Stor mängd stadsnära snabbladdare
nu i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik är åter på kartan för elbilister och det med besked. Nära hoppbacken i rondellen vid E4 har nu tjugo snabbladdare etablerats och fler är påväg. Totalt i området runt södra infarten finns nu trettio snabbladdare med en unik position som gynnar stadskärnan.

Cityladda med unikt läge nära stadskärnan i Örnsköldsvik.

Cityladda med unikt läge nära stadskärnan i Örnsköldsvik.

– De flesta snabbladdare i andra städer ligger nära stora trafikleder, men då inte nära stadskärnor. I Örnsköldsvik där det nu går att ”cityladda” handlar det även om ett stort antal laddare där bilisterna kan vara säkra på att det finns plats för att sedan kunna handla eller äta. Resenärer på genomresa kan även göra korta och spontana besök för service, mat och aktiviteter, berättar näringslivsutvecklare Linnéa Egnor Byström.

Örnsköldsviks kommun har via sin strategi för publik laddinfrastruktur identifierat var etablering av laddstolpar bör ske. Platserna finns på olika orter och är spridda över hela kommunen. När det gäller placering av snabbladdning ser man gärna att det ska vara närhet till service och att platsen ska kännas trygg och säker. Den nya etableringen vid hoppbacken fyller samtliga kriterier.

– Vi arbetar givetvis geografiskt över hela kommunen och har glädjande fått etablering av snabbladdare i Bredbyn. Sett över hela kommunen bör det i framtiden vara ett maxavstånd på sex mil mellan snabbladdare, berättar Linnea.

Det strategiska arbetet är ett viktigt verktyg för oss. Längs ett stråk som E4 finns ett stort intresse för etableringar men utanför det stråket är det ett mer uppsökande arbete.

När förfrågningar för etablering av laddare kommer från olika leverantörer gäller det inte enbart snabbladdare utan även destinationsladdare, som exempelvis finns i parkeringshuset vid Paradiset. Det är platser där du parkerar under några timmar och vid besöksmål där bilisterna ändå har sina bilar parkerade under besöket. Det tillkommer även utlysningar från Trafikverket, där det finns stödmedel för utbyggnad av laddstolpar att söka. Även där kan kommunen hjälpa till genom att rekommendera placeringar.

– Det strategiska arbetet är ett viktigt verktyg för oss. Längs ett stråk som E4 finns ett stort intresse för etableringar men utanför det stråket är det ett mer uppsökande arbete. Där har vi hört av oss till leverantörer med förfrågningar om specifika platser, säger Linnea.

Den geografiska täckningen är i fokus i det här skedet av utbyggnaden av laddstolpar, inte minst när hela näringslivet ställer om i sin fordonsflotta. Exempelvis kommer samtliga taxibilar att på sikt byta till enbart elbilar, vilket markant ökar behovet av laddstolpar även på platser där etableringar ännu inte skett på kommersiella grunder.

– I vår strategi för publik laddinfrastruktur är det serviceorterna vi nu främst fokuserar på, att hitta lämpliga plaster att sedan rekommendera och matcha till företag som vill etablera. Vi tittar på både snabb- och destinationsladdare, men även laddare på kommunala fastigheter och vilka behov som kommer för hemtjänst och andra laddare som inte är publika, säger Linnea.

Evolve symbol

Relationer är nyckeln till framgång

Jonsson och Söner har utvecklats från en småskalig verksamhet till en internationell aktör inom mobila stenkrossverk. Bakom framgången ligger år av hårt arbete, driv och fokus på utveckling. Men framför allt av goda relationer till kunder, medarbetare och leverantörer. Nu läggs nästa växel in. – Vi ska växa, säger Per-Olof Nilsson, företagets vd.

Starkare arbetsmarknadsregion ska få Örnsköldsvik att växa

Örnsköldsviks kommun vill och ska växa. I Grundsundabygden finns stark potential för att nå det målet. Nu pågår ett strategiskt arbete för att stärka den regionen, och där är Umeå universitet en viktig spelare. – Vill man utveckla en hel kommun behöver man se utanför tätorten. Och vi behöver dra lärdomar av andra, liknande platser, säger Dieter Müller, professor i kulturgeografi och vice rektor vid Umeå universitet.

Bjästa och Köpmanholmen förbereds för fortsatt tillväxt

Bjästa och Köpmanholmen har de senaste åren vuxit vad gäller etableringar, då mark i området blivit mer och mer attraktiv för företag. Örnsköldsviks Kommun vill nu ha en beredskap även för framtida utvecklingar och arbetar därför proaktivt i området. – Vi har anskaffat mer mark fr å n privatpersoner för att nya etableringar ska kunna ske, men även för att de befintliga företagen på platsen ska ha möjlighet till expan sion, berättar näringslivsutvecklare Sebastian Arnehed.

Skyttis fylls med ännu fler möjligheter

Utvecklingen av Skyttis friluftsområde pågår med såväl underhåll som nysatsningar. Efter positivt beslut från Arvsfonden om medel för byggandet av skidskytteanläggning är utvecklingen stark för vinteridrotterna. Nya konstgräsmattor är även på plats och hela anläggningen är under utredning och översyn. – Anslaget är brett där mycket utgår från idrottsföreningar, spontanaktiviteter och friluftsliv, men det vore jätteroligt om Skyttis i framtiden skulle betyda mycket för ett levande närområde att känna stolthet kring, berättar Sune Westberg, chef för kultur- och fritidsavdelningen på Örnsköldsviks kommun.