Länk till startsidan

Färdtjänst och parkeringstillstånd

Färdtjänst, riksfärdtjänst
och parkeringstillstånd för rörelsehindrade
är insatser som ska underlätta för dig
som har stora svårigheter
att ta dig fram på egen hand.

Färdtjänst

Färdtjänst är till för pesoner
som har svåra funktionsnedsättningar.
Om din funktionsnedsättning gör
att du inte kan åka egen bil eller buss
kan du ansöka om att få färdtjänst. 
Då kan du få åka taxi eller minibuss dit du ska.

Du behöver få ett beslut från kommunen
för att få använda färdtjänst.
Då behöver du oftast kunna visa ett intyg
där din läkare skriver att du inte klarar
att resa på vanligt sätt.

Vill du ansöka om färdtjänst
ska du tala med  kommunens färdtjänsthandläggare.
Ring kommunens kontaktcenter på telefon 0660-880 00 
så får du hjälp att nå färdtjänsthandläggarna.

Riksfärdtjänst

Om du ska åka långt i Sverige
kan du få riksfärdtjänst. 
Då kan du få åka med buss, tåg eller flyg. 
Om du behöver en ledsagare på resan
får den personen följa med gratis.

Du måste ansöka om riksfärdtjänst
minst 5 veckor innan du vill resa.
Ring kommunens kontaktcenter på telefon 0660-880 00 
så får du hjälp att nå färdtjänsthandläggarna.

Parkeringstillstånd 

Du som har stora svårigheter att ta dig fram
och behöver köra nära ingången till olika byggnader
kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Parkeringstillståndet är en lapp
som visar att du har rätt
att parkera på en tillgänglig parkeringsplats.
Den lappen ska du lägga innanför bilrutan
när du parkerar.

Vill du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
ska du ringa till kommunens kontaktcenter 0660-880 00.
Kontaktcenter hjälper dig att nå trafikenheten
som sköter parkeringstillstånden.