Länk till startsidan

Om någon far illa

Ingen ska behöva uppleva våld och hot
eller att bli illa behandlad.
Tveka aldrig att söka hjälp
eller att berätta om du känner oro.

Anmäl om någon riskerar att fara illa

Om du misstänker att ett barn
eller en vuxen far illa
bör du anmäla det till socialtjänsten.
Då kan socialtjänsten undersöka
hur barnet eller den vuxne har det
och se till att den personen får skydd
om det behövs.

Kontakta mottagningsgruppen för barn, unga och beroende
på telefon 0660-888 07.

Om du själv blir utsatt för våld och hot

Om du lever tillsammans med någon som slår dig,
hotar dig eller tvingar dig att göra saker mot din vilja
ska du inte behöva stå ut med det.

Sök hjälp om någon behandlar dig illa.
Kontakta mottagningsgruppen för barn, unga och beroende
på telefon 0660-888 07.

Är läget akut, ring polisen 112.

Om du utsätter andra för våld och hot

Om du oroar dig för att ditt humör
går ut över din partner eller dina barn
kan du få hjälp
att hantera dina känslor
så att du inte gör illa eller skrämmer
dem som står dig nära.
Tveka inte att söka hjälp

Kontakta mottagningsgruppen för barn, unga och beroende
på telefon 0660-888 07.


Tveka inte att söka hjälp

Som privatperson kan du söka hjälp för egen del
eller anmäla din oro för andra
helt anonymt.
Du behöver inte berätta vem du är
om du inte själv vill göra det.

Vissa yrkesgrupper är skyldiga enligt lag
att anmäla oro
om de mistänker att någon far illa.