Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Stöd till anhöriga

Du som vårdar en nära anhörig i hemmet
kan få stöd och hjälp från kommunen.

Du kan vända dig till anhörigkonsulenterna
för att prata om hur du har det.
De ordnar också grupper
där du kan få möta andra anhöriga
som du kan dela din erfarenheter med.

Om din närstående har en demenssjukdom
kan du få stöd från demenssjuksköterskan.

Du kan också ansöka om avlösarservice.
Då blir du avbytt av en annan person ibland
så att du hinner hämta ork
och göra saker på egen hand.

Kontakt

Kontakta kommunens anhörigkonsulenter
så får du veta vilken hjälp du som anhörig kan få.
Telefon 0660-881 98 eller 0660-883 14.
Skicka e-post till anhörigkonsulenterna.

Vil du ha råd om demenssjukdomar
kontakta demenssjuksköterskan.
Telefon 0660-26 51 14
Skicka e-post till demensjuksköterskan