Länk till startsidan

Stöd vid missbruk

Att fastna i ett missbruk
skapar ofta stora problem
både för den som missbrukar
och andra som finns i personens närhet.

Om du känner att alkohol eller droger
eller spel om pengar
får för stort utrymme i ditt liv
och att du har svårt att begränsa dig
då bör du söka hjälp.

Du kan också söka hjälp
om du är orolig för någon annan
som riskerar att fastna i missbruk
och beroende av spel, alkohol och droger.

Här kan du söka hjälp

Kontakta kommunens behandlingteam.
De kan ge dig råd.
De kan också ge behandling
till den som vill lämna missbruk och beroende.

Du når behandlingsteamet på telefon 076-142 82 67.
Du kan också ringa kommunens kontaktcenter 0660 - 880 00
så kopplar de dig vidare till behandlingsteamet.