3D-printing ger ingenjörsbyrån
ytterligare en dimension

Ovinge Ingenjörsbyrå är ett företag som levererar tjänster och resurser inom mekanik, el-mekanik och mjukvara. Med 39 anställda, där många är resurser ute hos kunder, har en del av verksamheten nu tagit en större plats den senaste tiden tack vare en unik investering i 3D-skrivaren Massivit 3D 5000.

Ovinge Ingenjörbyrå och vd Patrik von Ahn kan nu hjälpa sin kunder ytterligare ett steg med 3D-printningar även i stor skala.

Ovinge Ingenjörbyrå och vd Patrik von Ahn kan nu hjälpa sin kunder ytterligare ett steg med 3D-printningar även i stor skala.

– Vi har alltid arbetat med 3D-printning, men inte på den här nivån där vi är först i Norden att erbjuda den här typen av snabba och stora utskrifter till allt från skyltar och reklam till mockups eller prototyper. Vi har redan mängder av kunder och användningsområden, men har endast sett början av potentialen där bara fantasin sätter gränserna, berättar Ovinge Ingenjörsbyrås VD Patrik von Ahn.

Med fokus på design, utveckling och konstruktion har företaget med huvudkontor i Själevad sedan tidigare uppmärksammade marina samarbeten med högprestandabåtar som Anytec och högaktuella Marell Boats. Med resurser på BAE System Hägglunds och flera stora lokala kunder i Örnsköldsvik är ingenjörskompetens grundpelaren i företaget. I verkstaden på huvudkontoret sker dock tillverkning där flera olika typer av 3D-printning sker.

– Vi valde tidigt att satsa på tekniken för att kunna vara med längre i processen och hjälpa våra kunder. Det vi nu designat och ritat kan vi även erbjuda som fysisk modell, prototyp eller en mockup som hjälper till med placering inför att de riktiga produkterna sedan ska monteras i exempelvis ett fordon, berättar von Ahn.

Vi har alltid arbetat med 3D-printning, men inte på den här nivån där vi är först i Norden att erbjuda den här typen av snabba och stora utskrifter till allt från skyltar och reklam till mockups eller prototyper.

En svårighet med ny teknik kan vara faktiska användningsområden som underlättar eller förbättrar tidigare processer. Där har marknaden nu både mognat och öppnats upp med kunder som bland annat efterfrågar printade och lätta modeller för utställning i naturlig storlek samt modeller av produkter och byggnader i skalat format. Tack vare teknik där fysiska objekt även kan scannas för att sedan skrivas ut som kopior, har riktigt kluriga konstruktioner kunnat levereras till kunder.

– Paradiset i Örnsköldsvik ställdes inför en utmaning då en del av badets vattenrutschbanor gick sönder på grund av snöras och tvingades stänga. Reservdelar existerar inte och att mäta en sådan komplex yta för att sedan rita upp och tillverka är mycket komplext. Det blev en perfekt uppgift för oss då vi 3D-scannade sektionen för att sedan 3D-printa en ny, identisk sektion. Efter glasfiberförstärkning och målning kunde den nya biten monteras och attraktionen åter öppnas. Ett bra exempel på vad den här tekniken kan användas till, sammanfattar von Ahn.

Evolve symbol

Autonoma flygplatser – framtidens lösningar finns i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik Airport ligger i framkant av den teknologiska utvecklingen inom flygplatsdrift. Genom ett treårigt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet har flera betydande framsteg gjorts för att skapa framtidens flygplats, där autonoma och fjärrstyrda system spelar en central roll. – Vi är långt fram utvecklingsmässigt när det gäller framtida lösningar och utveckling av flygplatser i Sverige, säger Robert Gyllroth, vd för Örnsköldsvik Airport.

Stark tillväxt för cleantech-företag från Örnsköldsvik

Järven Ecotech och Tecomatic Entreprenad har gått samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic. Verksamheten stannar i Örnsköldsvik där företaget har rötter sedan drygt 50 år tillbaka. – Vi har en stark tilltro till regionen och god industrisamverkan i Örnsköldsvik, med mindre tillverkare på orten som sluter upp när vi behöver hjälp, berättar Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Starkare arbetsmarknad än någonsin i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är stark i Västernorrland där Örnsköldsvik och Ånge är platserna där arbetslösheten minskat mest. Sedan maj 2023 ligger även länet under riksgenomsnittet gällande arbetslöshet. – Mycket är naturligtvis kopplat till bristen på kompetens hos företag som söker arbetskraft. Men arbetslösheten har gått ner hos alla våra prioriterade grupper, vilket är glädjande, berättar Erik Borg, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen Västernorrland.

Ny pilothall klar – lockar forskare från hela världen

För fyra år sedan fick det statliga forskningsinstitutet RISE 350 miljoner kronor för att utveckla det centrum för bioekonomi som redan etablerats i Örnsköldsvik. Pengarna har använts till att bygga en ny pilothall på Domsjöområdet, där High Coast Innovation Park samlar företag och forskare som tar fram nya produkter och användningsområden för biomassa från skogsindustrin.