Nytt företag vill utveckla rese- och upplevelsebranschen

Företaget Your Brand Travels målsättning är att öka kundernas
lojalitet till företag. Det kan göras på olika sätt, men företagets
affärsidé är genom resor och upplevelser.
- Vi vill hjälpa varumärken att växa, behålla och attrahera nya kunder,
säger Tamer Khairy, företagets vd.

Tre av delägarna till företaget Your Brand Travel, från höger: Tamer Khairy, Mansour Norozi och Mats Eriksson.

Tre av delägarna till företaget Your Brand Travel, från vänster: Tamer Khairy, Mansour Norozi och Mats Eriksson.

Under sensommaren 2022 bildades företaget Your Brand Travel. Tamer Khairy, en av sex delägare, hade länge funderat över affärskonceptet. När han träffade Mats Eriksson och Mansour Norozi föll pusselbitarna på plats.

– Vi, med olika bakgrunder, erfarenheter och intressen, träffades när vi pluggade ”Affärsutveckling inom besöksnäringen” vid Yrkeshögskolan i Örnsköldsvik, säger Tamer.

– Det var en bra utbildning som gav oss mycket, säger Mansour.

Sedan dess har mycket tankeverksamhet och energi lagts på företaget.

Under denna korta tid har de även deltagit i ett norskt utvecklingsprogram för resebranschen Nordic Travel Tech Incubator. Entreprenörerna har dessutom fått stöd och vägledning av innovationsaktören Bizmaker.

– Det har varit otroligt värdefullt att träffa andra startups, säger Mats.

Affärsidén går alltså ut på att skräddarsy resor och upplevelser för att stärka relationen mellan varumärke och kund. Ett alltmer vanligt sätt bygga varumärkeslojalitet och attrahera nya målgrupper. Ett företag som säljer friluftskläder kan exempelvis erbjuda fjällvandringar, och så vidare.

– Vi fokuserar på olika varumärken men framför allt de som inriktar sig på media, mode, sport och friluftsliv. I förlängningen kan det utvecklas till fler, berättar Mansour.

Via en digital reseportal bokar slutkunderna resa och upplevelse.

– Kunderna skickas dit via varumärkets befintliga kanaler och det är varumärket som är avsändare, säger Mats.

Lojala kunder och merförsäljning är nyckeln till framgång.

Inom rese-och upplevelsebranschen finns ett antal konkurrenter, men företaget Your Brand Travel menar att deras plattform kommer att bli mer användarvänlig och skräddarsydd till varje varumärkes behov än många andra.

– Vi har identifierat ett antal problem som vi vill lösa för slutkunden. Exempelvis så utvecklar vi en checklista för att förhindra att kunder glömmer saker att ta med till resan. Vi kan även skicka med rekommendationer på olika produkter från varumärken till rabatterat pris som passar bokad resa, säger Tamer.

Samtidigt som plattformen utvecklas, med funktion och design, bearbetas ett antal varumärken som ser värdet av att ansluta sig till reseportalen. Vilka vill ägarna ännu inte avslöja.

- Vi för en dialog med flera varumärken. Det svåraste är att få med de första, sedan kommer det gå enklare. Vi börjar med Sverige och Norge för att sedan bygga vidare, säger Tamer.

Samtidigt vill de inte växa för fort utan i lagom och hanterbar takt. Allt för att gynna både företag och kund.

- Lojala kunder och merförsäljning är nyckeln till framgång, säger Mansour.

Mycket tid har lagts på utvecklingsprocessen och mycket hårt arbete återstår.

- Målsättningen är att lansera en betaversion i sommar. Näst på tur är att få in investerare med rätt kompetens och spets på digitalisering, avslutar Mats.

Evolve symbol

Stark tillväxt för cleantech-företag från Örnsköldsvik

Järven Ecotech och Tecomatic Entreprenad har g å tt samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic. Verksamheten stannar i Ö rnsk öldsvik dä r f ö retaget har r ötter sedan drygt 50 å r tillbaka. – Vi har en stark tilltro till regionen och god industrisamverkan i Örnsköldsvik, med mindre tillverkare på orten som sluter upp när vi behöver hjälp, ber ättar Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Starkare arbetsmarknad än någonsin i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är stark i Västernorrland d är Ö rnsk öldsvik och Ånge är platserna där arbetslösheten minskat mest. Sedan maj 2023 ligger även länet under riksgenomsnittet gällande arbetslöshet. – Mycket är naturligtvis kopplat till bristen på kompetens hos företag som söker arbetskraft. Men arbetslösheten har g å tt ner hos alla v å ra prioriterade grupper, vilket är glädjande, berättar Erik Borg, företagsr å dgivare på Arbetsförmedlingen Västernorrland.

Ny pilothall klar – lockar forskare från hela världen

För fyra år sedan fick det statliga forskningsinstitutet RISE 350 miljoner kronor för att utveckla det centrum för bioekonomi som redan etablerats i Örnsköldsvik. Pengarna har använts till att bygga en ny pilothall på Domsjöområdet, där High Coast Innovation Park samlar företag och forskare som tar fram nya produkter och användningsområden för biomassa från skogsindustrin.

Naturkompaniet dubbla prisvinnare för hållbarhet

Naturkompaniets outlet i Ö rnsk öldsvik har under flera å r varit en av de största turistmagneterna för shopping i Höga Kusten. Som koncern fick Naturkompaniet nyligen ta emot priset ”Å rets medvetna butik 2023” för sitt h å llbarhetsarbete och är även fortsatt i topp i Sustainable Brand Index. – Naturligtvis är det jättekul att vi uppmärksammas, vi sätter stor stolthet i att jobba långsiktigt och hållbart, säger Naturkompaniets vd Henrik Hoffman