3D-printing ger ingenjörsbyrån
ytterligare en dimension

Ovinge Ingenjörsbyrå är ett företag som levererar tjänster och resurser inom mekanik, el-mekanik och mjukvara. Med 39 anställda, där många är resurser ute hos kunder, har en del av verksamheten nu tagit en större plats den senaste tiden tack vare en unik investering i 3D-skrivaren Massivit 3D 5000.

Ovinge Ingenjörbyrå och vd Patrik von Ahn kan nu hjälpa sin kunder ytterligare ett steg med 3D-printningar även i stor skala.

Ovinge Ingenjörbyrå och vd Patrik von Ahn kan nu hjälpa sin kunder ytterligare ett steg med 3D-printningar även i stor skala.

– Vi har alltid arbetat med 3D-printning, men inte på den här nivån där vi är först i Norden att erbjuda den här typen av snabba och stora utskrifter till allt från skyltar och reklam till mockups eller prototyper. Vi har redan mängder av kunder och användningsområden, men har endast sett början av potentialen där bara fantasin sätter gränserna, berättar Ovinge Ingenjörsbyrås VD Patrik von Ahn.

Med fokus på design, utveckling och konstruktion har företaget med huvudkontor i Själevad sedan tidigare uppmärksammade marina samarbeten med högprestandabåtar som Anytec och högaktuella Marell Boats. Med resurser på BAE System Hägglunds och flera stora lokala kunder i Örnsköldsvik är ingenjörskompetens grundpelaren i företaget. I verkstaden på huvudkontoret sker dock tillverkning där flera olika typer av 3D-printning sker.

– Vi valde tidigt att satsa på tekniken för att kunna vara med längre i processen och hjälpa våra kunder. Det vi nu designat och ritat kan vi även erbjuda som fysisk modell, prototyp eller en mockup som hjälper till med placering inför att de riktiga produkterna sedan ska monteras i exempelvis ett fordon, berättar von Ahn.

Vi har alltid arbetat med 3D-printning, men inte på den här nivån där vi är först i Norden att erbjuda den här typen av snabba och stora utskrifter till allt från skyltar och reklam till mockups eller prototyper.

En svårighet med ny teknik kan vara faktiska användningsområden som underlättar eller förbättrar tidigare processer. Där har marknaden nu både mognat och öppnats upp med kunder som bland annat efterfrågar printade och lätta modeller för utställning i naturlig storlek samt modeller av produkter och byggnader i skalat format. Tack vare teknik där fysiska objekt även kan scannas för att sedan skrivas ut som kopior, har riktigt kluriga konstruktioner kunnat levereras till kunder.

– Paradiset i Örnsköldsvik ställdes inför en utmaning då en del av badets vattenrutschbanor gick sönder på grund av snöras och tvingades stänga. Reservdelar existerar inte och att mäta en sådan komplex yta för att sedan rita upp och tillverka är mycket komplext. Det blev en perfekt uppgift för oss då vi 3D-scannade sektionen för att sedan 3D-printa en ny, identisk sektion. Efter glasfiberförstärkning och målning kunde den nya biten monteras och attraktionen åter öppnas. Ett bra exempel på vad den här tekniken kan användas till, sammanfattar von Ahn.

Evolve symbol

Relationer är nyckeln till framgång

Jonsson och Söner har utvecklats från en småskalig verksamhet till en internationell aktör inom mobila stenkrossverk. Bakom framgången ligger år av hårt arbete, driv och fokus på utveckling. Men framför allt av goda relationer till kunder, medarbetare och leverantörer. Nu läggs nästa växel in. – Vi ska växa, säger Per-Olof Nilsson, företagets vd.

Starkare arbetsmarknadsregion ska få Örnsköldsvik att växa

Örnsköldsviks kommun vill och ska växa. I Grundsundabygden finns stark potential för att nå det målet. Nu pågår ett strategiskt arbete för att stärka den regionen, och där är Umeå universitet en viktig spelare. – Vill man utveckla en hel kommun behöver man se utanför tätorten. Och vi behöver dra lärdomar av andra, liknande platser, säger Dieter Müller, professor i kulturgeografi och vice rektor vid Umeå universitet.

Bjästa och Köpmanholmen förbereds för fortsatt tillväxt

Bjästa och Köpmanholmen har de senaste åren vuxit vad gäller etableringar, då mark i området blivit mer och mer attraktiv för företag. Örnsköldsviks Kommun vill nu ha en beredskap även för framtida utvecklingar och arbetar därför proaktivt i området. – Vi har anskaffat mer mark fr å n privatpersoner för att nya etableringar ska kunna ske, men även för att de befintliga företagen på platsen ska ha möjlighet till expan sion, berättar näringslivsutvecklare Sebastian Arnehed.

Skyttis fylls med ännu fler möjligheter

Utvecklingen av Skyttis friluftsområde pågår med såväl underhåll som nysatsningar. Efter positivt beslut från Arvsfonden om medel för byggandet av skidskytteanläggning är utvecklingen stark för vinteridrotterna. Nya konstgräsmattor är även på plats och hela anläggningen är under utredning och översyn. – Anslaget är brett där mycket utgår från idrottsföreningar, spontanaktiviteter och friluftsliv, men det vore jätteroligt om Skyttis i framtiden skulle betyda mycket för ett levande närområde att känna stolthet kring, berättar Sune Westberg, chef för kultur- och fritidsavdelningen på Örnsköldsviks kommun.