Länk till startsidan

Kontakta kommunen

Kommunen arbetar för dig
och alla andra som bor i Örnsköldsvik.
Du är alltid välkommen att ta kontakt med kommunen
om du undrar över något eller tycker något.

Kommunens kontaktcenter
gör det enklare för dig att få hjälp
och att få svar på dina frågor.

I kontaktcenter arbetar personer som kan svenska
och engelska och arabiska.

Ring kontaktcenter

Du kan ringa till kommunens kontaktcenter.
Telefonnumret är 0660-880 00.
Du kan ringa alla vardagar
mellan klockan 7:30 och 16:15.

Ta hjälp av Teletal

Myndigheten Post och telestyrelsen
erbjuder en tjänst som heter Teletal.
Teletal är öppet för alla
som behöver hjälp vid ett telefonsamtal.
Teletal fungerar så
att en tredje person hjälper dig och den du vill tala med
så att ni kan förstå varandra.
Teletal kan också göra anteckningar
så att du kommer ihåg vad ni bestämt under samtalet.

Teletal tolkar inte mellan olika språk.

Telefonnumret till Teletal är 020-22 11 44.

Ta hjälp av bildtelefoni för teckenspråk

Bildtelefoni.net är en tjänst
som tolkar mellan talat språk och svenskt teckenspråk

Om du själv använder teckenspråk
ringer du kostnadsfritt till tolk@tolk.sip.nu
från en bildtelefon eller app.
Samtalet besvaras av en teckenspråkstolk
som använder teckenspråk till dig
och tal till personen som du pratar med.

Om du istället vill ringa till
någon som använder teckenspråk
kan du ringa 020-28 00 20.
Samtalet besvaras av en teckenspråkstolk
som talar till dig
och använder teckenspråk
till den person som du vill prata med.

Tjänsten bildtelefoni är gratis.

Besök kontaktcenter

Kommunen har två kontaktcenter.

Det stora kontaktcentret är i stadshuset Kronan
på Järnvägsgatan 6 i Örnsköldsvik. 
Där kan du få hjälp med de flesta ärenden.
Men om ditt ärende gäller vård och omsorg
eller stöd och hjälp till familjer och enskilda
ska du gå till kontaktcenter på Nygatan 16.

Kontaktcenter i stadshuset Kronan har öppet
måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar
mellan klockan 7:45 och 16:15.

Den andra onsdagen i varje månad
mellan klockan 14:30 och 16:00
kan du få personlig hjälp
av någon som talar finska eller samiska
om du besöker kontaktcenter i stadshuset Kronan.

Kontaktcentret på Nygatan 16 har öppet
måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar
mellan klockan 7:45 och 11:30 på förmiddagen
och mellan 12:30 och 15:45 på eftermiddagen.

Skicka e-post

Du kan skicka e-post till kommunens kontaktcenter.
E-postadressen är kontaktcenter@ornskoldsvik.se

Skicka brev

Du kan skriva brev till kommunen.
Skicka brevet till
Örnsköldsviks kommun
891 88 Örnsköldsvik