Länk till startsidan

Stöd till anhöriga

Du som vårdar en nära anhörig i hemmet
kan få stöd och hjälp från kommunen.

Du kan vända dig till äldre- och anhörigkonsulenten
för att prata om hur du har det.
Äkdre- och anhörigkonsulenten ordnar också grupper
där du kan få möta andra anhöriga
som du kan dela din erfarenheter med.

Om din närstående har en demenssjukdom
kan du få stöd från demenssjuksköterskan.

Du kan också ansöka om avlösarservice.
Då blir du avbytt av en annan person ibland
så att du hinner hämta ork
och göra saker på egen hand.

Kontakt

Kontakta kommunens äldre- och anhörigkonsulent
så får du veta vilken hjälp du som anhörig kan få.
Telefon 0660-881 98 .
Skicka e-post till äldre- och anhörigkonsulenten.

Vil du ha råd om demenssjukdomar
kontakta demenssjuksköterskan.
Telefon 0660-26 51 14
Skicka e-post till demenssjuksköterskan