister och det med besked. Nära hoppbacken i rondellen vid E4 har nu tjugo snabbladdare etablerats och fler är påväg. Totalt i området runt södra infarten finns nu trettio snabbladdare med en unik position som gynnar stadskärnan.

Cityladda med unikt läge nära stadskärnan i Örnsköldsvik.

Cityladda med unikt läge nära stadskärnan i Örnsköldsvik.

– De flesta snabbladdare i andra städer ligger nära stora trafikleder, men då inte nära stadskärnor. I Örnsköldsvik där det nu går att ”cityladda” handlar det även om ett stort antal laddare där bilisterna kan vara säkra på att det finns plats för att sedan kunna handla eller äta. Resenärer på genomresa kan även göra korta och spontana besök för service, mat och aktiviteter, berättar näringslivsutvecklare Linnéa Egnor Byström.

Örnsköldsviks kommun har via sin strategi för publik laddinfrastruktur identifierat var etablering av laddstolpar bör ske. Platserna finns på olika orter och är spridda över hela kommunen. När det gäller placering av snabbladdning ser man gärna att det ska vara närhet till service och att platsen ska kännas trygg och säker. Den nya etableringen vid hoppbacken fyller samtliga kriterier.

– Vi arbetar givetvis geografiskt över hela kommunen och har glädjande fått etablering av snabbladdare i Bredbyn. Sett över hela kommunen bör det i framtiden vara ett maxavstånd på sex mil mellan snabbladdare, berättar Linnea.

Det strategiska arbetet är ett viktigt verktyg för oss. Längs ett stråk som E4 finns ett stort intresse för etableringar men utanför det stråket är det ett mer uppsökande arbete.

När förfrågningar för etablering av laddare kommer från olika leverantörer gäller det inte enbart snabbladdare utan även destinationsladdare, som exempelvis finns i parkeringshuset vid Paradiset. Det är platser där du parkerar under några timmar och vid besöksmål där bilisterna ändå har sina bilar parkerade under besöket. Det tillkommer även utlysningar från Trafikverket, där det finns stödmedel för utbyggnad av laddstolpar att söka. Även där kan kommunen hjälpa till genom att rekommendera placeringar.

– Det strategiska arbetet är ett viktigt verktyg för oss. Längs ett stråk som E4 finns ett stort intresse för etableringar men utanför det stråket är det ett mer uppsökande arbete. Där har vi hört av oss till leverantörer med förfrågningar om specifika platser, säger Linnea.

Den geografiska täckningen är i fokus i det här skedet av utbyggnaden av laddstolpar, inte minst när hela näringslivet ställer om i sin fordonsflotta. Exempelvis kommer samtliga taxibilar att på sikt byta till enbart elbilar, vilket markant ökar behovet av laddstolpar även på platser där etableringar ännu inte skett på kommersiella grunder.

– I vår strategi för publik laddinfrastruktur är det serviceorterna vi nu främst fokuserar på, att hitta lämpliga plaster att sedan rekommendera och matcha till företag som vill etablera. Vi tittar på både snabb- och destinationsladdare, men även laddare på kommunala fastigheter och vilka behov som kommer för hemtjänst och andra laddare som inte är publika, säger Linnea.

Evolve symbol

Stark tillväxt för cleantech-företag från Örnsköldsvik

Järven Ecotech och Tecomatic Entreprenad har g å tt samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic. Verksamheten stannar i Ö rnsk öldsvik dä r f ö retaget har r ötter sedan drygt 50 å r tillbaka. – Vi har en stark tilltro till regionen och god industrisamverkan i Örnsköldsvik, med mindre tillverkare på orten som sluter upp när vi behöver hjälp, ber ättar Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Starkare arbetsmarknad än någonsin i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är stark i Västernorrland d är Ö rnsk öldsvik och Ånge är platserna där arbetslösheten minskat mest. Sedan maj 2023 ligger även länet under riksgenomsnittet gällande arbetslöshet. – Mycket är naturligtvis kopplat till bristen på kompetens hos företag som söker arbetskraft. Men arbetslösheten har g å tt ner hos alla v å ra prioriterade grupper, vilket är glädjande, berättar Erik Borg, företagsr å dgivare på Arbetsförmedlingen Västernorrland.

Ny pilothall klar – lockar forskare från hela världen

För fyra år sedan fick det statliga forskningsinstitutet RISE 350 miljoner kronor för att utveckla det centrum för bioekonomi som redan etablerats i Örnsköldsvik. Pengarna har använts till att bygga en ny pilothall på Domsjöområdet, där High Coast Innovation Park samlar företag och forskare som tar fram nya produkter och användningsområden för biomassa från skogsindustrin.

Naturkompaniet dubbla prisvinnare för hållbarhet

Naturkompaniets outlet i Ö rnsk öldsvik har under flera å r varit en av de största turistmagneterna för shopping i Höga Kusten. Som koncern fick Naturkompaniet nyligen ta emot priset ”Å rets medvetna butik 2023” för sitt h å llbarhetsarbete och är även fortsatt i topp i Sustainable Brand Index. – Naturligtvis är det jättekul att vi uppmärksammas, vi sätter stor stolthet i att jobba långsiktigt och hållbart, säger Naturkompaniets vd Henrik Hoffman