Nytt villaområde planeras i Bonäset

Örnsköldsvik fortsätter framåt och det bland annat genom planering av etableringen av nya bostäder och bostadsområden. Ett villaområde i Bonäset håller på att detaljplaneras, där bröderna Victor och Oscar Hedman står bakom projektet.

Exempelskiss över området utifrån vision och idé om utformning. (Staffan Lindahl, Afry)

Exempelskiss över området utifrån vision och idé om utformning. (Staffan Lindahl, Afry)

– Vi har planerat för mellan 22-24 bostäder i detaljplanen där det just nu är blandat mellan tvåvånings- och enplanshus. Tanken är att kunna erbjuda både barnfamiljer boende, men även äldre personer som kanske vill sälja sina större hus och flytta till mindre, berättar Oscar Hedman.

Idén till utvecklingen av fastigheten, som ligger intill Sjömärkesvägen i Bonäset, kom via ett gemensamt intresse hos bröderna Hedman. Oscar arbetar i branschen som säljare för husleverantören Skidsta Hus och har för kunders räkning letat tomter i Örnsköldsvik och specifikt i Bonäset.

– När den här fastigheten dök upp köpte Victor den och vi kom tillsammans fram till att vi ville utveckla den. Dessutom fanns fastigheten med i kommunens översiktsplan där vi tror att det här kan bli ett populärt område. Vi har redan nu märkt av ett stort intresse, vilket givetvis känns roligt, säger Oscar Hedman.

Vi skyndar långsamt och det viktigaste nu är att allt går rätt till innan vi kan blicka framåt med koncept, eventuell försäljning av bostäder och annat.

Nuvarande status på projektet är att detaljplan ska till samråd i kommunen inom kort som en obligatorisk del av arbetet. Förhoppningen är sedan att detaljplanen kan bli godkänd någon gång efter sommaren 2023 och då vunnit laga kraft. I en optimal projektplan, sett ur Hedmans perspektiv, kan inflyttning i det nya området inledas vid årsskiftet 2024-2025.

– Vi har gjort alla utredningar vi blivit ombedda att göra och så här långt ser allting bra ut. Vi har reviderat det ursprungliga förslaget med bland annat hur vägen kan planeras och har även anpassat några saker som dykt upp under resans gång. Vi har respekt för att fler synpunkter och åsikter kan komma i och med samrådet, berättar Oscar Hedman och avslutar:

– Vi skyndar långsamt och det viktigaste nu är att allt går rätt till innan vi kan blicka framåt med koncept, eventuell försäljning av bostäder och annat. Vi vill självklart först veta att allting kan genomföras och sen är även världsläget som det är just nu. Tidsplanen är kanske optimistisk, men på lång sikt ser vi fram emot att kunna ta ansvar för att området ska bli bra, fint och anpassat efter stora delar av den struktur som finns i resterande Bonäset.

Oscar Hedman

Oscar Hedman

Evolve symbol

Relationer är nyckeln till framgång

Jonsson och Söner har utvecklats från en småskalig verksamhet till en internationell aktör inom mobila stenkrossverk. Bakom framgången ligger år av hårt arbete, driv och fokus på utveckling. Men framför allt av goda relationer till kunder, medarbetare och leverantörer. Nu läggs nästa växel in. – Vi ska växa, säger Per-Olof Nilsson, företagets vd.

Starkare arbetsmarknadsregion ska få Örnsköldsvik att växa

Örnsköldsviks kommun vill och ska växa. I Grundsundabygden finns stark potential för att nå det målet. Nu pågår ett strategiskt arbete för att stärka den regionen, och där är Umeå universitet en viktig spelare. – Vill man utveckla en hel kommun behöver man se utanför tätorten. Och vi behöver dra lärdomar av andra, liknande platser, säger Dieter Müller, professor i kulturgeografi och vice rektor vid Umeå universitet.

Bjästa och Köpmanholmen förbereds för fortsatt tillväxt

Bjästa och Köpmanholmen har de senaste åren vuxit vad gäller etableringar, då mark i området blivit mer och mer attraktiv för företag. Örnsköldsviks Kommun vill nu ha en beredskap även för framtida utvecklingar och arbetar därför proaktivt i området. – Vi har anskaffat mer mark fr å n privatpersoner för att nya etableringar ska kunna ske, men även för att de befintliga företagen på platsen ska ha möjlighet till expan sion, berättar näringslivsutvecklare Sebastian Arnehed.

Skyttis fylls med ännu fler möjligheter

Utvecklingen av Skyttis friluftsområde pågår med såväl underhåll som nysatsningar. Efter positivt beslut från Arvsfonden om medel för byggandet av skidskytteanläggning är utvecklingen stark för vinteridrotterna. Nya konstgräsmattor är även på plats och hela anläggningen är under utredning och översyn. – Anslaget är brett där mycket utgår från idrottsföreningar, spontanaktiviteter och friluftsliv, men det vore jätteroligt om Skyttis i framtiden skulle betyda mycket för ett levande närområde att känna stolthet kring, berättar Sune Westberg, chef för kultur- och fritidsavdelningen på Örnsköldsviks kommun.