Du är här:

Förskoleklass och grundskola

Förskoleklass

När förskolebarnen blir 6 år
börjar barnen i förskoleklass.
Tidigare har förskoleklassen varit frivillig
men från hösten 2018
måste alla barn gå i förskoleklass.

Förskoleklassen är i samma hus som skolan.
Förskoleklassen och de yngre barnen i grundskolan
arbetar och leker mycket tillsammans. 

Grundskola

I Örnsköldsvik finns 30 grundskolor
som kommunen sköter.
Det finns också 4 friskolor
som föreningar och privata företag driver.
Friskolorna är Gottneskolan och Västanåskolan
och Broskolan och Bäckagårdskolan.
 
Skolan ska vara en plats där barnen lär sig
och där de mår bra.
Det tycker skolpolitikerna i Örnsköldsvik är viktigt.

Många förskolor och skolor i Örnsköldsvik
är mycket ute i naturen.
Utepedagogik kallas det.
 
Barn med funktionsnedsättning ska helst få gå
i en vanlig klass tillsammans med sina kompisar.
För barn som behöver mycket hjälp och träning
finns särskoleklasser.
Särskoleklasserna finns på Ängetskolan och Skärpeskolan.

Här kan du se vilka skolområden som finns.
Du får också kontaktuppgifter till områdets expedition.

Alla barn mellan 7 och 15 år
måste gå i grundskolan.
Att gå i grundskolan kostar ingenting.
Skollunchen är också gratis.

Skola på fritiden

På Kulturskolan får skolelever sjunga,
dansa, spela instrument eller teater.

Den som gillar att pyssla och experimentera
kan vara med i kommunala teknikskolan.
Kommunala teknikskolan kallas för KomTek.
 
Aktiviteterna på Kulturskolan och KomTek
är efter skolans slut.
Barnen som vill vara med
måste söka plats i förväg.
De kostar inget att gå på KomTek och Kulturskolan.

KomTek har telefon 0660 - 885 64
Kulturskolan har telefon 0660 - 882 78

Sidan uppdaterades

2019-08-07

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Skolor i centrala Örnsköldsvik
och området Järved, Alne
Höglidenskolan (åk7-9)
Sörlidenskolan och Örnsköldskolan har gemensam expedition.
Telefon 0660 - 887 55.

Järvedskolan och Alneskolan
har gemensam expedition. Telefon  0660-26 54 70.

Skolor i området Arnäsvall, Högland, Gimåt,
Gullänget, Kroksta, och Skärpe
Ängetskolans expedition
telefon  0660 - 26 52 72.

Skärpeskolans expedition telefon 0660 - 26 53 05

Höglandskolans expedition
telefon 0660 - 880 11

Skolor i området Köpmanholmen,  Bjästa och Sidensjö

Bjästaskolan, Köpmanholmenskolan och Sidensjöskolan
har gemensam expedition.
Telefon 0660 - 26 50 24.

Skolor i området Domsjö, Gene, Sund, Svedjeholmen och Hörnett
Domsjöskolan, Sundskolan, Geneskolan och Hållängets skola har gemensam expedition.
Telefon 0660 - 26 53 33

Skolor i området Husum, Banafjäl och Idbyn
Husumskolan, Banafjälskolan
och Idbynskolan
har gemensam expedition.
Telefon 0660 - 26 50 71.

Skolor i området Gideå, Björna, Hemling och Trehörningsjö 
Gideåskolan, Björnaskolan, Hemlingskolan och Trehörningsjöskolan 
har gemensam expedition.
Telefon 0660 - 26 54 20 .

Skolor i området Haffsta, Överhörnäs, Myckling
och Själevad
Själevadskolan, Haffstaskolan och Mycklingskolan
har gemensam expedition.
Telefon 0660 - 26 51 38.

Skolor i området Solberg, Norrflärke, Skorped, Bredbyn,
Mellansel och Moliden
Bredbynskolans expedition
Telefon 0660 - 26 52 11.

Mellanselskolan
har telefon 0661 - 401 16

Moskolan
har telefon 0660 - 913 39.

Norrflärkeskolan
har telefon 0661 - 211 22

Skorpedskolan
har telefon 0661 - 301 69.