Länk till startsidan

Kommunens nämnder och förvaltningar

Kommunens nämnder bestämmer om olika ansvarsområden.
I nämnderna finns politiker från olika partier.

Bildningsnämnden har ansvar för skolan.
Dit räknas också förskolor och fritidshem
och kommunens vuxenutbildning.
Bildningsnämndens ordförande heter Maria Gulliksson.
Maria tillhör partiet Kristdemokraterna.


Välfärdsnämnden har ansvar
för att människor som behöver stöd och hjälp får det.
Till exempel hemtjänst för gamla
eller hjälp till familjer som har det besvärligt.
Välfärdsnämndens ordförande heter Annica Jonsson:
Annica tillhör partiet Moderaterna.

Samhällsbyggnadsnämnden bestämmer
om gator och parker
och var någon får bygga.
De har också ansvar för miljö och hälsa.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande heter Andreas Jansson.
Andreas tillhör Centerpartiet.

Kultur- och fritidsnämnden bestämmer til exempel
om fritidsgårdar och sporthallar
och bibliotek.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande heter Björn Olson.
Björn tillhör Centerpartiet

Kommunstyrelsen är ockå en nämnd
fast den kallas styrelse.
Kommunstyrelsen leder kommunens arbete och utveckling
och ansvarar för kommunens ekonomi.
Kommunstyrelsen ansvarar också för
kommunens räddningstjänst och säkerhetsarbete.
Kommunstyrelsens ordförande heter Anna-Britta Åkerlind.
Anna-Britta tillhör Centerpartiet.

Kommunens förvaltningar

Politikerna i nämnderna bestämmer
hur det ska fungera inom deras ansvarsområde.
Sedan är det de som jobbar på kommunens förvaltningar
som ser till att det blir som politikerna har bestämt.

Bildningsförvaltningen genomför
det som bildningsnämnden har bestämt.
Kristina Rastbäck är chef för bildningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför
det som samhällsbyggnadsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden har bestämt.
Carina Edblad är chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Välfärdsförvaltningen genomför
det som välfärdsnämnden har bestämt.
Kaisa Björnström är chef för välfärdsförvaltningnen

Kommunledningsförvaltningen och
konsult- och serviceförvaltningen genomför
sådant som kommunstyrelsen har bestämt.
Elisabeth Österlund är chef för konsult- och serviceförvaltningen.
Magnus Haglund är kommundirektör.
Det betyder att han både leder kommunledningsförvaltningen
och är chef över de andra förvaltningscheferna.