Nytt företag vill utveckla rese- och upplevelsebranschen

Företaget Your Brand Travels målsättning är att öka kundernas
lojalitet till företag. Det kan göras på olika sätt, men företagets
affärsidé är genom resor och upplevelser.
- Vi vill hjälpa varumärken att växa, behålla och attrahera nya kunder,
säger Tamer Khairy, företagets vd.

Tre av delägarna till företaget Your Brand Travel, från höger: Tamer Khairy, Mansour Norozi och Mats Eriksson.

Tre av delägarna till företaget Your Brand Travel, från vänster: Tamer Khairy, Mansour Norozi och Mats Eriksson.

Under sensommaren 2022 bildades företaget Your Brand Travel. Tamer Khairy, en av sex delägare, hade länge funderat över affärskonceptet. När han träffade Mats Eriksson och Mansour Norozi föll pusselbitarna på plats.

– Vi, med olika bakgrunder, erfarenheter och intressen, träffades när vi pluggade ”Affärsutveckling inom besöksnäringen” vid Yrkeshögskolan i Örnsköldsvik, säger Tamer.

– Det var en bra utbildning som gav oss mycket, säger Mansour.

Sedan dess har mycket tankeverksamhet och energi lagts på företaget.

Under denna korta tid har de även deltagit i ett norskt utvecklingsprogram för resebranschen Nordic Travel Tech Incubator. Entreprenörerna har dessutom fått stöd och vägledning av innovationsaktören Bizmaker.

– Det har varit otroligt värdefullt att träffa andra startups, säger Mats.

Affärsidén går alltså ut på att skräddarsy resor och upplevelser för att stärka relationen mellan varumärke och kund. Ett alltmer vanligt sätt bygga varumärkeslojalitet och attrahera nya målgrupper. Ett företag som säljer friluftskläder kan exempelvis erbjuda fjällvandringar, och så vidare.

– Vi fokuserar på olika varumärken men framför allt de som inriktar sig på media, mode, sport och friluftsliv. I förlängningen kan det utvecklas till fler, berättar Mansour.

Via en digital reseportal bokar slutkunderna resa och upplevelse.

– Kunderna skickas dit via varumärkets befintliga kanaler och det är varumärket som är avsändare, säger Mats.

Lojala kunder och merförsäljning är nyckeln till framgång.

Inom rese-och upplevelsebranschen finns ett antal konkurrenter, men företaget Your Brand Travel menar att deras plattform kommer att bli mer användarvänlig och skräddarsydd till varje varumärkes behov än många andra.

– Vi har identifierat ett antal problem som vi vill lösa för slutkunden. Exempelvis så utvecklar vi en checklista för att förhindra att kunder glömmer saker att ta med till resan. Vi kan även skicka med rekommendationer på olika produkter från varumärken till rabatterat pris som passar bokad resa, säger Tamer.

Samtidigt som plattformen utvecklas, med funktion och design, bearbetas ett antal varumärken som ser värdet av att ansluta sig till reseportalen. Vilka vill ägarna ännu inte avslöja.

- Vi för en dialog med flera varumärken. Det svåraste är att få med de första, sedan kommer det gå enklare. Vi börjar med Sverige och Norge för att sedan bygga vidare, säger Tamer.

Samtidigt vill de inte växa för fort utan i lagom och hanterbar takt. Allt för att gynna både företag och kund.

- Lojala kunder och merförsäljning är nyckeln till framgång, säger Mansour.

Mycket tid har lagts på utvecklingsprocessen och mycket hårt arbete återstår.

- Målsättningen är att lansera en betaversion i sommar. Näst på tur är att få in investerare med rätt kompetens och spets på digitalisering, avslutar Mats.

Evolve symbol

Relationer är nyckeln till framgång

Jonsson och Söner har utvecklats från en småskalig verksamhet till en internationell aktör inom mobila stenkrossverk. Bakom framgången ligger år av hårt arbete, driv och fokus på utveckling. Men framför allt av goda relationer till kunder, medarbetare och leverantörer. Nu läggs nästa växel in. – Vi ska växa, säger Per-Olof Nilsson, företagets vd.

Starkare arbetsmarknadsregion ska få Örnsköldsvik att växa

Örnsköldsviks kommun vill och ska växa. I Grundsundabygden finns stark potential för att nå det målet. Nu pågår ett strategiskt arbete för att stärka den regionen, och där är Umeå universitet en viktig spelare. – Vill man utveckla en hel kommun behöver man se utanför tätorten. Och vi behöver dra lärdomar av andra, liknande platser, säger Dieter Müller, professor i kulturgeografi och vice rektor vid Umeå universitet.

Bjästa och Köpmanholmen förbereds för fortsatt tillväxt

Bjästa och Köpmanholmen har de senaste åren vuxit vad gäller etableringar, då mark i området blivit mer och mer attraktiv för företag. Örnsköldsviks Kommun vill nu ha en beredskap även för framtida utvecklingar och arbetar därför proaktivt i området. – Vi har anskaffat mer mark fr å n privatpersoner för att nya etableringar ska kunna ske, men även för att de befintliga företagen på platsen ska ha möjlighet till expan sion, berättar näringslivsutvecklare Sebastian Arnehed.

Skyttis fylls med ännu fler möjligheter

Utvecklingen av Skyttis friluftsområde pågår med såväl underhåll som nysatsningar. Efter positivt beslut från Arvsfonden om medel för byggandet av skidskytteanläggning är utvecklingen stark för vinteridrotterna. Nya konstgräsmattor är även på plats och hela anläggningen är under utredning och översyn. – Anslaget är brett där mycket utgår från idrottsföreningar, spontanaktiviteter och friluftsliv, men det vore jätteroligt om Skyttis i framtiden skulle betyda mycket för ett levande närområde att känna stolthet kring, berättar Sune Westberg, chef för kultur- och fritidsavdelningen på Örnsköldsviks kommun.