Nytt villaområde planeras i Bonäset

Örnsköldsvik fortsätter framåt och det bland annat genom planering av etableringen av nya bostäder och bostadsområden. Ett villaområde i Bonäset håller på att detaljplaneras, där bröderna Victor och Oscar Hedman står bakom projektet.

Exempelskiss över området utifrån vision och idé om utformning. (Staffan Lindahl, Afry)

Exempelskiss över området utifrån vision och idé om utformning. (Staffan Lindahl, Afry)

– Vi har planerat för mellan 22-24 bostäder i detaljplanen där det just nu är blandat mellan tvåvånings- och enplanshus. Tanken är att kunna erbjuda både barnfamiljer boende, men även äldre personer som kanske vill sälja sina större hus och flytta till mindre, berättar Oscar Hedman.

Idén till utvecklingen av fastigheten, som ligger intill Sjömärkesvägen i Bonäset, kom via ett gemensamt intresse hos bröderna Hedman. Oscar arbetar i branschen som säljare för husleverantören Skidsta Hus och har för kunders räkning letat tomter i Örnsköldsvik och specifikt i Bonäset.

– När den här fastigheten dök upp köpte Victor den och vi kom tillsammans fram till att vi ville utveckla den. Dessutom fanns fastigheten med i kommunens översiktsplan där vi tror att det här kan bli ett populärt område. Vi har redan nu märkt av ett stort intresse, vilket givetvis känns roligt, säger Oscar Hedman.

Vi skyndar långsamt och det viktigaste nu är att allt går rätt till innan vi kan blicka framåt med koncept, eventuell försäljning av bostäder och annat.

Nuvarande status på projektet är att detaljplan ska till samråd i kommunen inom kort som en obligatorisk del av arbetet. Förhoppningen är sedan att detaljplanen kan bli godkänd någon gång efter sommaren 2023 och då vunnit laga kraft. I en optimal projektplan, sett ur Hedmans perspektiv, kan inflyttning i det nya området inledas vid årsskiftet 2024-2025.

– Vi har gjort alla utredningar vi blivit ombedda att göra och så här långt ser allting bra ut. Vi har reviderat det ursprungliga förslaget med bland annat hur vägen kan planeras och har även anpassat några saker som dykt upp under resans gång. Vi har respekt för att fler synpunkter och åsikter kan komma i och med samrådet, berättar Oscar Hedman och avslutar:

– Vi skyndar långsamt och det viktigaste nu är att allt går rätt till innan vi kan blicka framåt med koncept, eventuell försäljning av bostäder och annat. Vi vill självklart först veta att allting kan genomföras och sen är även världsläget som det är just nu. Tidsplanen är kanske optimistisk, men på lång sikt ser vi fram emot att kunna ta ansvar för att området ska bli bra, fint och anpassat efter stora delar av den struktur som finns i resterande Bonäset.

Oscar Hedman

Oscar Hedman

Evolve symbol

Autonoma flygplatser – framtidens lösningar finns i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik Airport ligger i framkant av den teknologiska utvecklingen inom flygplatsdrift. Genom ett treårigt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet har flera betydande framsteg gjorts för att skapa framtidens flygplats, där autonoma och fjärrstyrda system spelar en central roll. – Vi är långt fram utvecklingsmässigt när det gäller framtida lösningar och utveckling av flygplatser i Sverige, säger Robert Gyllroth, vd för Örnsköldsvik Airport.

Stark tillväxt för cleantech-företag från Örnsköldsvik

Järven Ecotech och Tecomatic Entreprenad har gått samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic. Verksamheten stannar i Örnsköldsvik där företaget har rötter sedan drygt 50 år tillbaka. – Vi har en stark tilltro till regionen och god industrisamverkan i Örnsköldsvik, med mindre tillverkare på orten som sluter upp när vi behöver hjälp, berättar Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Starkare arbetsmarknad än någonsin i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är stark i Västernorrland där Örnsköldsvik och Ånge är platserna där arbetslösheten minskat mest. Sedan maj 2023 ligger även länet under riksgenomsnittet gällande arbetslöshet. – Mycket är naturligtvis kopplat till bristen på kompetens hos företag som söker arbetskraft. Men arbetslösheten har gått ner hos alla våra prioriterade grupper, vilket är glädjande, berättar Erik Borg, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen Västernorrland.

Ny pilothall klar – lockar forskare från hela världen

För fyra år sedan fick det statliga forskningsinstitutet RISE 350 miljoner kronor för att utveckla det centrum för bioekonomi som redan etablerats i Örnsköldsvik. Pengarna har använts till att bygga en ny pilothall på Domsjöområdet, där High Coast Innovation Park samlar företag och forskare som tar fram nya produkter och användningsområden för biomassa från skogsindustrin.