Länk till startsidan

Hemtjänst

Du som behöver regelbunden hjälp i bostaden
kan ansöka om hemtjänst.
Hemtjänsten åker hem till gamla personer
och andra som behöver vård och stöd i hemmet.

Dina behov avgör vilken hjälp du kan få.
Hemtjänsten kan till exempel hjälpa dig
att stiga upp, tvätta och klä på dig på morgonen.
De kan också laga enklare måltider
och se till att du får din medicin.

När du ansöker om hemtjänst
gör kommunen en bedömning av dina behov
av stöd och hjälp.
Det kallas en biståndsbedömning.

Du som får hemtjänst
betalar en avgift till kommunen för det.

Så här söker du hjälp

Vill du ansöka om hemtjänst
ska du tala med en biståndshandläggare.

Ring kommunens kontaktcenter
på telefon 0660-880 00.
Berätta vad ditt ärende gäller
så kopplar kontaktcenter dig till rätt person.
Ibland kan kontaktcenter hjälpa dig direkt
med ditt ärende.